Pałuki

Pałuki to tygodnik lokalny, zapewniający komunikację społeczną na poziomie lokalnym: publikowanie informacji oraz opinii na tematy publiczne. Pałuki są gazetą niezależną, nie są podmiotem życia politycznego, lecz jedynie opisują je, zachowując równy dystans do wszystkich sił politycznych.

Misją gazety jest kształtowanie kultury odwagi  i odpowiedzialności, przeciwstawianie się kulturze zawiści i nieufności. Pierwszy numer Pałuk ukazał się 20 lutego 1991 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Zasięg: powiat żniński oraz gminy Szubin i Kcynia.

WAŻNIEJSZE  NAGRODY:

 • 1993 – w drugim konkursie fundacji „Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” (IDEE) „Pałuki” otrzymują I nagrodę
 • 1994 – I nagroda w konkursie dla prasy lokalne fundacji „Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” (IDEE)
 • 2005 i 2006 – nominacja dla Dominika Księskiego do nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii „Twórcy mediów”
 • 2006, odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” od sejmiku województwa dla wydawnictwa Wulkan
 • 2009, nagroda Głównego Inspektora Pracy za prowadzenie w redakcji dyżurów inspektora PIP oraz za artykuły dotyczące problematyki pracy
 • 2010 Złote Pióro Prezydenta RP dla Sylwii Wysockiej
 • 2010 Społeczny Nobel Ashoki  dla Dominika Księskiego jako innowatora społecznego
 • 2011 Krzyż Kawalerski orderu Polonia Restituta  dla Dominika Księskiego za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • 2012 tytuł Gazety Lokalnej Roku
 • 2011 w konkursie SGL Local Press
 • 2014 nagroda SDP dla Marian Kawki za najlepszy artykuł ekonomiczny w 2013 roku

Paluki jedynka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN
Wydawca: Dominik Księski
Rok założenia: 1991
Dane teleadresowe: 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4, tel. 52 30-209-28
Zasięg: powiat żniński: gminy Żnin, Janowiec Wielkopolski, Gąsawa, Rogowo, Łabiszyn i Barcin oraz dwie gminy powiatu nakielskiego: Szubin i Kcynia
Strona www: palukiznin.pl
E-mail: redakcja@paluki.tygodnik.pl
Dzień ukazywania się tytułu: czwartek
Przynależność do ZKDP: tak
Przynależność do IWP: tak
Przynależność do porozuminia. TL: tak
Przynależność do innych organizacji branżowych: nie

Tagi :

Członkowie SGL

Udostępnij