Webinaria

Zapraszamy do obejrzenia nagrań cyklu pięciu webinariów organizowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”, które odbyły się w listopadzie oraz grudniu 2016 r.

Webinarium 1: “Fundusze Europejskie na tworzenie i rozwój firm – źródła informacji o programach dla dziennikarzy i wydawców”

Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=3W5_SmozZtY&t=19s

Podczas webinarium zostały przedstawione możliwości pozyskania pieniędzy na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz wskażemy kto może skorzystać z tych środków. Rozmawiano też o najlepszych źródłach informacji o funduszach europejskich i wyjaśnimy jak z nich korzystać. Na zakończenie przedstawiono informacje o bonach na innowacje, czyli pieniądzach na innowacyjne przedsięwzięcia w przedsiębiorstwach. Ekspert odpowiedział na pytania uczestników.

Dokładny opis informacji, w którym momencie omawiane są poszczególne treści, oraz prezentacja w PDF: http://gazetylokalne.pl/webinarium-fundusze-europejskie-na-tworzenie-i-rozwoj-firm-zrodla-informacji-o-programach-dla-dziennikarzy-i-wydawcow/

Naszym ekspertem był Marcin Giza, Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Spójności w Lublinie w latach 2007-2014 i członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Od roku 2008 trener i doradca m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans, współautor ponad 100 dofinansowanych projektów z UE. Prezes Zarządu Fundacji Wschodni Klaster Innowacji.

 

Webinarium 2: Jak w prosty sposób pisać o Funduszach Europejskich

Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=lo1mboO8N3I&t=2117s

W trakcie webinarium rozmawiano o problemach związanych z pokazywaniem przez dziennikarzy wpływu pieniędzy unijnych na codzienne życie mieszkańców. Tych, jak pokazały warsztaty, nie brakuje. Było trochę o hermetycznym języku oraz o poszukiwaniu bohatera do tekstu. Można było dowiedzieć się także, dlaczego warto przygotować konspekt materiału i czemu służy narzędzie informatyczne jasnopis.pl.

W trakcie webinarium zostały ogłoszone wyniki Konkursu dziennikarskiego „To się dzieję. Fundusze Europejskie”.

Dokładny opis informacji, w którym momencie omawiane są poszczególne treści, oraz prezentacja w PDF: http://gazetylokalne.pl/webinarium-jak-w-prosty-sposob-pisac-o-funduszach-europejskich/

Swoją wiedzą podzielił się z nami Piotr Tarczyński posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej, w tym bogate doświadczenie w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich, poświęconych różnym formom wykorzystywania Funduszy Europejskich. Od 2005 r. – zarządzający portalem internetowym www.przelom.pl , a od 2007 r. – redaktor naczelny portalu. Od kilku lat jest trenerem i ekspertem ds. mediów, w szczególności mediów elektronicznych, w Polsce, Kirgistanie, Mołdawii, Białorusi i Ukrainie.

 

Webinarium 3: Przedsiębiorczym być!”

Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=9YZT_iEnJw0&t=2s

Podczas webinarium “Przedsiębiorczym być! Fundusze Europejskie dot. wsparcia dla osób młodych – przedsiębiorczych oraz z problemami na rynku pracy (Grupa NEET’s)” omówiono możliwości pozyskania pieniędzy w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ekspertka odpowiedziała na pytania dotyczące funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem dot. wsparcia dla młodych i przedsiębiorczych oraz wsparcia dla osób młodych z problemami na rynku pracy (Grupa NEET’s). W trakcie przedstawiono przykłady dobrych praktyk, przydatne strony z informacjami o FE oraz odpowiedziano na pytania uczestników.

Dokładny opis informacji, w którym momencie omawiane są poszczególne treści, oraz prezentacja w PDF: http://gazetylokalne.pl/webinarium-przedsiebiorczym-byc/

Powyższe zagadnienia przedstawiła nam Monika Grzesiak-Chmura – ekonomistka, trenerka zarządzania projektami, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami szkoleniowo-doradczymi i aplikowaniu o środki europejskie. Doradza samorządom oraz przedsiębiorstwom przy przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności, analiz finansowo-ekonomicznych i biznesplanów (wartość pozyskanych dotacji przekroczyła 52 mln zł). Autorka ponad 20 projektów społecznych związanych z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą.

 

Webinarium 4: „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”

Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=D979bb_mSr0

OPIS: W trakcie webinarium omówiono możliwości pozyskania pieniędzy na innowacyjne przedsięwzięcia w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ekspert odpowiedział na pytania dotyczące funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem dot. rozwoju przedsiębiorczości oraz dodatkowe kierunki rozwojowe związane z tym zagadnieniem. Na zakończenie przedstawiono dobre przykłady oraz odpowiedziano na pytania uczestników.

Dokładny opis informacji, w którym momencie omawiane są poszczególne treści, oraz prezentacja w PDF: http://gazetylokalne.pl/fundusze-europejskie-na-rzecz-przedsiebiorczosci-i-innowacji/

Swoją wiedzą podzielił się Zenon Kosiński, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie FE oraz koordynowaniu realizacji wielu autorskich projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym realizowanych w ramach PO KL, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od maja 2014 r. prowadzi własna działalność gospodarcza – „Strefa Rozwoju Zenon Kosiński” (działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, w tym w zakresie funduszy UE).

 

Webinarium 5: „Jak ciekawie prezentować informacje o Funduszach Europejskich? Przykładowe narzędzia do tworzenia infografik”

Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=2tmjZybfcPQ&t=1181s

Podczas webinarium omówiono profesjonalne narzędzia (aplikacje) stosowane w pracy nad kompozycją graficzną (layout) infografik oraz przedstawiono dwa dostępne w Internecie serwisy umożliwiające przygotowanie infografiki przez osoby nie będące zawodowymi grafikami. Uczestnicy poznali zalety i wady narzędzi sieciowych, zapoznali się z ich funkcjami i praktycznymi zastosowaniami. Rozmawiano też o doświadczeniach z pracy nad infografikami w projekcie „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”. Ekspert odpowiedział na pytania dot. użyteczność narzędzi, źródła wiedzy o infografikach, a także o modelach pracy dziennikarza nad infografiką w redakcji gazety, portalu internetowego czy telewizji.

Dokładny opis informacji, w którym momencie omawiane są poszczególne treści, oraz prezentacja w PDF: http://gazetylokalne.pl/zapraszamy-na-webinarium-narzedzia-do-tworzenia-infografik-takze-o-funduszach-europejskich-2/

Naszym ekspertem był Jacek Gałązka – wieloletni trener edytorstwa prasowego i doradca mediów (m. in. gazet lokalnych, magazynów ilustrowanych, periodyków branżowych), grafik-projektant gazet, czasopism i serwisów internetowych. Organizator szkoleń dla dziennikarzy, grafików, fotografów, menedżerów prasy, a także badaczy rynku i opinii. Współpracownik Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego — koordynator szkoleń prasowych oraz programów rozwoju mediów w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Wykładowca Akademii IT Media, autoryzowanego ośrodka szkoleniowego formy Adobe. Juror konkursów projektowania prasy „Grand Front” i „Chimera”, członek międzynarodowej organizacji projektantów prasy Society for News Design. Wcześniej redaktor, sekretarz redakcji i dyrektor artystyczny dziennika „Super Express”.

 +++

WEBINARIUM 11 SIERPNIA 2016 r.

W dniu 11 sierpnia b.r. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadziło ogólnopolskie webinarium informacyjne promujące projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”. Zapraszamy do obejrzenia nagrania

***

W ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” zaplanowano cykl pięciu webinariów dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych redakcji, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych lokalnych rozgłośni (w okresie 1 października – 15 grudnia 2016 r.). Tematy szkoleń będą ustalane na podstawie obserwacji koordynatora oraz trenerów podczas warsztatów. Nagrania webinariów zostaną udostępnione na portalu gazetylokalne.pl oraz na kanale YouTube. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która jest Partnerem projektu, dzięki platformie Clickmeeting http://www.clickmeeting.pl/wideokonferencje-online umożliwi udział szerokiemu gronu odbiorców podczas każdego z webinariów.

Wśród poruszanych tematów podczas webinariów znajdą się następujące zagadnienia: Jak łatwo, szybko i skutecznie szukać zasadniczych i dodatkowych informacji dotyczących konkursów i programów finansowanych z FE. Fundusze Europejskie w Polsce – kluczowe zagadnienia dotyczące obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jak pisać o FE w sposób zrozumiały, przydatny dla odbiorców, wpływający na zwiększenie wykorzystania FE? Różne formy profilowania informacji o środkach finansowych dla konkretnego podmiotu. Jakie konkretne formy wsparcia? Jakie Programy Operacyjne? Jak dobierać profil informacji? Zostanie przedstawiony na przykładzie możliwości programowych dla dziennikarzy i wydawców, jako segmentu sektora MŚP, z podaniem przykładów projektowych. Programy dot. rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Programy dot. wsparcia dla młodych i przedsiębiorczych oraz wsparcia dla osób młodych z problemami na rynku pracy (Grupa NEET’s). Istotny będzie warsztat z ekspertem od wizualizacji (infografika, inne) ze względu na zgłaszaną przez dziennikarzy potrzebę szkolenia z nowoczesnych metod wizualizacji, która w dziennikarstwie jest nieodzownym elementem, wpływającym na zainteresowanie ze strony czytelników oraz zwiększenie nakładów prasy.

Webinarium jako mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning) i prowadzone w całej Polsce, będzie dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych innowacyjnym cyklem wydarzeń, utrwalających edukacyjny aspekt projektu.

Harmonogram webinariów będzie dostępny w drugiej połowie września na stronie projektu, a zaproszenia wraz z instrukcją zostaną rozesłane mailingiem do szerokiego grona potencjalnych odbiorców działań projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z „Ogólnopolskiego webinarium informacyjnego”, które odbyło się 11.08.2016 r.

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia Europejska

Tagi :

FE na Jedynkach

Udostępnij