Projekty

Prowadzimy projekty bezpośrednio wspierające media lokalne w Polsce i w innych krajach (Europa Środkowa i Wschodnia, Azja Centralna, Tunezja) lub poprzez te media nagłaśniające ważne dla lokalnych społeczności tematy (Polityka Spójności, dezinformacja). Partnerami w tych projektach są organizacje pozarządowe zrzeszające wydawców lub dziennikarzy mediów lokalnych oraz organizacje eksperckie.