Nasze działania

Stowarzyszenie skupia się na integrowaniu członków wokół najważniejszych spraw definiowanych przez środowisko. Reprezentuje ich interesy w instytucjach mających wpływ na funkcjonowanie rynku niezależnych mediów lokalnych.

Potrzeby środowiska definiujemy podczas zjazdów wydawców. Dotyczą m.in. kwestii prawnych, rozwojowych, szkoleniowych, wymiany doświadczeń. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami reprezentującymi środowiska wydawnicze w Polsce, mającymi wpływ na kształt działalności wydawniczej i prawną ochronę interesów wydawców prasy.

English version / Русская версия

1)  Wymiana doświadczeń i szkolenia

Najważniejszymi obszarami wymiany doświadczeń są:

– rozwój nowych technologii mających wpływ na rynek prasy,
– zagadnienia prawne dotyczące działalności wydawniczej,
– marketing i reklama,
– zagadnienia związane z prawem autorskim i ochroną wizerunków,
– działalność pozawydawnicza służąca budowie siły marki.

Działalność szkoleniowa obejmuje również pracowników wydawców będących członkami SGL  (warsztaty z dziennikarstwa, marketingu, infografiki, reklamy w internecie, nowych technologii).

Szkolenie wydawców SGL, Bukowina Tatrzańska 2014. Fot. Archiwum SGL

2) Rozwój cyfrowy

Transformacja cyfrowa, to największe wyzwanie przed jakim stoi polska prasa lokalna. Stowarzyszenie skupia uwagę na wspieraniu rozwoju cyfrowego wydawnictw lokalnych. Na stałe monitorujemy i badamy potencjał portali internetowych blisko 50 wydawców, czego efektem jest m.in. wspólna oferta reklamowa.

Obecnie równie ważną kwestią, co rozwój portali wydawców gazet lokalnych, jest wdrażanie platform sprzedaży treści (paywall). Kilku wydawców ma już w ofercie prenumeratę wydań cyfrowych lub inne systemy sprzedaży treści, celem jest wprowadzenie i unowocześnianie takich systemów we wszystkich wydawnictwach lokalnych. Służą temu szkolenia, warsztaty, spotkania z ekspertami.

3) Regulacje prawne ważne dla środowiska

Jednym z najistotniejszych zagadnień prawnych i rynkowych absorbujących uwagę wydawców, jest nieuczciwa konkurencja rynkowa ze strony biuletynów samorządowych. Sprzedaż reklam odbywa się w nich wbrew orzecznictwu Regionalnych Izb Obrachunkowych (Łodź, Wrocław). SGL ma w tym temacie sojusznika w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) i Izbie Wydawców Prasy (IWP).

Problemem dyskutowanym na różnych forach,  jest od lat kwestia wykreślenia art. 212 kk, zmiany w prawie prasowym i autorskim oraz obniżenie VAT na publikacje internetowe. W tych obszarach tematycznych SGL współpracuje z IWP i HFPC.

Kampania społeczna „Wykreśl 212 kk” – na rzecz zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie, wystartowała 5 września 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy. Głównym celem kampanii jest wykreślenie w całości art. 212 Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności za zniesławienie. Dziś każdemu dziennikarzowi, blogerowi, internaucie czy innemu obywatelowi, który dopuszcza się zniesławienia grozi rok więzienia, kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Jednym z najważniejszych argumentów za wykreśleniem art. 212 jest to, że dziennikarze lub zaangażowani społecznie obywatele, boją się o niektórych tematach pisać, mówić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność karną. Uważamy, że odpowiedzialności za zniesławienie należy dochodzić na drodze cywilnej, gdzie perspektywa uzyskania satysfakcjonującego zadośćuczynienia jest większa, a jednocześnie nie zachodzą negatywne skutki wymierzania kary kryminalnej.

SGL wspiera także implementację w polskim systemie prawnym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

 4) Tygodnik Lokalny

SGL stworzyło projekt reklamowy „Tygodnik Lokalny”. Uczestniczą w nim zarówno nasi członkowie, jak i wydawcy innych gazet lokalnych w Polsce. Jego realizatorem jest od 2014 roku Biuro Reklam Gazet Lokalnych sp. z o.o. (BRGL).
BRGL prowadzi też badania czytelnictwa tygodników lokalnych służące projektowi.

5) Konkurs SGL Local Press

Konkurs SGL LOCAL PRESS ogłaszany jest nieprzerwanie od 2008 roku. O nagrody w licznych kategoriach dziennikarskich i fotograficznych ubiegają się dziennikarze prasy lokalnej, bez względu na przynależność macierzystej redakcji do SGL. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i statuetki.

Kategorie konkursowe to: dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, dziennikarstwo specjalistyczne, reportaż prasowy, wywiad, publicystyka, fotografia, fotoreportaż, materiał wideo, portal gazety lokalnej, dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna.

Nadesłane prace oceniają dziennikarze z mediów ogólnopolskich i regionalnych, z dużym dorobkiem zawodowym, którzy tworzą Jury konkursu. W kolejnych edycjach jury przewodniczyli m.in.: Piotr Najsztub, Tomasz Wróblewski, Teresa Torańska, Igor Janke, Anna Marszałek, Mariusz Szczygieł, Renata Gluza.

Gazecie, której dziennikarze otrzymają najwięcej nagród w poszczególnych kategoriach, jury przyznaje tytuł GAZETY LOKALNEJ ROKU.

Partnerem konkursu i fundatorem Nagrody dla Gazety Roku im. Bolesława Wierzbiańskiego jest Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności.

4) Zasłużony dla gazet lokalnych

Od 2019 roku przyznawany jest tytuł Zasłużony dla gazet lokalnych. Otrzymują je wydawcy, dziennikarze, pracownicy mediów lokalnych oraz wspierający ich przedstawiciele instytucji i życia publicznego. Dotychczasowymi laureatami tego tytułu są:

– Jarosław Babicki (od 1994 roku wydawca Tygodnika Starachowickiego),

– Jacek Bartkowiak (założyciel i współwydawca Gazety Słupeckiej),

– Czesław Czyżewski (od 1990 roku wydawca m.in. Gazety Tczewskiej i Gazety Kociewskiej, w latach osiemdziesiątych 20. wieku wydawał podziemną gazetę Tczewską),

– Daniel Długosz (od 1993 roku wydawca Nowej Gazety Trzebnickiej),

– Eugeniusz Dobaczewski – (Pałuki, założyciel gazety, członek Rady Redakcyjnej),

– Władysław Filipczak (wydawca Panoramy Słupeckiej, współwydawca Gazety Słupeckiej),

– Maciej Grzmiel (od 1992 wydawca Tygodnika Tucholskiego),

– Grażyna Haska (Co Tydzień, była aktywna członkini SGL),

– Jerzy Jurecki (od 1989 roku wydawca Tygodnika Podhalańskiego, wcześniej wydawca podziemnego Biuletynu Podhalańskiego),

– Jerzy Kamiński (od 1990 roku wydawca Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskich),

– Marian Kawka (Pałuki, założyciel gazety, członek Rady Redakcyjnej),

– Dominik Księski (Pałuki oraz Pałuki i Ziemia Mogileńska – założyciel wydawnictwa Wulkan i wydawca prasy od 1989 roku, były prezes SGL),

– Aleksander Kmiećkowiak (Pałuki, założyciel gazety, członek Rady Redakcyjnej),

– Maciej Kowalski (od 1990 roku wydawca najpierw Wyszkowskiego Tygodnia, później Nowego Wyszkowiaka),

– Paweł Kozera (od 1990 roku wydawca Mazowieckiego To i Owo), Piotr Krysiak (od 1994 roku wydawca Tygodnika Starachowickiego),

– Józef Matysik (od 1991 roku wydawca gazety Co Tydzień, członek honorowy SGL),

– Mirosława Matysik (od 1991 roku wydawca gazety Co Tydzień, członek honorowy SGL),

– Jerzy Mianowski (długoletni wydawca i redaktor naczelny Głosu Wągrowieckiego),

– Alicja Molenda (od 1990 roku wydawca dwutygodnika, obecnie tygodnika Przełom, była prezes SGL),

– Gabriela Niedbalska (z redakcją tygodnika Przełom związana przez ponad dwudziestu lat; odpowiada za finanse),

– Jerzy Nowicki (wydawca i redaktor naczelny Kuriera Podlaskiego – Głosu Siemiatycz),

– Leszek Ozimek (wydawca Gazety Goleniowskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, pierwszy prezes stowarzyszenia),

– Paweł Pełka (redaktor naczelny Tygodnika Podhalańskiego, wieloletni dziennikarz tej redakcji),

– Piotr Piotrowicz (od 1990 roku wydawca Gazety Jarocińskiej), Bogdan Rojkowicz (od 1991 wydawca tygodnika Korso),

– Marzenna Spyt (z tygodnikiem Przełom związana jest od pierwszego roku istnienia gazety; szefowa działu obsługi klienta),

– Wojciech Szota (od 1990 wydawca Wieści Wolbromskich),

– Bogusław Szymański (od grudnia 1991 wydawca Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskich),

– Waldemar Śliwczyński (od 1991 do 2020 roku wydawca Wiadomości Wrzesińskich, członek honorowy SGL),

– Janusz Urbaniak (od 1990 wydawca Rzeczy Krotoszyńskiej),

– Ewa Waligórska (od 1990 roku wydawca Nowego Łowiczanina),

– Wojciech Waligórski (od 1990 roku wydawca Nowego Łowiczanina),

– Beata Zalot (była redaktor naczelna Tygodnika Podhalańskiego, długoletnia dziennikarka tego tygodnika).

6) Media dla Demokracji

Większość polskich gazet lokalnych powstała po przełomie 1989, a zakładający je wydawcy działali w opozycji wobec niedemokratycznych rządów  jednej partii. Byli częścią wielkiego ruchu Solidarności, który zwyciężył i doprowadził do zastąpienia w Polsce władzy totalitarnej ustrojem demokracji parlamentarnej. To oni od ponad 25 lat codziennie i konsekwentnie budują niezależne lokalne media – niezbędny filar demokracji w Polsce. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ma w swoim gronie wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gotowych służyć tym unikalnym doświadczeniem.

Członkowie SGL już od 1995 roku pracują jako eksperci w projektach prowadzonych w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, Tadżykistanie, Tunezji i w Birmie oraz zapraszają na staże lub wizyty studyjne swoich kolegów z całego świata.

SGL podejmuje też działania w obronie wolności prasy i niezależności dziennikarskiej. Jednym z nich był protest w maju 2021 roku pod ambasadą Białorusi w Warszawie z żądaniem uwolnienia red. Andrzeja Poczobuta i innych dziennikarzy, więzionych przez reżim w tym kraju.