Reklamuj się

Porozumienie Tygodnik Lokalny – TL, stwarza reklamodawcom wyjątkową sposobność zamieszczenia reklamy prasowej równocześnie we wszystkich tygodnikach lokalnych ukazujących się w całej Polsce. To jedyna możliwość szerokiego dotarcia z przekazem reklamowym do mieszkańców miast powiatowych, wsi i miasteczek, do całej Polski lokalnej.

Tygodnik Lokalny TL to unikatowy w skali kraju projekt powołany do życia w 2005 roku z myślą o wygodzie reklamodawców pragnących dotrzeć do społeczności lokalnych. Sieć reklamową tworzy 130 tygodników lokalnych należących do niezależnych, prywatnych wydawców. spis tytułów

Sieć reklamową Tygodnik Lokalny TL obsługuje Biuro Reklamy Gazet Lokalnych sp. z o.o., które jest wyłącznym przedstawicielem reklamowym Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Tygodniki w sieci TL:

  • są wydawane przez prywatnych wydawców lub spółdzielnie dziennikarskie,
  • nie mają nic wspólnego z tzw. gazetami samorządowymi dotowanymi lub wydawanymi przez władze lokalne,
  • obejmują swoim zasięgiem obszar co najmniej jednej gminy, znacznie częściej powiatu lub kilku powiatów,
  • obszary dystrybucji poszczególnych tytułów na siebie nie zachodzą, każdy tytuł ma swój zasięg kolportażu,
  • w skład „TL” wchodzą w 99% płatne gazety.

Wszystkie tygodniki lokalne łącznie to najsilniejsze medium informacyjne w kategorii płatnej prasy drukowanej w Polsce. Poza dużymi miastami czyta się przede wszystkim gazety lokalne. Są one powszechnie dostępne i poruszają wyłącznie tematy ważne dla lokalnego czytelnika.

Badanie czytelnictwa

Badania czytelnictwa prasy lokalnej prowadzone systematycznie od 2005 r. przez Millward Brown, PBC czy CBOS, potwierdzają siłę tych tytułów i ilustrują  wielkość przedsięwzięcia „Tygodnik Lokalny TL”.

10 mln osób czyta przynajmniej raz w miesiącu tygodnik lokalny

5,7  mln osób czyta tygodni lokalny co tydzień

Badania pokazują także, że czytelnicy gazet lokalnych charakteryzują się dużym przywiązaniem i lojalnością wobec swoich tytułów.

Unikatowa sieć własnego kolportażu. Tygodniki lokalne sprzedają swoje gazety bez zbędnego narażenia na zwroty, co powoduje sprzedaż na poziomie niespełna 80% nakładu. Efektywność dystrybucji zapewniają własne sieci kolportażu gazet zbudowane przez każdego z wydawców na swoim terenie. Dzięki temu rozwiązaniu gazeta lokalna jest dostępna praktycznie w każdym wiejskim sklepiku, gdzie nie dociera prasa centralna.

Zespół handlowców Biura Reklamy Gazet Lokalnych oferuje pakiet „Tygodnika Lokalnego TL” i utrzymuje kontakty z reklamodawcami, którzy zainteresowani są rynkiem miast powiatowych, gminnych oraz wsi, czyli obszarów gdzie prasa ogólnopolska dociera w bardzo małym stopniu lub wręcz nie dociera w ogóle. O ile duże gazety ogólnopolskie i dzienniki regionalne docierają przede wszystkim do mieszkańców miast wojewódzkich, to gazety lokalne są pierwszym wyborem dla mieszkańców miast powiatowych i wsi.

Klienci reklamując się w sieci tygodników lokalnych zyskują czas i pieniądze. Koszty dotarcia są konkurencyjne a sprawną obsługę każdego zlecenia – od zamówienia po dostarczenie dokumentacji dowodowej – zapewniają pracownicy Biura Reklamy Gazet Lokalnych.

Biuro Reklamy Gazet Lokalnych prowadzi również projekty edukacyjne i informacyjne  z wykorzystaniem tygodników lokalnych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Rynku Rolnego, Federacji Konsumentów, Państwowej Komisji Wyborczej, Banku BGŻ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  i wielu innych.

Kontakt:
Biuro Reklamy Gazet Lokalnych

Krzysztof Florczak, tel. 692 495 126, e-mail: florczak@brgl.pl, florczak@gazetylokalne.pl

Marek Olejnik, tel. kom. 601 654 506, e-mail: olejnik@brgl.pl, reklama@gazetylokalne.pl

www.brgl.pl