O projekcie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA JEDYNCE PRASY LOKALNEJ I REGIONALNEJ.

Baner reklamowy projektu. Człowiek oiszący na maszynie patrzy do góry na logo projektu

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia Europejska

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy 700 dziennikarzy lokalnych i regionalnych z 16 województw Polski nt. sposobów i metod informowania oraz promowania wiedzy o Funduszach Europejskich.

W szczególności działania będą dotyczyć:

  1. Ułatwienia dostępu do informacji o FE i bazy wiedzy z zakresu programów funkcjonujących wramach perspektywy 2014-2020, poprzez zwiększenie informacji pojawiającej się w prasie lokalnej i regionalnej, w tym druk artykułów oraz promocję
  2. Podniesienie wiedzy i kompetencji, w tym udoskonalenie poziomu warsztatu dziennikarskiego wśród 700 dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych i regionalnych z 16 województw Polski komunikatywnego i przejrzystego tworzenia artykułów o FE z perspektywy 2014-2020 oraz dostępnych źródeł wiedzy na ich temat.
  3. Wdrożenia nowych instrumentów edukacji dziennikarzy lokalnych i regionalnych FE: infografika oraz webinaria.

Wszystkie działania projektu są skierowane do dziennikarzy lokalnych i regionalnych ze wszystkich 16 województw Polski.

Działania przewidziane w projekcie:

  1. Ogólnopolskie webinarium informacyjne dla dziennikarzy i wydawców, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych lokalnych rozgłośni z 16 województw Polski w pierwszej połowie sierpnia 2016 r.
  2. Trzydniowe warsztaty tematyczne dla dziennikarzy i wydawców lokalnych i regionalnych we wszystkich 16 województwach Polski w okresie od 19 sierpnia do 2 października 2016 r.
  3. Pięć cyklicznych webinariów dla dziennikarzy i wydawców, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych lokalnych rozgłośni Polski w okresie od 1 października do 15 grudnia 2016 r.
  4. Konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie lokalnie”, celem którego jest utrwalenie zdobywanej wiedzy dziennikarzy w trakcie warsztatów odbędzie się w okresie od 19 sierpnia do 10 października 2016 r.
  5. Akcja promocyjno – informacyjna.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 r.

Zespół realizujący projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”:

Jacek Gałązka – wieloletnie doświadczenie jako trener edytorstwa prasowego i doradca mediów (m. in. gazet lokalnych, magazynów ilustrowanych, periodyków branżowych), grafik-projektant gazet, czasopism i serwisów internetowych; organizator szkoleń dla dziennikarzy, grafików, fotografów, menedżerów prasy, a także badaczy rynku i opinii).

Marcin Giza – w latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W latach 2009-2015 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego i Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2008 trener i doradca m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans, współautor ponad 100 dofinansowanych projektów z UE.

Natalia Gmurkowska– wieloletnie doświadczenie w koordynacji autorskich projektów, m.in. w ramach programów Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP, CIUDAD Komisji Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wsparcie Demokracji FSM. Zakres tematyczny realizowanych projektów międzynarodowych, w tym doświadczenie eksperckie: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, niezależne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej. Prezes Zarządu stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód. Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Monika Grzesiak-Chmura – ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie FE oraz umiejętności trenerskich i szkoleniowych. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami finansowanymi ze środków EFS, PO WER, PO KL, w aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych UE i rozliczaniu zrealizowanych projektów, w przygotowywaniu autorskich projektów szkoleniowych i inwestycyjnych, inne. Właściciel firmy, konsultant, ekspert ds. przedsiębiorczości.

Anna Kondraciuk –  wieloletnie doświadczenia na stanowisku sekretarza redakcji, dziennikarza, redaktora. Doświadczenie dziennikarskie dot. tematyki pozyskiwania przez Polskę funduszy unijnych od rozpoczęcia negocjacji Polski z Unią Europejską, poprzez akcesję i działania aktualnej perspektywy 2014-2020.

Zenon Kosiński – 10-letnie doświadczenie w zakresie FE oraz umiejętności trenerskich. Koordynator wielu autorskich projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym realizowanych w ramach PO KL, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dwóch lat prowadzi własna działalność gospodarcza – „Strefa Rozwoju Zenon Kosiński” – działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, w tym w zakresie funduszy UE.

Piotr Marzęda –  od 2006 roku związany zawodowo z tematyką funduszy europejskich. Pracował przy obsłudze wielu projektów dofinansowanych z FE. Były doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów skierowanych do dofinansowania ze środków UE.

Alicja Molenda – Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, od 1990 roku wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, a od 2003 r. portalu przelom.pl. Od 10 lat ekspertka i trenerka w licznych projektach szkoleniowych dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Autorka publikacji związanych z funduszami europejskimi na szczeblu regionalnym i lokalnym i ich wpływu  na poprawę jakości życia społeczności lokalnych.

Piotr Tarczyński – redaktor naczelny portalu przelom.pl. Ma 20-letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej i redaktorskiej, w tym w zakresie przygotowywania materiałów poświęconych różnym formom wykorzystywania funduszy europejskich. Trener i ekspert ds. mediów, w szczególności mediów elektronicznych. Przygotowywał i prowadził wiele warsztatów dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu:
Natalia Gmurkowska – koordynator projektu, e-mail: natalia@gazetylokalne.pl

 

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia Europejska

Tagi :

FE na Jedynkach

Udostępnij