Jak zostać członkiem SGL

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Gazet Lokalnych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, będąca jednocześnie wydawcą lub przedstawicielem wydawcy tytułu, w którym:

  1. większościowy udział ma kapitał polski;
    b. większościowego udziału nie posiada państwo, samorząd, związek zawodowy, związek wyznaniowy, partia polityczna (statut § 8 pkt 1.);

O przyjęciu członka decyduje zwykłą większością głosów Rada Wydawców, na wniosek poparty rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia (statut § 9 pkt 1.).

Aby zostać członkiem SGL należy:

  1. Zapoznać się ze statutem. Statut
  2. Wypełnić deklarację członkowską. Deklaracja członkowska
  3. Wskazać dwie osoby rekomendujące. Lista gazet członków SGL

Więcej informacji:
Biuro Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Foksal 3/5 pok. 19, 00-366 Warszawa
e-mail: magdalena.perkowska@gazetylokalne.pl
tel. (22) 826 12 50, 794 760 596

Tagi :

O Nas

Udostępnij