Loading...
Close

O Nas

Jak zostać członkiem SGL

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Gazet Lokalnych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, będąca jednocześnie wydawcą lub przedstawicielem wydawcy tytułu, w którym: większościowy udział ma kapitał polski; b. większościowego udziału nie posiada państwo, samorząd, związek zawodowy, związek wyznaniowy, partia polityczna (statut § 8 pkt […]

Read More

Nasze działania

Stowarzyszenie skupia się na integrowaniu członków wokół najważniejszych spraw definiowanych przez środowisko. Reprezentuje ich interesy w instytucjach mających wpływ na funkcjonowanie rynku niezależnych mediów lokalnych. Potrzeby środowiska definiujemy podczas zjazdów wydawców. Dotyczą m.in. kwestii prawnych, rozwojowych, szkoleniowych, wymiany doświadczeń. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami reprezentującymi środowiska wydawnicze w Polsce, mającymi wpływ na kształt działalności wydawniczej i […]

Read More

O nas

English version / Русская версия SGL – kim jesteśmy? Stowarzyszenie Gazet Lokalnych istnieje od 1998 roku. Skupia 48 wydawców 70 polskich, niezależnych gazet lokalnych i 67 witryn internetowych. Piętnaście tytułów należących do naszych członków jest obecnych na rynku prasowym ponad 25 lat. Najstarsze towarzyszyły przemianom demokratycznym w naszym kraju w latach 90. Badania czytelnictwa pokazują, po każdy […]

Read More