palukiznin.pl – Gąsawa – Biskupin: ścieżka rowerowa czy pieszo-rowerowa?

Widoczne po prawej stronie drogi powiatowej (relacji Biskupin-Gąsawa) drzewa już niedługo mogą zostać wycięte. Zdjęcie ze stycznia 2024 roku. fot. Justyna Kulpińska

Paweł Brzykcy jest zdania, że należy pozostawić jak największą liczbę rosnących przy tej drodze drzew, Jacek Superczyński podobnie: zdrowe drzewa nie powinny być wycinane w takiej ilości jak zaplanowano. Natalia Nowakowska nie odpowiedziała, czy drzewa powinny być wycięte. I Paweł Brzykcy, i Natalia Nowakowska uważają, że ścieżka łącząca Gąsawę z Biskupinem powinna być ścieżką pieszo-rowerową, Jacek Superczyński jest za ścieżką rowerową od Gąsawy do Muzeum – tak, jak jest w projekcie, a o pracach na odcinku od Muzeum do wsi należy zdecydować po ustosunkowaniu się do sprawy przez RDOŚ.

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Projekt budowy ścieżki rowerowej z Gąsawy do Biskupina zakłada ścięcie ponad 40 rosnących po jednej stronie drogi drzew. Wzbudziło to sprzeciw aż trzech organizacji społecznych. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zezwolenie na wycinkę drzew, o czym  szeroko piszemy w Pałukach od kilku miesięcy, leży w gabinecie burmistrza Gąsawy. Kandydatom na burmistrza Gąsawy zadaliśmy dwa pytania: Czy jest Pan/Pani zdania, że przedstawiony przez ZDP projekt powinien być realizowany i drzewa wycięte? Czy zdaniem Pani/Pana Biskupin i Gąsawę powinna łączyć ścieżka rowerowa? Ścieżka pieszo-rowerowa? Ścieżka piesza (chodnik)? Pełne odpowiedzi na te pytania publikujemy poniżej w kolejności ich otrzymania.

Kandydat na burmistrza Paweł Brzykcy

Projekt przedstawiony przez ZDP zakłada realizację ścieżki rowerowej łączącej Biskupin z Gąsawą przy jednoczesnej wycince blisko 40 drzew. Wiem, że drzewa te bliskie są sercu wielu mieszkańców zarówno Gąsawy jak i Biskupina. Wiem też, że od lat wielkim marzeniem mieszkańców obu miejscowości jest połączenie ich za pomocą ścieżki pieszej lub rowerowej. W związku z tym należy przeprowadzić rozmowy z ZDP o możliwej modyfikacji ścieżki np. w formie takiej, aby od Gąsawy aż do terenu wykopalisk ścieżka pozostała w dotychczas zaprojektowanej formie, a od terenu rezerwatu do terenu samej wsi Biskupin w formie tak zmodyfikowanej, aby pozostawić jak największą ilość drzew. Należałoby również pochylić się nad tym czy możliwym jest by przyszła ścieżka była nie tylko ścieżką rowerową ale i pieszo-rowerową. Ścieżka łącząca Gąsawę z Biskupinem powinna być ścieżką pieszo-rowerową. Zarówno cykliści jak i osoby spacerujące po naszych urokliwych terenach mogłyby w ten sposób bezpiecznie przemieszczać się. Ważne to jest zwłaszcza dla mieszkańców naszej gminy. Mogłoby to też w sposób wydatny wpłynąć na rozwój turystyki – osoby zwiedzające Rezerwat w Biskupinie mogłyby sprawnie przemieścić się do Gąsawy, a tu np. zwiedzić nasz urokliwy kościół modrzewiowy czy też podejrzeć zmagania sportowe naszych hokeistów, z których przecież słyniemy w całej Polsce.

Kandydat na burmistrza Jacek Superczyński

O konieczności budowy chodnika, obecnie drogi rowerowej, łączącej Gąsawę z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie słyszymy już od kilkunastu lat. Kiedy pojawiła się możliwość realizacji tej inwestycji z ok. 80% dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i jeszcze z możliwością wydłużenia inwestycji do samego Biskupina, ucieszyłem się, że po wielu latach zostanie rozwiązana sprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, których szczególnie w sezonie wycieczkowym, i nie tylko, na tym odcinku jest bardzo dużo.
Według mojej wiedzy zasadność wycinki drzew jest uzgadniana z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i decyzja tej instytucji będzie miała zasadniczy wpływ na dalszą realizację inwestycji. Osobiście uważam, że zdrowe drzewa nie powinny być w takiej ilości jak zaplanowano w projekcie wycinane.
Jak zaznaczyłem w pierwszej odpowiedzi, zapewnienie bezpiecznej komunikacji dla turystów oraz mieszkańców poruszających się pieszo, rowerem czy hulajnogą na trasie Gąsawa – Biskupin jest dla mnie istotną kwestią i cieszę się, że pojawiła się możliwość zaspokojenia tej potrzeby.
Na odcinku Gąsawa – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie możliwa jest budowa drogi rowerowej, która odbędzie się bez znacznej ingerencji w rosnący tam drzewostan i ta koncepcja powinna być zrealizowana.
Natomiast na odcinku Muzeum Archeologiczne – Biskupin budowa ścieżki będzie uzależniona od wydanej decyzji w sprawie wycinki drzew. Jeżeli RDOŚ zdecyduje o pozostawieniu rosnących tam drzew, trzeba będzie dostosować projekt lub całkowicie go zmienić tak, aby był akceptowalny i poprawił bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Kandydatka na burmistrza Natalia Nowakowska

Temat ścieżki rowerowej z Gąsawy do Biskupina poruszany jest od lat i jest to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców gminy Gąsawa, również przeze mnie jako mieszkanki Gąsawy.
Osobiście uważam, że Biskupin z Gąsawą powinna łączyć ścieżka pieszo-rowerowa, z której mogliby korzystać nie tylko mieszkańcy, ale też turyści, którzy licznie odwiedzają naszą gminę i aktywnie spędzają czas. Obecnie postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zgody na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej nr 2335C zostało zawieszone do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

Dominik Księski

Link do tekstu: Gąsawa – Biskupin: ścieżka rowerowa czy pieszo-rowerowa? Pałuki

Tagi :

Materiały

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *