lowiczanin.info – Łowicz. Protegowany kandydat na burmistrza – podajemy szczegóły

Opublikowaliśmy w najnowszym Nowym Łowiczaninie artykuł, w którym opisaliśmy, jak dzięki protekcji burmistrza Krzysztofa Kalińskiego naczelnik wydziału w Urzędzie Miejskim w Łowiczu Krystian Cipiński, obecnie kandydujący na burmistrza, sfinansował sobie studia na owianej teraz złą, korupcyjną sławą uczelni Collegium Humanum w Warszawie. Tekst zapowiadaliśmy tutaj, na portalu Lowiczanin.info. Dla tych, którzy nie zdołali kupić gazety, przytaczamy niżej najistotniejsze fragmenty, dotyczące okoliczności sfinansowania tych studiów, z uzupełnieniem o wypowiedź burmistrza, która dotarła do nas już po skierowaniu gazety do druku.

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Dyplomy słynnej od kilku dni za sprawą afery korupcyjnej i obyczajowej warszawskiej uczelni Collegium Humanum uzyskało niedawno kilka osób związanych ze stowarzyszeniem Łączy nas Łowicz, w tym kandydat tego komitetu na burmistrza Łowicza Krystian Cipiński. Za studia zapłacił on i dwoje innych urzędników łowickiego ratusza w 80% z publicznych pieniędzy.

Przyjmowanie korzyści majątkowych za wystawienie dokumentówpoświadczających ukończenie studiów podyplomowych, w tym studiów Master of Business Administration (MBA) zarzuca prokuratura kilku pracownikom warszawskiej niepublicznej uczelni Collegium Humanum. Uczelnia ta stała się w ostatnich latach bardzo popularnym miejscem łatwego uzyskiwania dyplomów studiów podyplomowych, w tym dyplomów MBA. Pisaliśmy u tym tutaj:

Uczelnia, której dyplom uzyskał kandydat na burmistrza Łowicza, wstrząśnięta aferą Czytaj więcej

Oświadczenie kandydata

Przed kilkoma tygodniami posiadacz tego MBA, Krystian Cipiński zgłosił swą kandydaturę na burmistrza Łowicza. Po ukazaniu się na naszym portalu Łowiczanin.info informacji o zatrzymaniach, kandydat opublikował na swoim profilu facebookowym oświadczenie, w którym podkreślił, że współpraca ŁnŁ z Collegium Humanum była planowana i zainicjowana w czasie, gdy nie były znane jakiekolwiek zastrzeżenia do tej uczelni. Napisał także, że zestawianie go z grupą osób, które zdobyły na CH dyplom korzystając z nieuczciwych praktyk jest niesprawiedliwe.

Podkreślił wreszcie, że ujawniony proceder korupcyjny „zmierzał do uzyskiwania dyplomu uprawniającego do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Natomiast ja (…) studia ukończyłem jedynie w celu podniesienia własnych kompetencji”. 

Wcześniej w tymże oświadczeniu Krystian Cipiński pisze: „… prywatnie studia podjąłem na powszechnie obowiązujących zasadach, jak każdy inny student, finansując je ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i własnych.”

Skarbnik tego nie podpisał, wpłacili darowiznę

Sęk w tym, że nad stwierdzeniem: „jak każdy inny student” należy postawić znak zapytania. Cipiński twierdzi, że 80% opłaty za studia (która wynosiła ok. 10 tys. zł) pokrył z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozostałe 20% z własnych funduszy. Sprawdziliśmy w ratuszu. Burmistrz Krzysztof Kaliński w odpowiedzi na nasze pytania potwierdził, że „Urząd Miejski w Łowiczu przekazał tytułem wkładu własnego pracowników – Krystian Cipiński, Michał Zalewski i Katarzyna Słoma – Szkup opłaty za studia MBA pochodzące z darowizn dokonanych przez wyżej wymienione osoby na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu”.

Potwierdza to skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek. Mówi, że wspomniana trójka musiała owe 20% kwoty wpłacić, gdyż on nie zgodził się podpisać umów z uczelnią, na mocy których tę część miałoby zapłacić miasto. Skarbnik podkreśla, że absolutnie niemożliwe było podpisanie takich umów, gdyż studia te nie służyły do podniesienia kwalifikacji potrzebnych do pracy na tych stanowiskach w ratuszu, które te osoby zajmowały. Innymi słowy studia te nie były potrzebne, by pracownicy ci mogli dalej zajmować te stanowiska, które zajmują.

Studia te nie służyły do podniesienia kwalifikacji potrzebnych do pracy na tych stanowiskach, które te osoby zajmowały.

To burmistrz im umożliwił

Dlaczego więc w takim razie trójka urzędników otrzymała dofinansowanie do swoich studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na 80% potrzebnej kwoty? Burmistrz Kaliński przyznaje, że „Pozostała część opłat pochodziła ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z którego otrzymaliśmy wpłaty za pośrednictwem Urzędu Pracy w Łowiczu”.

To sformułowanie burmistrza wskazuje palcem na Powiatowy Urząd Pracy jako na instytucję, która przyznała pieniądze. Jednakże PUP tylko ocenia i ewentualnie realizuje wnioski pracodawcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisując zasady działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyraźnie stwierdza, że „O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę„.

Innymi słowy: o przyznanie trójce urzędników 80% dofinansowania do studiów na tak „słynnej” dziś uczelni powinien był wystąpić ratusz. PUP jest tylko instytucją rozpatrującą wnioski i przekazującą pieniądze (bo pochodzą one z Funduszu Pracy, stanowią 4% kwoty uzyskanej przez państwo z obowiązkowej składki na Fundusz Pracy). Jedynie pracodawca może występować o pieniądze z KFS dla swego pracownika. 

Tak było na przykład w przypadku Łowickiego Ośrodka Kultury. Tam jego dyrektor Maciej Malangiewicz, występując jako pracodawca, wystąpił o 80% dofinansowania z KFS na te same studia MBA na tej samej uczelni, dla siebie jako pracownika. Pozostałe 20% zapłacił z własnych funduszy. Malangiewicz twierdzi, że studia trwały przez całe dwa semestry, nie ocenia ich źle.

Burmistrz przyznaje: wystąpił o te pieniądze

Czy więc Urząd Miejski o to dofinansowanie wystąpił dla trojga swych urzędników? Mimo tego, że na ich stanowiskach uzupełnienie wykształcenia o ten dyplom nie było potrzebne? Zadaliśmy to pytanie burmistrzowi Kalińskiemu. Już po skierowaniu gazety do druku otrzymaliśmy od burmistrza odpowiedź. Przytaczamy niżej  najważniejszy jej fragment: „Wystąpienie o środki podyktowane było zainteresowaniem podniesienia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu zarówno przez pracowników jak i Pracodawcę”.

Innymi słowy: otrzymaniem tych pieniędzy na studia zainteresowani byli urzędnicy, w tym wspomniany Krystian Cipiński i także zaangażowana w stowarzyszenie „Łączy nas Łowicz” i również zatrudniona w ratuszu jego podwładna Katarzyna Słoma-Szkup. Zainteresowany był też burmistrz, choć MBA do niczego nie było potrzebne inspektorowi w wydziale (dwuosobowym!), ani jego podwładnej. 

Następstwem złożenia wniosku o dofinansowanie z KFS było podpisanie umowy z PUP. Umowy tej nie kontrasygnował skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek – a burmistrz podpisał ją mimo to. Tymczasem każda umowa zawierana przez miasto (gminę), pociągająca za sobą skutki finansowe dla miasta winna mieć kontrasygnatę skarbnika. Wyjątkiem są umowy o pracę.

Umowy tej nie kontrasygnował skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek – a burmistrz podpisał ją mimo to. Tymczasem każda umowa zawierana przez miasto (gminę), pociągająca za sobą skutki finansowe dla miasta winna mieć kontrasygnatę skarbnika.

A można było inaczej

Fakt odbycia studiów MBA w Collegium Humanum potwierdziła nam jeszcze jedna osoba aktywna w lokalnej polityce. Wicestarosta łowicki Piotr Malczyk mówi, że zrobił te studia nieco wcześniej niż wspomniana trójka, zdołał je zakończyć krótko przed pandemią. On jednak nie korzystał z żadnego publicznego dofinansowania, całe czesne, w 100%, opłacił z własnej kieszeni. – Nie wykorzystywałem instytucji państwowych, by zdobyć wyższe wykształcenie – mówi. 

—–

Jak każdy inny student – pisze Krystian Cipiński. Nieprawda. Nie każdy student ma takie wpływy u burmistrza, by ten wystąpił do PUP o 80% dofinansowania dla niego, na jego studia, w sytuacji, gdy te studia na jego stanowisku w ratuszu nie są potrzebne i gdy nawet sam zainteresowany podkreśla, że podjął je „prywatnie” i „jedynie w celu podniesienia własnych kompetencji”.

Wojciech Waligórski

Link do tekstu: Łowicz. Protegowany kandydat na burmistrza – podajemy szczegóły Nowy Łowiczanin

Tagi :

Materiały

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *