Loading...
Close

27 października 2015

Reklama w sieci tygodników

Porozumienie Tygodnik Lokalny – TL, stwarza reklamodawcom wyjątkową sposobność zamieszczenia reklamy prasowej równocześnie we wszystkich tygodnikach lokalnych ukazujących się w całej Polsce. To jedyna możliwość szerokiego dotarcia z przekazem reklamowym do mieszkańców miast powiatowych, wsi i miasteczek, do całej Polski lokalnej.

Tygodnik Lokalny TL to unikatowy w skali kraju projekt powołany do życia w 2005 roku z myślą o wygodzie reklamodawców pragnących dotrzeć do społeczności lokalnych. Sieć reklamową tworzy blisko 130 tygodników lokalnych należących do niezależnych, prywatnych wydawców. Gazety te ukazują się w całej Polsce w blisko 900 tysięcznym nakładzie i docierają cotygodniowo do 6 milionów czytelników w 300 powiatach na terenie całej Polski. (spis tytułów). 

Sieć reklamową Tygodnik Lokalny TL obsługuje Biuro Reklamy Gazet Lokalnych sp. z o.o., które jest wyłącznym przedstawicielem reklamowym Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Tygodniki w sieci TL:

  • są wydawane przez prywatnych wydawców lub spółdzielnie dziennikarskie,
  • nie mają nic wspólnego z tzw. gazetami samorządowymi dotowanymi lub wydawanymi przez władze lokalne,
  • obejmują swoim zasięgiem obszar co najmniej jednej gminy, znacznie częściej powiatu lub kilku powiatów,
  • obszary dystrybucji poszczególnych tytułów na siebie nie zachodzą, każdy tytuł ma swój zasięg kolportażu,
  • w skład „TL” wchodzą w 99% płatne gazety,

Wszystkie tygodniki lokalne łącznie to najsilniejsze medium informacyjne w kategorii płatnej prasy drukowanej w PolscePoza dużymi miastami czyta się przede wszystkim gazety lokalne. Są one powszechnie dostępne i poruszają wyłącznie tematy ważne dla lokalnego czytelnika.

Badania czytelnictwa

Badania czytelnictwa prasy lokalnej prowadzone systematycznie od 2005 r. przez Millward Brown potwierdzają siłę tych tytułów i ilustrują  wielkość przedsięwzięcia „Tygodnik Lokalny TL”.

6 mln osób czyta przynajmniej raz w miesiącu tygodnik lokalny

3,4  mln osób czyta tygodni lokalny co tydzień

Liczba nie czytelników tygodników lokalnych sukcesywnie maleje – z 22,7 mln w 2005 roku do 16,2 mln w 2014 roku.

Badania pokazały także, że czytelnicy gazet lokalnych charakteryzują się dużym przywiązaniem i lojalnością wobec swoich tytułów.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z Badania Czytelnictwa Prasy

Unikatowa sieć własnego kolportażu. Tygodniki lokalne sprzedają swoje gazety bez zbędnego narażenia na zwroty, co powoduje sprzedaż na poziomie niespełna 80% nakładu. Efektywność dystrybucji zapewniają własne sieci kolportażu gazet zbudowane przez każdego z wydawców na swoim terenie. Dzięki temu rozwiązaniu gazeta lokalna jest dostępna praktycznie w każdym wiejskim sklepiku, gdzie nie dociera prasa centralna.

Zespół handlowców Biura Reklamy Gazet Lokalnych oferuje pakiet „Tygodnika Lokalnego TL” i utrzymuje kontakty z reklamodawcami, którzy zainteresowani są rynkiem miast powiatowych, gminnych oraz wsi, czyli obszarów gdzie prasa ogólnopolska dociera w bardzo małym stopniu lub wręcz nie dociera w ogóle. O ile duże gazety ogólnopolskie i dzienniki regionalne docierają przede wszystkim do mieszkańców miast wojewódzkich, to gazety lokalne są pierwszym wyborem dla mieszkańców miast powiatowych i wsi. Warto zauważyć, że w miastach wojewódzkich mieszka tylko 8 mln osób – pozostałe 30 milionów Polaków to mieszkańcy mniejszych ośrodków.

Klienci reklamując się w sieci tygodników lokalnych zyskują czas i pieniądze. Koszty dotarcia są konkurencyjne a sprawną obsługę każdego zlecenia – od zamówienia po dostarczenie dokumentacji dowodowej – zapewniają pracownicy Biura Reklamy Gazet Lokalnych.

Biuro Reklamy Gazet Lokalnych prowadzi również projekty edukacyjne i informacyjne  z wykorzystaniem tygodników lokalnych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Rynku Rolnego, Federacji Konsumentów, Państwowej Komisji Wyborczej, Banku BGŻ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  i wielu innych.

Kontakt:
Biuro Reklamy Gazet Lokalnych

Krzysztof Florczak, Marek Olejnik

Krzysztof Florczak, tel. 692495 126, e-mail: florczak[at]brgl.pl, florczak[at]gazetylokalne.pl

Marek Olejnik, tel. kom. 601654 506, e-mail: olejnik[at]brgl.pl, wyceny[at]reklamawprasie.pl

www.brgl.pl