palukiznin.pl – Czym wsławili się posłowie opozycji

Posłowie opozycji nie mogą przywieźć z Warszawy żadnych kartoników z pieniędzmi. Rolą każdej opozycji jest wskazywanie – zarówno rządzącym jak i opinii publicznej – innych, niż proponowane, rozwiązań, krytyka i walka polityczna, a oprócz tego – opozycja poprzez współpracę próbuje przeforsować w legislacji sprawy, które uważa za ważne ze swego punktu widzenia. Często to są tylko działania bez efektu, bicie głową w mur, ale czasem również można zanotować jakieś osiągnięcie. Podsumowanie kadencji poselskich podzieliliśmy na dwie części. Poniżej tekst o siedmiorgu posłach opozycji. O pięciu posłach partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości piszemy w osobnym materiale.

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Krzysztof Gawkowski – wspiera, działał, zabiegał

Dla 43-letniego posła Lewicy, pochodzącego z Warszawy, jest to pierwsza kadencja parlamentarna, ale sprawuje ważną funkcję – jest przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Jego Biuro Poselskie wśród trzech najważniejszych osiągnięć w pracy poselskiej (legislacyjnej lub innej), dotyczącej spraw krajowych oraz najważniejszego osiągnięcia na polu dokonań dotyczących powiatów żnińskiego, mogileńskiego i nakielskiego przekazało nam: „Wspierał prace nad inwestycją w przebudowę drogi nr 10, działa na rzecz podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli w regionie oraz walczył o większe środki dla lokalnych placówek ochrony zdrowia. Wielokrotnie zabiegał o wsparcie finansowe na zakupy wozów strażackich dla jednostek OSP, dofinansowania wymiany pieców węglowych czy programy modernizacji szkół”.

O działalności Krzysztofa Gawkowskiego pisaliśmy w Pałukach tylko raz, gdy w roku 2021 troje uczniów z ZS w Mogilnie zostało laureatami konkursu literackiego zorganizowanego przez Biuro Poselskie posła Krzysztofa Gawkowskiego pod hasłem Życie po koronawirusie.     (dk)

Iwona Kozłowska – sprawy zdrowotne

Dla 43-letniej posłanki Koalicji Obywatelskiej z Więcborka jest to pierwsza kadencja parlamentarna. Biuro Poselskie wśród trzech najważniejszych osiągnięć w pracy poselskiej (legislacyjnej lub innej), dotyczącej spraw krajowych oraz najważniejszego osiągnięcia na polu dokonań dotyczących powiatów żnińskiego, mogileńskiego i nakielskiego wymieniło walkę o godne życie osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (wystąpienia, interpelacje), pomoc dzieciom chorującym na rdzeniowy zanik mięśni. „Celem jest objęcie terapią genową najdroższym lekiem świata (10 mln zł) wszystkich dzieci z SMA. Częściowo udało się to zrealizować” – pisze. Trzecie ważne osiągnięcie to działania, aby w szkołach i ośrodkach, do których uczęszczają dzieci głuche nauczanie odbywało się w Polskim Języku Migowym (PJM) i w języku polskim. Przekazała oddziałom położniczym w szpitalach w regionie ekspertyzy prawne, które miały pomóc lekarzom ratować zdrowie i życie kobiet z zagrożoną ciążą.

Jeśli chodzi o sprawy lokalne, posłanka angażowała się w problem bomby ekologicznej na terenach byłych zakładów Zachem (składanie poprawek do budżetu państwa) oraz w walkę o zatrzymanie połączenia dwóch bydgoskich szpitali – im. A. Jurasza i im. J. Biziela, co w efekcie doprowadziłoby do likwidacji drugiej z placówek.

O jej działalności poselskiej w Pałukach nie pisaliśmy.       (dk)

Dariusz Kurzawa – sytuacja polityczna

Dr Dariusz Kurzawa mieszka w Rzeszynku (gm. Jeziora Wielkie), ma 47 lat. Od początku swej politycznej drogi związany jest z Polskim Stronnictwem Ludowym (Koalicja Polska), gdzie ma mocną pozycję. W wyborach w 2006 roku został radnym Rady Powiatu Mogileńskiego i członkiem Zarządu Powiatu. 30 stycznia 2008 roku został powołany na funkcję wicewojewody kujawsko-pomorskiego, od 2010 roku do 2019 roku był wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. W tym samym okresie był radnym Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2011 i 2015 bezskutecznie startował do Sejmu RP, a w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Sejmu 2019 roku znalazł się na 1. miejscu listy PSL-u i zdobył mandat poselski.

Do Biura Poselskiego Dariusza Kurzawy zwróciliśmy się o przedstawienie 3 najważniejszych osiągnięć posła na szczeblu krajowym i 1. na szczeblu lokalnym. Od dyrektorki biura Klaudii Śmigielskiej-Skuteckiej otrzymaliśmy odpowiedź: „Jako poseł opozycji nie miałem większych szans na skuteczne inicjatywy legislacyjne, więc skupialiśmy się głównie na działalności interwencyjnej i pomocy konkretnym ludziom w konkretnych sprawach. Stąd regularne dyżury poselskie połączone z możliwością uzyskiwania bezpłatnych porad prawnych, z czego skorzystało wielu mieszkańców regionu. Spośród blisko stu wypowiedzi na forum Sejmu wiele dotyczyło spraw dotyczących naszego regionu, głównie w kontekście sytuacji dotykających rolników borykających się tak z nieuczciwymi przedsiębiorcami (vide moja interwencja u prokuratora w sprawie GPR „Ziarno”, która oszukała plantatorów na grube miliony), jak też iluzoryczną pomocą państwa w przypadku problemów z klęskami pogodowymi. Złożyłem też ponad sto interpelacji i pytań w sprawach bieżących upominając się m.in. o pomoc dla szpitali powiatowych w trudnej sytuacji finansowej, ukrócenie niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy, podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Pracowałem w wielu zespołach parlamentarnych, m.in. do spraw budowy drogi S10, ochrony pojezierzy wielkopolskich, rozwoju polskiego drobiarstwa i zwalczania ASF. Kilkadziesiąt razy brałem udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, w których konsekwentnie wskazywałem na konieczność demokratyzacji życia publicznego w Polsce i uczciwego, zrównoważonego rozwoju kraju, który wyklucza takie patologie jak choćby obecne wykluczenie komunikacyjne ogromnej części naszego regionu, z Inowrocławiem na czele. Ogromnie istotna była dla mnie ciągła współpraca z mieszkańcami regionu, która zaowocowała m.in. wizytą kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców Jezior Wielkich w Sejmie, brałem udział w większości wydarzeń i rocznic istotnych dla regionu. Uważam, że rozmawianie z ludźmi jest najlepszą formą konsultacji.  

W grudniu 2020 roku na łamach Pałuk pisaliśmy o ustawie forsowanej przez PiS, potocznie nazywanej Piątka dla zwierząt. Poseł Dariusz Kurzawa tak mówił wtedy na temat planowanej ustawy: – W żaden sposób „piątka” Kaczyńskiego nie pomaga polskiemu rolnictwu, nie pomaga polskim rolnikom. Jak może im pomagać, jeśli godzi w ich interesy? Niszczy bardzo ważne branże, jakimi są hodowla zwierząt futerkowych, a przede wszystkim – wołowiny, drobiu. Niszczy możliwość produkcji towaru, jaki był eksportowany chociażby do Izraela, do krajów arabskich, my w ten sposób zamykamy sobie te rynki. Całkowicie je zamykamy przez dziwną decyzję polityczną człowieka, który jest totalnie oderwany od rzeczywistości, bo wydaje mu się, że polskie rolnictwo ma wyglądać jak agroturystyka, gdzie jest miło, fajnie i przyjemnie. Nie, polska wieś tak nie wygląda, to jest bardzo ciężka praca, przy różnych zapachach, w różnych warunkach atmosferycznych i to jest praca, którą powinniśmy doceniać, a nie tworzyć buble prawne, jakie są proponowane przez PiS.

Kolejny raz pisaliśmy o pośle, gdy ten interweniował u wójta Jezior Wielkich i u wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie jakości węgla rozprowadzanego przez samorządy w ramach rządowego programu. W tym konkretnym przypadku chodziło o jakość węgla zakupionego przez jego rodziców. Węgla, w którym było dużo kamieni i miału. Na swoim profilu fb Dariusz Kurzawa pisał wtedy: „Jak tym palić? Przygotowuję informację dla premiera, niech zobaczy co sprzedają za 2.000 zł”. Ciekawa była wtedy reakcja wójta Jezior Wielkich Dariusza Ciesielczyka z PiS. – Jeżeli ktoś nie ma do zaoferowania mieszkańcom i swoim wyborcom nic pozytywnego, więc próbuje zaznaczyć swoją obecność w taki sposób – mówił wójt na nagranym przez siebie filmiku na kanale YouTube.

W sierpniu 2019 roku, przed wyborami parlamentarnymi, pisałem między innymi takie słowa w komentarzu Nie podkładać sobie nóg:

Z terenu jeziorańsko-strzeleńskiego, czy jakby ująć inaczej nadgoplańskiego, obrodził nam w tym roku wyjątkowy wysyp kandydatów na posłów. Skąd nagle czterech polityków z jednego praktycznie terenu [Tomasz Krzesiński, Dariusz Ciesielczyk, Marian Mikołajczak] chce zasiadać na Wiejskiej. Oczywiście nie będę opowiadał tych sloganów i prawd oczywistych, iż każda partia tak buduje listy, by mieć w miarę najsilniejszą reprezentację i by nie było białych map powiatowych na mapie województwa. Wiadomo, że każdy kandydat to dodatkowe głosy na listy. A, że każdy głos się liczy… Wydaje mi się, że ten wysyp kandydatów ma też inne podłoże. Bardziej umocowane lokalnie i politycznie. Moja diagnoza jest taka. Jeden z kandydatów startuje, bo chce być posłem i co najważniejsze ma na to realne szanse. Trzech pozostałych startuje, bo chcą być posłami, mają jednak realnie mniejsze szanse na mandat. Odnoszę jednak wrażenie, że chcą faworytowi przeszkodzić, a w najlepszym wypadku maksymalnie utrudnić zdobycie mandatu.

Dlaczego przypominam te słowa? Ponieważ, jak pokazały minione 4 lata, poseł znalazł się na Wiejskiej, a politycy lokalni zostali w powiecie. I cała sytuacja została totalnie zabetonowana. PSL stracił władzę w powiecie mogileńskim na rzecz Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Nie było tym samym mowy o jakiejkolwiek współpracy między powiatem a posłem. Dla Koalicji Obywatelskiej wcześniejszy okres rządów starosty Tomasza Barczaka i w gminie Strzelno burmistrza Matczaka wykluczał taką współpracę. Znamienna była sytuacja w połowie 2021 roku, gdy przed rozpoczęciem jednej z uroczystości w amfiteatrze doszło do słownego zwarcia na trybunach między posłem Dariuszem Kurzawą a ówczesnym starostą Bartoszem Nowackim. Poseł zapowiadał mu wtedy rychłe odwołanie ze stanowiska. Stało się to w grudniu 2021 roku.

Powstała nowa koalicja: Nowa Lewica, PSL, 1 radny z PiS i 1 radny z KO. Starostą został Tomasz Krzesiński. Chociaż PSL jest w koalicji, nie nastąpiła żadna zauważalna zmiana. Nowy Zarząd Powiatu i nowa powiatowa koalicja, choć ma w składzie tylko 1 radnego z PiS – wicestarostę Jerzego Łaganowskiego całkowicie przestawiła wajchę na totalne zbliżenie ze środowiskiem PiS i z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Do powiatu mogileńskiego popłynęła rzeka rządowych pieniędzy. Po prostu starosta Krzesiński i wojewoda Bogdanowicz to koledzy z Kruszwicy, a gwarantem bliskiej i trwałej współpracy jest stanowisko wicestarosty dla Jerzego Łaganowskiego. Poseł Kurzawa stał się w tym momencie dla lokalnej władzy mało atrakcyjny – nie miał kurka z pieniędzmi, będąc w opozycji za wiele załatwić dla powiatu nie mógł.

W najbliższych wyborach Dariusz Kurzawa startuje z drugiego miejsca Trzeciej Drogi. Pierwsze miejsce zarezerwowane jest dla Polski 2050. Szacuje się, że w okręgu wyborczym bydgoskim Trzecia Droga może uzyskać 1 mandat. Wydaje mi się, że Dariusz Kurzawa także z drugiego miejsca nie jest jednak bez szans.  (mah)

Magdalena Łośko – okolice Strzelna

To pierwsza kadencja pochodzącej z Inowrocławia 39-letniej posłanki Koalicji Obywatelskiej, która wcześniej była asystentką posła PO Krzysztofa Brejzy (w tej kadencji senatora).  

Senator Krzysztof Brejza oraz posłanka Magdalena Łośko w listopadzie 2019 r. wystąpili do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne wyjaśnienie sprawy budowy obwodnicy Strzelna. 14 lutego 2020 r. posłanka na Sejm RP Magdalena Łośko i senator RP Krzysztof Brejza złożyli wniosek do prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy o objęcie nadzorem wszczętego postępowania wyjaśniającego w sprawie nielegalnego zrzutu śmieci w Bronisławiu i Polanowicach. 17 lutego parlamentarzyści spotkali się w Bonisławiu z prezesem Romanem Minierskim oraz z burmistrzem Strzelna.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej przyłączyła się do protestu mieszkańców Strzelna, Łąkiego i Ziemowit (gm. Strzelno) przeciw budowie chlewni w Łąkiem. 18 maja 2020 r. złożyła do ministra klimatu interpelację w sprawie podjęcia pilnych działań legislacyjnych, które wprowadzą ograniczenia w realizacji przedsięwzięć powodujących uciążliwość zapachową.

W grudniu 2020 posłanka Magdalena Łośko i senator Krzysztof Brejza wystąpili do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego o środki finansowe na rzecz unormowania zagrożonych stosunków wodnych w jeziorach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na których wpływ ma działalność odkrywek węgla brunatnego i elektrowni.

W styczniu 2021 r. Magdalena Łośko (KO) wspólnie z posłanką Urszulą Zielińską (Zieloni) zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z interwencją poselską: „W interwencji podkreślają, że ronda nie wyprowadzą ruchu samochodowego z miasta, ale mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego”. Posłanki skierowały na ręce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pytania, czy GDDKiA dopuści możliwość przesadzenia drzew, a nie ich wycinkę oraz czy przewiduje przy okazji wspomnianych inwestycji dokonać nowych nasadzeń roślinności pośrodku rond w Strzelnie.

25 stycznia 2021 r. posłanka uczestniczyła w spotkaniu w Barcinie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254. W tym samym roku Magdalena Łośko podpisała list intencyjny w sprawie działań samorządów na rzecz przejęcia terenu nieczynnej linii kolejowej nr 231 łączącej Mogilno ze Strzelnem i Jeziorami Wielkimi i Kruszwicą.

W poniedziałek 27 czerwca 2022 roku senator RP Krzysztof Brejza i posłanka RP Magdalena Łośko wystąpili do Komendanta Głównego Policji o kontrolę zachowania funkcjonariuszy podczas interwencji na wiecu przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, który odbył się 26 czerwca 2022 roku w Inowrocławiu. Podczas demonstracji jeden z policjantów użył gazu łzawiącego przeciwko mieszkańcowi Żnina.

Posłanka interpelowała m.in. w sprawie budowy obwodnicy Strzelna (listopad 2019), w sprawie ochrony wód i jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego (listopad 2019), w sprawie zapotrzebowania na płyny dezynfekcyjne w gminach (kwiecień 2020), w sprawie skutków nawałnic i burz na Kujawach oraz pomocy dla gospodarstw rolnych (lipiec 2020), w sprawie wpisania do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 do kategorii dróg ekspresowych” oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 25” (sierpień 2020), w sprawie prac związanych z budową obwodnicy Strzelna i zabezpieczenia środków na tę inwestycję (wrzesień 2020), w sprawie składowiska odpadów w Janowcu Wielkopolskim (wrzesień 2020), w sprawie prac związanych z budową obwodnicy Strzelna (grudzień 2020), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasiewu poplonów ozimych (grudzień 2020), w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2021 r. środków na realizację (prace drogowe i budowlane) inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy Kruszwicy” i „Budowa obwodnicy Strzelna” (luty 2021), w sprawie wsparcia gm. Strzelno (oraz Mogilno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Szubin, Kcynia, Łabiszyn, Barcin, Żnin, Rogowo, Janowiec, Gąsawa – dla każdego samorządu oddzielna interpelacja) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwiecień 2021), w sprawie skutków finansowych Polskiego Ładu dla gmin Strzelno, Mogilno, Dabrowa, Jeziora Wielkie, Łabiszyn, Barcin, Żnin, Rogowo, Janowiec, Gąsawa (listopad 2021) czy w sprawie rakiety spod Bydgoszczy (w maju 2023 wspólnie z innymi posłami KO).                                       (rk)

Paweł Olszewski – rakieta

44-letni poseł Koalicji Obywatelskiej, pochodzący z Bydgoszczy, jest parlamentarzystą od 2005 roku – jest to jego piąta kadencja.

O jego działalności poselskiej pisaliśmy w Pałukach raz. Po odkryciu w Zamościu pod Szubinem szczątków rosyjskiej rakiety napisał na Twitterze, że bydgoska policja 16 grudnia 2022 otrzymała zgłoszenie incydentu lotniczego i wysłano patrol, który nic nie znalazł, w wyniku czego interwencję zakończono jako niepotwierdzoną, a wojsko nie podjęło dalszych poszukiwań. Nasza redakcja cały czas czeka na odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakie kroki podjęło wobec Rosji w związku z tym faktem (wezwanie ambasadora? nota?) i jakie decyzje dotyczące stosunków Polski z Rosją i Białorusią w związku z naruszeniem naszej granicy zostały podjęte w uzgodnieniu z innymi krajami NATO.

O innych działaniach Pawła Olszewskiego nie pisaliśmy.       (dk)

Jan Szopiński – i rolnictwo, i rakieta, i autobusy…

66-letni poseł Lewicy, Jan Szopiński z Bydgoszczy, od ponad 20 lat jest obecny na kujawsko-pomorskiej scenie politycznej. Zaczynał jako wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku. Pełnił tę funkcję do 2006 roku. W wyborach w 2002 roku otrzymał mandat radnego wojewódzkiego. W latach 2010-2014 był wiceprezydentem Bydgoszczy. Posłem został w 2019 roku uzyskując 11.821 głosów. Jego macierzystym ugrupowaniem było SLD, obecnie Nowa Lewica.

Wśród trzech najważniejszych osiągnięć w pracy poselskiej (legislacyjnej lub innej), dotyczącej spraw krajowych oraz najważniejszego osiągnięcia na polu dokonań dotyczących powiatów żnińskiego, mogileńskiego i nakielskiego poseł Jan Szopiński przekazał nam: „Olbrzymia większość tych interwencji poselskich dotyczyła problemów lokalnych – np. inwestycji powiatowych i gminnych, skutków drożyzny i kryzysu energetycznego dla rodzin, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, służby zdrowia, oświaty, państwowej i samorządowej budżetówki, a ostatnio także protestów organizacji rolniczych i rolników, których teraz Rząd PiS postanowił dobić podwyżkami kosztów oraz importem zboża i innych produktów z Ukrainy. […]. M.in. dzięki mojej aktywności bydgoskie i powiatowe szpitale, z których korzystają także mieszkańcy Pałuk i Krajny, otrzymały w czasie kadencji nowoczesne wyposażenie, a pielęgniarki i ratownicy – często z oporami – dostali podwyżki i dodatki covidowe. Mam swój osobisty udział w tym, że Ministerstwo Zdrowia musiało wydzielić kilka miliardów złotych na leczenie chorób rzadkich, na leczenie, których nie było stać chorych i musieli organizować zbiórki finansowe na portalach typu „Siepomaga”. Jestem także tym posłem, który znalazł rządowe obligacje skarbowe na koszty utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Bydgoszczy, co przerwało kilkuletnie blokowanie przez posłów PiS powrotu do Bydgoszczy samodzielnej uczelni medycznej”.

Wśród interpelacji znalazły się takie dotyczące bezpośrednio Pałuk, np. interpelacja w sprawie wsparcia gminy Rogowo oraz innych gmin w kwestii uelastycznienia zakazu wprowadzania ścieków do wód z jednostek osadniczych istniejących przed dniem 1 stycznia 2002 r. z czerwca 2023 r. czy w sprawie pytań mieszkańców Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskiego o okoliczności, konsekwencje i wnioski na przyszłość związane z rosyjskim atakiem rakietowym w dniu 16 grudnia 2022 r. z maja 2023 r. oraz w sprawie braku konkretnych efektów rzeczowych w zakresie budowy obwodnicy Strzelna w woj. kujawsko-pomorskim, w ramach programu rządu PiS budowy 100 obwodnic z sierpnia 2022 r.

Są też na liście takie dotyczące powiatu i województwa, np. w sprawie wsparcia rolników z woj. kujawsko-pomorskiego w redukcji długów powstałych wskutek braku efektywnej polityki rolnej rządu (styczeń 2021 r.), w sprawie odszkodowań dla hodowców drobiu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy (styczeń 2021 r.) czy w sprawie stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na terenie pow. żnińskiego ze stycznia roku 2021. Wśród zapytań posła Jana Szopińskiego można znaleźć i takie – w sprawie kontroli państwa polskiego nad obrotem handlowym zabytkiem jakim jest miecz z czasów Mieszka I przekazany 9 lipca 2023 r. w Częstochowie dyrektorowi Radia Maryja (lipiec 2023 r.).

Na łamach Pałuk i Ziemi Mogileńskiej o pośle Lewicy pisaliśmy dwa razy. W lipcu 2020 roku radni powiatowi spotkali się z nim, aby zasygnalizować problem braku dyżurowania aptek w porze nocnej na terenie powiatu mogileńskiego, natomiast  w styczniu 2023 roku Jan Szopiński zainteresował się sprawą nowego rozkładu jazdy pociągów na trasie Toruń – Poznań i utrudnieniami dla pasażerów. Interweniował w tej sprawie u marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Z mównicy sejmowej pytał ws. marginalizacji kolejowej Bydgoszczy i ościennych powiatów: – To powoduje frustrację mieszkańców Kcyni i całego powiatu, którzy nie są w stanie zrozumieć, dlaczego muszą dojeżdżać samochodem do Gołańczy – mówił w 2019 roku.    (rk)

Tadeusz Zwiefka   – nie pisaliśmy

Dla 69-letniego posła Koalicji Obywatelskiej, pochodzącego z Tucholi jest to pierwsza kadencja parlamentarna (wcześniej był europosłem).  W tej kadencji o jego działalności nie pisaliśmy w Pałukach.

Remigiusz Konieczka, Marek Holak, Dominik Księski

Link do tekstu: Czym wsławili się posłowie opozycji Pałuki

Tagi :

Materiały

Udostępnij