beskidzka24.pl – Czy opłaca się być posłem lub senatorem? Sprawdzamy!

Prezentujemy poniżej opracowania oświadczeń majątkowych posłów i senatora z naszego okręgu za 2022 rok. W związku z końcem kadencji, zestawiliśmy je z ich stanami majątkowymi z początku tego okresu.

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Oto dane, na bazie których można próbować odpowiedzieć na pytanie, czy opłaca się być posłem lub senatorem?

POSŁOWIE

Przemysław Drabek
Oszczędności – 203 000 zł (wspólnie z żoną), 200 USD (około 812 zł);
mieszkanie – 204 000 zł (współwłasność małżeńska), działka budowlana – 225 000 zł, prawo do działki ROD;
dieta parlamentarna – 45 679,92 zł, uposażenie poselskie – 157 717,81 zł;
audi a6 2014, alfa romeo giulietta 2012 (współwłasność);
kredyt mieszkaniowy – 89 000 zł.
Majątek netto: 534 812 zł

Na początku kadencji poseł zdeklarował oszczędności, takie samo mieszkanie, dwa samochody i ten sam kredyt mieszkaniowy. Tak samo liczony jego majątek netto na czas rozpoczęcia kadencji wynosi 155 980 zł. To różnica 378 830 zł, czyli posłowi przybyło średnio ponad 120 tys. zł na jeden rok z trzech lat, jakie dzielą te deklaracje.

Grzegorz Gaża
Oszczędności (małżeńska wspólność majątkowa) – 3012 zł, 701,12 EUR (3119 zł);
dom – 1 090 000 zł, 3/32 domu – 13 687,50 zł, mieszkanie – 210 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa), grunty rolne – 577 650 zł (małżeńska wspólność majątkowa), 3/32 gospodarstwa rolnego – 4959,38 zł, działka – 52 000 zł, działka – 10 218,75 zł;
udział w spółce clear.com sp. z o.o. wysokość wkładu wniesionego – 987 078,10 zł, dochód – 9679,92 zł;
udziały w spółkach handlowych – 25 000 zł;
dieta parlamentarna – 45 679,92 zł, uposażenie poselskie – 1 204 363,97 zł (zapis oryginalny, prawdopodobnie pomyłka – o jedną cyfrę za dużo), wynajem nieruchomości – 24 000 zł;
kredyt hipoteczny – 101 417 EUR (451 305 zł), kredyt odnawialny – 29 842,51 zł, kredyt odnawialny – 9273,43 zł.
Majątek netto: 2 472 241 zł (zawiera wkład wniesiony do spółki clear.com)

Na początku kadencji Grzegorz Gaża miał firmę Plessgaz, teraz jest to spółka clear.com. Według KRS obie dotyczą wynajmu samochodów. Wtedy posiadał oszczędności, cztery nieruchomości, 11 aut oraz cztery kredyty. To wszystko dawało wówczas zdeklarowany majątek netto 1 322 848 zł (przy obecnym kursie euro). Różnica to około 1,15 mln zł, a więc niecałe 400 tys. zł na rok. Z tą uwagą jednak, że w oświadczeniu majątkowym poseł nie podał cen samochodów.

Przemysław Koperski
Oszczędności – 15 000 zł, 3000 EUR (13 350 zł), 1000 CZK (180 zł), 180 HRK (102 zł), udział członkowski w BS w Bielsku-Białej – 200 zł;
dom – 700 000 zł, mieszkanie – 525 000 zł, dom – 600 000 zł, garaż – 35 000 zł;
dieta parlamentarna – 78 099,56 zł, uposażenie poselskie – 154 810,42 zł, najem lokalu – 27 496 zł, nagroda jubileuszowa (źródło nieczytelnie wpisane) – 8160 zł;
skoda kodiaq 2019;
kredyt hipoteczny – 42 300 EUR (188 235 zł), kredyt hipoteczny – 138 000 zł, pożyczka z kancelarii sejmu na cele mieszkaniowe – 8000 zł.
Majątek netto: 1 554 597 zł

Na początku kadencji poseł Koperski posiadał podobne nieruchomości, samochód nissan juke i wykazywał wcześniejsze zatrudnienie w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Ponad 3 lata temu Przemysław Koperski wykazał w oświadczeniu majątek netto 1 280 060 zł. Jako poseł opozycji wzbogacił się w tym czasie o 274 tys. zł, a więc około 70 tys. zł na rok.

Kazimierz Matuszny
Oszczędności – 50 000 zł, 2000 EUR (8900 zł);
dom – 400 000 z (współwłaściciel), wyciąg narciarski – 770 000 zł;
dieta parlamentarna – 45 679,92 zł, uposażenie poselskie – 174 007,68 zł, przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne – 2058,79 zł;
kia sorento 2019 – 90 000 zł.
Majątek netto: 1 318 900 zł

Z początkiem bieżącej kadencji Matuszny deklarował działalność gospodarczą (teraz już nie), oszczędności, podobne nieruchomości oraz kredyty. Nie posiadał wówczas samochodu. Zdeklarowany majątek netto (według naszych kryteriów) wyniósł wówczas 1 037 000 zł. Wychodzi więc z tego wzbogacenie się o blisko 200 tys. zł, czyli niespełna 65 tys. zł na rok.

Mirosława Nykiel
Oszczędności – 50 000 zł, 3000 EUR (13 350 zł);
dom – 700 000 zł, działka – 32 000 zł;
uposażenie poselskie – 174 007,04 zł, dieta poselska – 48 099,96 zł, emerytura – 71 820,04 zł;
meble Eklektyk – 30 000 zł;
renault koleos 2008 – 18 500 zł;
kredyt hipoteczny – 27 938,57 CHF (129 355 zł).
Majątek netto: 714 495 zł

Oświadczenie majątkowe posłanki Nykiel z początku tej kadencji jest praktycznie identyczne, jak chodzi o jego składniki. Parlamentarzystka wykazała w nim sumę pieniężną 284 124 zł. W tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem majątku o 430 371 tys. zł, a więc około 140 tys. rocznie.

Małgorzata Pępek
Oszczędności – 228 000 zł;
dom – 1 400 000 zł (współwłasność małżeńska), gospodarstwo rolne – 388 900 zł (współwłasność w 1/2) działka – 165 000 zł (współwłasność w 1/2),
uposażenie poselskie – 166 311,60 zł, dieta parlamentarna – 45 679,92 zł, emerytura – 149 726,60 zł;
volvo v60 2017, toyota yaris 2022;
dwa kredyty na cel mieszkaniowy – 179 926,81 zł, kredyt na rachunku bankowym – 67 000 zł, pożyczka z FŚS – 22 725 zł.
Majątek netto: 1 430 098 zł

Małgorzata Pępek w ławach poselskich zasiada również kolejną kadencję. Na początku obecnej w oświadczeniu majątkowym deklarowała oszczędności, większy dom, mieszkanie, działkę pod budynkiem, meble i inny samochód. Ówczesny jej majątek netto wynosił 615 000 zł. Wychodzi więc wzrost majątku o około 815 tys. zł, czyli ponad 271 tys. zł na rok.

Grzegorz Puda
Oszczędności – 139 332 zł, 2732 EUR (12 175 zł), PPK – 10 144,37 zł;
dom z działką – 564 500 zł;
zatrudnienie – 23 674,56 zł (Min. Rolnictwa), 227 803,79 zł (Min. Funduszy i Polityki Regionalnej), dieta parlamentarna – 45 679,92 zł;
opel frontera 2000, citroen c4 GP 2008;
limit kredytowy 35 000 zł, kredyt hipoteczny – 338 764,52 zł.
Majątek netto: 352 387 zł

Poseł i minister Grzegorz Puda zasiada w sejmowych ławach kolejną już kadencję. Na początku obecnej wykazywał w oświadczeniu majątkowym takie same samochody i nieruchomość, a dodatkowo łódź o wartości 20 000 zł. Jego majątek netto na koniec 2019 roku wynosił -91 847 zł, dzieląc wartość domu przez połowę, gdyż wówczas Grzegorz Puda podał stosunek współwłasności jako 50%. Jest to więc wykaraskanie się z ujemnego bilansu i wzrost stanu posiadania o około 440 tys. zł, zatem 147 tys. zł rocznie.

Mirosław Suchoń
Oszczędności – 255 700 zł, 462 EUR (2056 zł), 9069 USD (36 729,45 zł), inne waluty – 1172 zł, obligacje skarbowe – 83 481,35 zł, Fundusz Inwestycyjny PZU – 147,63 zł, akcje – 52,20 zł;
dom – 750 000 zł, działka pod domem – 115 000 zł (obie: małżeńska wspólność majątkowa);
przychody – poseł podał tylko symbole pozycji z zeznań podatkowych;
renault kangoo 2014, renault kadjar 2019 (wszystkie samochody to małżeńska wspólność majątkowa);
kredyt hipoteczny – 269 460,95 zł.
Majątek netto: 974 878 zł

Początkowe oświadczenie tego posła również – podobnie jak pozostałych tutaj omawianych dotąd – wygląda bardzo podobnie jak ostatnie, jak chodzi o jego składowe. Te same oszczędności, dom, działka, dwa samochody, jeden z nich taki sam. Majątek netto Suchonia blisko 4 lata temu wynosił 562 786 zł. Posłowi przybyło trochę ponad 400 tys. zł, a więc około 130 tys. zł na rok.

Stanisław Szwed
Oszczędności – 410 000 zł, Fundusze Inwestycyjne IKE – 60 000 zł;
dom – 500 000 zł, mieszkanie – 150 000 zł (obie nieruchomości to współwłasność z żoną);
zatrudnienie – 222 633,84 zł brutto (Min. Pracy i Polityki Społ.), dieta parlamentarna – 45 679,92 zł;
skoda octavia 2015.
Majątek netto: 1 200 000 zł

Stanisław Szwed na początku kadencji deklarował mniejsze oszczędności, te same nieruchomości i podobne auto. Miał wówczas, według naszych kryteriów, majątek netto 866 800 zł. Wzrost to jest zatem podobnej wielkości, co w przypadku innych posłów – 334 tys. zł, a więc 110 tys. zł na rok.

SENATOR

Tadeusz Kopeć
Oszczędności: 24 153 zł (małżeńska wspólnota majątkowa); mieszkanie – 350 000 zł, mieszkanie – 280 000 zł, działka – 260 000 zł, działka – 50 000 zł;
dieta parlamentarna – 48 099,96 zł, uposażenie senatorskie i dodatki do uposażenia – 161 415,60 zł;
opel astra 2015 (współwłasność z synem);
kredyt bankowy 78 357,52 zł.
Majątek netto: 885 795 zł

Senator w 2019 roku wykazał takie same mieszkania, przy czym jedno z nich było spółdzielcze lokatorskie. Nie ma w ówczesnym oświadczeniu działek. Tadeusz Kopeć miał wtedy też jeszcze skodę z 2005 roku. Jego majątek netto wynosił na początku kadencji 233 907 zł. W tym przypadku mamy 650 tys. zł na plus, a więc ponad 215 tys. zł na rok.

Dużo to, czy mało?

Przedstawione powyżej różnice zasobów pomiędzy początkiem a końcem kadencji nie dają oczywiście pełnej odpowiedzi na pytanie, czy opłaca się być posłem lub senatorem, gdyż na majątki parlamentarzystów składają się też współwłasności oraz inne działalności, a poza tym różne są alternatywy tych polityków, na działalność zawodową. Widać za to wyraźnie, że nikt z nich w czasie bycia posłem lub senatorem nie stracił na majątku netto. Co ciekawe, „zwyżki” większości z posłów są zbliżone do siebie w wielkości, czyli widełki kwot 200 tys. – 440 tys. zł. Co również ciekawe, najwięcej w czasie kadencji (około dwukrotnie więcej niż pozostałym), przybyło posłance opozycji, zaś nie wyróżniają się szczególnie w tej kategorii członkowie rządu: Grzegorz Puda i Stanisław Szwed.

Kto się najbardziej wzbogacił?

Liczony przez nas majątek netto najbardziej wzrósł w stanie posiadania Małgorzaty Pępek, a więc posłanki opozycji. W jej przypadku to wzrost o około 815 tys. zł. Sporo przybyło też jej partyjnej koleżance, Mirosławie Nykiel, bo ponad 430 tys. zł. W przypadku większości pozostałych posłów to wzrosty o 100 – 400 tys. zł. Wyróżnia się w tej kwestii minister Grzegorz Puda, który w 2019 roku był „na minusie” z majątkiem netto – 91 847 zł, a obecnie jest to… 352 387 zł!

Czym do sejmu wjechali, czym wyjadą?

Poseł Drabek wciąż jest współposiadaczem alfy romeo z 2012 roku. Poza tym o ile na początku kadencji miał mazdę 6 z 2003, to teraz jest to audi a6 z 2014.
Przemysław Koperski nissana juke z 2013 roku zamienił na skodę z 2019 roku. Kazimierz Matuszny na początku tej kadencji nie deklarował żadnego pojazdu, obecnie wykazuje kię sorento z 2019 roku. Małgorzata Pępek zamieniła nissana note z 2007 na volvo v6 z 2016 i toyotę yaris z 2022. Stabilnie jest w garażu Grzegorza Pudy, który na początku kadencji posiadał te same pojazdy, co w ostatnim oświadczeniu majątkowym. Podobnie rzecz się ma z posłem Suchoniem. O dwa lata „odmłodniał” natomiast tabor posła Szweda, który skodę z 2013 roku zamienił na egzemplarz z 2015 r.

Co zbudowali w trakcie kadencji?

Przemysław Drabek dorobił się w czasie kadencji działki budowlanej o wartości 225 tys, zł. Przemysławowi Koperskiemu przybył dom o wartości 700 tys. zł i mieszkanie, warte 525 tys. zł. Minister Grzegorz Puda stał się właścicielem domu o wartości 564 500 zł, którego wcześniej był współwłaścicielem.
Dużo działo się w tym temacie w przypadku Małgorzaty Pępek. Na początku kadencji deklarowała dom i mieszkanie oraz działkę. W oświadczeniu majątkowym za 2021 rok figuruje tylko mieszkanie oraz działka z rozpoczętą budową domu. W ostatnim zaś znów zgłoszony był dom (choć o połowę mniejszy od tego z 2019), bez zdeklarowanego mieszkania.

Michał Cichy

Link do tekstu: Czy opłaca się być posłem lub senatorem? Sprawdzamy! Głos Ziemi Cieszyńskiej

Tagi :

Materiały

Udostępnij