Loading...
Close

11 grudnia 2015

Wiadomości Wrzesińskie

image description

„Wiadomości Wrzesińskie” są niezależnym prywatnym tygodnikiem lokalnym ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego. Jedynym właścicielem „WW” jest Waldemar Śliwczyński, rodowity wrześnianin.

Gazeta składa się z 40-56 stron formatu zbliżonego do A3 (druk w drukarni Agora w Pile), ale bywają też tygodnie, gdy objętość rośnie nawet do 64 stron, wtedy gdy obok głównego grzbietu, gazetę tworzą tematyczne dodatki informacyjno-reklamowe, np. „Impreza od A do Z”, „Wiadomości budowlane”, „Motoryzacyjne” i inne. Wszystkie strony drukowane są w pełnym kolorze. Medium komplementarnym wobec wydania papierowego i tworzonym przez dziennikarzy „WW” jest portal informacyjny www.wrzesnia.info.pl, aktualizowany przez redakcję i internautów. Internet i przekaz na urządzeniach mobilnych to jeden z kierunków rozwoju całego wydawnictwa.

Wydawnictwo Kropka J. W. Śliwczyńscy wydaje również ogólnopolskie czasopismo artystyczne „Kwartalnik Fotografia” (www.fotografia.net.pl), książki i albumy z zakresu fotografii artystycznej, a także świadczy usługi poligraficzne, specjalizując się we wszelkiego rodzaju drukach wysokojakościowych w małych i średnich nakładach.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Kropka Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy
Wydawca: Waldemar Śliwczyński
Rok założenia:  1990
Zasięg: powiat wrzesiński
Strona www: http://www.wrzesnia.info.pl
Telefon: 61 4374 950
E-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl
Nakład: 8900

Adres:
ul. Fromborska 18,
62-300 Września
tel. 61 4374 950,fax 61 4367 285

Biuro ogłoszeń
ul. Jana Pawła II 14, 62-300 Września
tel. 61 4365 270 , e-mail: biuro@wrzesnia.info.pl

Przynależność do ZKDP: nie
Przynależność do TL: tak
Przynależność do innych organizacji branżowych: nie