Szkoła Wolnych Mediów – wersja testowa

Ponad 100 pomysłów akcji społecznych i działań lokalnych wypracowało 20 ukraińskich redaktorów i dziennikarzy lokalnych gazet w czasie Szkoły Wolnych Mediów 11-19 czerwca 2015 roku. Uczyli się na warsztatach w Gazecie Wyborczej oraz na stażach w dziesięciu lokalnych redakcjach na terenie całej Polski. Odessa, Czerniowce, Chmielnicki, Równe, Kazatin, Winnica, Bierdiansk, Tarnopol i Cherson – to miasta, z których przyjechali goście ze Związku Niezależnych Gazet Lokalnych Ukrainy AIRPU.
W Warszawie ukraińscy dziennikarze mieli okazję zobaczyć od wewnątrz organizację pracy redakcji Gazety Wyborczej. Warsztaty i spotkania prowadzili eksperci i trenerzy Grzegorz Piechota, Roman Imielski, Mateusz Szaniewski, Bartosz Majkowski i Anna Kołtunowicz. Grupa miała także unikalną możliwość otwartej dyskusji z Henrykiem Wujcem – doradcą Prezydenta RP ds. społecznych podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim. Stażyści zobaczyli od kuchni pracę na żywo w TVN i TVP info. – Teraz zrozumiałem ważną międzynarodową i społeczną rolę działań białoruskich wolnych mediów – powiedział Gennadii Chabanov z Odessy po spotkaniu w Informacyjnym Biurze Solidarności z Białorusią.
Kolejnym elementem Szkoły były kilkudniowe staże w oddziałach Gazety Wyborczej (Gdańsk, Lublin, Kraków, Poznań,  Wrocław) oraz w redakcjach: Korso w Mielcu, Obserwator Lokalny w Dębicy, Kurier Gmin w Wołowie, Gazeta Jarocińska w Jarocinie Dziennikarze i redaktorzy ukraińskich mediów mogli zobaczyć pracę polskich redakcji od wewnątrz, w tym uczestniczyć w tworzeniu kolejnego numeru gazety i wziąć udział w kolegium redakcyjnym. Nowa wiedza dotycząca specyfiki pracy w polskich redakcjach lokalnych, zagadnień dot. procesu wydawniczego, relacji gazety papierowej do online, akcji społecznych, poznanie mechanizmów funkcjonowania lokalnej społeczności w demokratycznym kraju to dobra podstawa do wprowadzenia europejskiej jakości w niezależnych ukraińskich redakcjach. Z kolei możliwość spotkań z przedstawicielami lokalnych władz, organizacji oraz wielu instytucji publicznych pozwoliła nawiązać współpracę w szerszym kontekście rozwojowym.
Finałem stażu był udział w ogólnopolskiej konferencji „Re: Media 2015. Transformacja prasy, nowe źródła przychodów”, organizowanej przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Na koniec uczestnicy przedstawili uzbierany bagaż ponad 100 pomysłów akcji społecznych i działań lokalnych w Ukrainie, w tym połączonych w kilku miastach. – Zrozumiałam, że media mogą współpracować z władzami i organizacjami pozarządowymi, a nie tylko je krytykować lub doszukiwać się negatywnych sensacji. My pracujemy dla naszych mieszkańców, co oznacza, że mamy słuchać ich głosu i wspierać akcje obywatelskie i społeczne – powiedziała Olga Danyliuk z Równego.
„Szkoła Wolnych Mediów” była elementem akcji Fundacji Agora „Z pomocą dla ukraińskich studentów i ukraińskich mediów” realizowanej przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych oraz ekspertów Gazety Wyborczej. jury