O projekcie

Celem projektu „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych” jest wzmocnienie niezależnych mediów lokalnych w zakresie kontroli procesu wyborczego na poziomie lokalnym w Polsce. W ramach projektu, poprzez rozwinięcie kompetencji i współpracy między 20 redakcjami z Polski, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych wraz z lokalnymi mediami wypracuje i wprowadzi nowy model dziennikarskiej kontroli procesu wyborów samorządowych pod nazwą „Audytor Wyborczy”.
j
Grupa redakcji lokalnych wydań drukowanych lub portali internetowych, przy wsparciu mentorów, przygotuje i opublikuje cykl 192 materiałów „Audytor Wyborczy”. Jednocześnie redakcje przeprowadzą łącznie 32 spotkania z lokalnymi społecznościami nt. roli samorządów i mediów lokalnych. Cały proces wdrażania nowego modelu pracy redakcji poprzedzi cykl 3 szkoleń w Akademii Audytora dla 40 dziennikarzy i dziennikarek. Praktyczny „e-Poradnik audytora wyborczego” posłuży mediom lokalnym w czasie kolejnych wyborów w Polsce.
j
Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania redakcji i podniesienia kompetencji dziennikarzy i dziennikarek w zakresie kontroli procesu wyborczego, zbudowania sieci współpracujących redakcji, wzmocnienia relacji społeczności lokalnych z mediami oraz podniesienia jakości przekazu medialnego nt. kontroli procesu wyborów samorządowych.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Active-citizens-fund@4x