palukimogilno.pl – Co mają i ile zarabiają nasi posłowie – przegląd deklaracji majątkowych

Spis treści

 1. Poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica
 2. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość
 3. Posłanka Ewa Kozanecka, Prawo i Sprawiedliwość
 4. Posłanka Iwona Kozłowska, Koalicja Obywatelska
 5. Poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość
 6. Poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska
 7. Poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość
 8. Posłanka Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska
 9. Poseł Paweł Olszewski, Koalicja Obywatelska
 10. Poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość
 11. Poseł  Jan Szopiński, Lewica
 12. Poseł Tadeusz Zwiefka, Koalicja Obywatelska

Publikujemy przegląd oświadczeń majątkowych posłów do Sejmu RP z okręgu nr 4 – Bydgoszcz. Porównaliśmy deklaracje składane jesienią 2019 roku, przed objęciem mandatu poselskiego, i wiosną 2023 roku. Kto nie ma samochodu, ale za to ma bibliotekę? Kto przyjął pod dach uchodźców z Ukrainy? Kto nie ma własnego domu ani mieszkania? Kto otrzymuje emeryturę w euro? Ile mają oszczędności? A ile zobowiązań w bankach?

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Ponieważ nie wszystkim naszym czytelnikom udało się nabyć 32 numer „Pałuk i Ziemi Mogileńskiej”, który w niektórych miejscach zbyt szybko zniknął z punktów sprzedaży, publikujemy także na stronie internetowej zestawienie sporządzone na podstawie deklaracji majątkowych posłów z okręgu nr 4 – Bydgoszcz, których kadencja niedługo się skończy. 

Poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica

 Krzysztof Gawkowski fot. archwum „Pałuk

Krzysztof Gawkowski fot. archwum „Pałuk

DOCHODY

Główne przychody w roku 2018 (czyli przed objęciem mandatu) Krzysztof Gawkowski osiągał z pracy na uczelni (Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie): 32.432 zł brutto rocznie i w ramach stypendium naukowego 39.530 zł (nieopodatkowane).

Oprócz tego z pracy nad projektem wypłacono mu 3.679 zł (opodatkowane). Z wynajmu lokalu otrzymywał ok. 8.600 zł rocznie (opodatkowane ryczałtem 8,5%). W ramach dodatkowych wynagrodzeń z firmy T4B za zlecenie otrzymał w 2018 roku 130.400 zł brutto, a z tytułu praw autorskich od Helion SA: 500 zł brutto.

Jako poseł otrzymał w roku 2022 uposażenie poselskie w wysokości 151.921 zł brutto oraz dietę parlamentarną: nieopodatkowaną w wysokości 36.000 zł i opodatkowaną w wysokości 9.680 zł. Z pracy na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie w roku 2022 otrzymał 27.518 zł brutto, a w ramach stypendium naukowego wypłacono mu 31.270 zł (nieopodatkowane).

Oprócz tego dochody z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w roku 2023 otrzymał 6.557 zł brutto. Z tytułu praw autorskich od Helion SA: 80 zł brutto, a od Wydawnictw Naukowo-Technicznych  – 128 zł brutto.

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jeśli chodzi o posiadane środki pieniężne – w obu deklaracjach kształtują się na podobnym poziomie. Przed rozpoczęciem kadencji było to 130.000 zł, 100 euro i 200 dolarów, pod koniec kadencji – 126.300 zł, 1.300 euro i 400 dolarów.  

Wśród zobowiązań jest zaciągnięty na 30 lat kredyt hipoteczny, z którego do spłaty cztery lata temu zostało 527.265 zł. Na koniec roku 2022 kwota ta wynosiła 478.000 zł. Z pożyczki bankowej udzielonej w 2018 roku na zakup samochodu pozostało do spłaty 8.300 zł.

MAJĄTEK INNY

Dom – jaki był, taki jest (251,59 mkw., 900 tys. zł na początku kadencji, 1 mln. zł na koniec), działki o łącznej powierzchni  0,1766 ha.

Wśród składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł w deklaracji za 2022 rok wymieniony jest samochód kia o wartości około 60.000 zł oraz biblioteka domowa o wartości ok. 15.000 zł .

Krzysztof Gawkowski posiada 70 udziałów w spółce Mitrum. W 2018 roku było to 100 udziałów i pełnił w spółce funkcję prezesa, obecnie już nie pełni tej funkcji.   

Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość

Bartosz Kownacki fot. archiwum „Pałuk”

Bartosz Kownacki  fot. archiwum „Pałuk”

DOCHODY

Wszystkie przychody Bartosza Kownackiego w 2018 roku związane są z pracą parlamentarną i rządową. Wynagrodzenie jako sekretarza stanu w MON  to suma 77.609 zł, uposażenie poselskie – 71.160 zł i dieta poselska: 30.062 zł.

Cztery lata później Bartosz Kownacki otrzymał jako uposażenie poselskie 174.007 zł brutto, jako dietę parlamentarną 45.680 zł. Przychody posła z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne wyniosły 631,22 zł. Dieta brutto z tytułu zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa wyniosła 138.384 zł. W roku 2022 zapewnił w swym domu zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy i otrzymał zwrot kosztów w wysokości 11.800 zł.

 OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na początku kadencji Bartosz Kownacki posiadał oszczędności w wysokości ok. 125 tys. zł, 2.600 euro i 2.333 dolarów, na koniec 2022 roku – 85.000 zł, 500 euro i 12.000 dolarów, zaś konta emerytalne i ubezpieczenia na życie opiewały na kwoty rzędu 148 tys. zł (2018) i  158 tys. zł (2022). Zaciągniętych kredytów poseł nie miał.

MAJĄTEK INNY

W deklaracji złożonej na początku kadencji poseł wykazał działkę budowlaną wartości 675.000 zł o powierzchni 506 mkw. z rozpoczętą budową domu (wybudowany na niej został dom o powierzchni 144 mkw. i w deklaracji za 2020 rok jego wartość określono na 870.000 zł).

Na koniec 2022 roku poseł zadeklarował dom o powierzchni 200 m. kw. na działce o powierzchni 2.101 metrów i wartości miliona złotych.

Na początku kadencji poseł posiadał akcje w następujących spółkach handlowych: CD Project, Forte 45, KGHM, PGNiG, PKO BP, PZU na ogólną kwotę 40.215 zł (w tym KGHM: 21.374 zł). Po czterech latach nie deklarował posiadania akcji.

Mienie ruchome posła to na początku kadencji materiały budowlane o wartości 25.000 zł i samochód kia z 2009 roku o wartości 16.000 zł, na koniec 2022 roku – vw golf (rocznik 2009) o wartości 19.000 zł.

Posłanka Ewa Kozanecka, Prawo i Sprawiedliwość

Ewa Kozanecka fot. Remigiusz Konieczka

Ewa Kozanecka  fot. Remigiusz Konieczka

DOCHODY

Przychody Ewy Kozaneckiej w całości pochodzą z Sejmu. Na początku kadencji było to uposażenie w wysokości 110.914 zł (w tym opodatkowane: 15,38) oraz dieta w wysokości 31.005 zł. Na koniec kadencji – uposażenie w wysokości 166.312 zł oraz dieta w wysokości 45.680 zł (w tym opodatkowane: 9.680).

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na początku kadencji Ewa Kozanecka posiadała oszczędności w wysokości ok. 61.000 zł

i ok. 13.000 euro, na koniec 2022 roku  ok. 59.000 zł i ok. 13.000 euro. W początku kadencji po stronie zobowiązań posłanka wpisała kredyt konsumpcyjny w PKO SA w wysokości ok. 26 tys. zł, a na koniec kadencji – pożyczkę w wysokości ok. 22 tys. zł.

MAJĄTEK INNY

Wartość jej mieszkania o powierzchni 35 mkw. w ciągu czterech lat zwiększyła się od 120.000 zł  do 140.000 zł. Majątek dopełniały w 2018 roku samochody: mercedes (2010) i hyundai (2012) a w 2022 roku – tylko hyundai.  

Posłanka Iwona Kozłowska, Koalicja Obywatelska

Iwona Kozłowska fot. Remigiusz Konieczka

Iwona Kozłowska fot. Remigiusz Konieczka

DOCHODY

Przed rozpoczęciem pracy parlamentarnej jej roczne dochody w DPS w Kamieniu Krajeńskim wyniosły 118.911 zł brutto, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  1.479 zł brutto i z tytułu projektu EFS 1.328 zł brutto.

Jako posłanka otrzymała w 2022 uposażenie poselskie  w wysokości 150.920 zł, zaś dieta parlamentarna opodatkowana: 9.680 zł, a nieopodatkowana – 36.000. Do tego z tytułu podróży służbowych dochodzi 401 zł.

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Iwona Kozłowska na początku kadencji dysponowała oszczędnościami w wysokości łącznej 39.450 zł (ubezpieczenia emerytalne), a na koniec kadencji 37.457 zł  (ubezpieczenia emerytalne), oraz 31.201 zł (bez opisu rodzaju oszczędności).

Na początku kadencji posłanka Iwona Kozłowska spłacała kredyt w wysokości 60.000 zł na zakup samochodu, a na koniec roku 2022 – kredyt na remont mieszkania w wysokości 20.000 zł.

MAJĄTEK INNY

Stan nieruchomości w czasie kadencji nie uległ zmianie. Pierwsza z nich to dom: 156 mkw. o wartości 145.000 zł (pod koniec kadencji wartość określona na 450.000 zł).

Druga nieruchomość to mieszkanie o powierzchni 48 mkw., którego wartość  zwiększyła się przez czas kadencji od 230.000 zł do 300.000 zł.

Posłanka posiada gospodarstwo rolne o produkcji roślinnej: 2ha 68 arów i 21 mkw. o wartości 50.000 zł; jako dochody wpisano: nie dotyczy.

Uzupełnia je działka 0,3739 mkw. o wartości 40.000 zł, na której stoi parterowy budynek gospodarczy o wartości 60.000 zł.

Posłanka (wraz z rodziną) w momencie rozpoczynania kadencji dysponowała trzema samochodami: nissan qashqai (rocznik 2016), skodą octavią (rocznik 2011) i seatem ibizą (rocznik 2016). W roku 2022 dwóch ostatnich już nie było, zamiast nich pojawił się vw caddy (rocznik 2015).

Poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość

Piotr Król fot. Remigiusz Konieczka

Piotr Król fot. Remigiusz Konieczka

DOCHODY

W roku 2018 poseł Piotr Król otrzymał jako uposażenie poselskie 138.957 zł, a z tytułu diety parlamentarnej 30.306 zł  Oprócz tego za „świadczenie usług edukacyjnych” poseł otrzymał od Wyższej Szkoły Bankowej 2.800 zł (kwota roczna), a od Bydgoskiej Szkoły Wyższej – 1.800 zł (kwota roczna).

W roku 2022, pod koniec kadencji uposażenie poselskie posła Piotra Króla wyniosło 189.400 zł, zaś dieta parlamentarna nieopodatkowana: 36.000 zł a opodatkowana – 9.680 zł. Wyższa Szkoła Bankowa wypłacił posłowi tym razem 2.000 zł (kwota roczna), oprócz tego z tytułu praw autorskich otrzymał 133 zł.

 OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Środki pieniężne wykazane na początku kadencji jako ubezpieczenie emerytalne (ok. 32.980) oraz pozostałe w wysokości ok 10.000 zł na koniec kadencji wyniosły ok 95.000 zł (plus konto emerytalne ok 13.400).

Poseł spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 245.200 zł – stan wymaganych spłat na dzień 7 listopada 2019 wynosił 220.792 zł, a na 31 grudnia 2022 – 181.278 zł

MAJĄTEK INNY

Poseł Piotr Król posiada mieszkanie o powierzchni 67,68 m, wartości 350.000 zł oraz  audi Q5 z 2016 roku (w obu deklaracjach figuruje to samo).

Poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska

Dariusz Kurzawa fot. Magdalena Lachowicz

Dariusz Kurzawa fot. Magdalena Lachowicz

DOCHODY

Przed rozpoczęciem kadencji parlamentarnej zarobki Dariusza Kurzawy obejmowały wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim i wyniosły one 101.342 zł.

W roku 2022 uposażenie Dariusza Kurzawy wyniosło 166.312 zł, a dieta poselska nieopodatkowana: 36.000, opodatkowana: 9.680 zł

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Poseł Dariusz Kurzawa w momencie rozpoczynania aktualnej kadencji poselskiej nie dysponował oszczędnościami,  na koniec 2022 roku wynosiły one 40.000 zł (plus 2.283 złote na koncie emerytalnym).

W 2018 roku Dariusz Kurzawa miał w bankach zaciągnięte kredyty na łączną sumę 200.107 zł (plus linia kredytowa w rachunku osobistym na 20.000). W roku 2023 ich kwota zwiększyła się do 271.000, do tego trzeba doliczyć kwotę kredytu w rachunku i na karcie kredytowej w łącznej wysokości 92.000.

MAJĄTEK INNY

W deklaracji za rok 2018 figuruje dom o powierzchni 120 mkw. o wartości 220.000 zł oraz gospodarstwo indywidualne o powierzchni 0,8 ha (wartość: 20.000 zł), pod koniec kadencji zaś – mieszkanie o powierzchni 70,36 mkw. o wartości 380.000 zł.

W 2018 roku Dariusz Kurzawa nie posiadał auta przekraczającego wartością 10.000 zł, cztery lata później miał fiata 500 z 2015 roku.

                                      

Poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Latos fot. archiwum „Pałuk”

Tomasz Latos fot. archiwum „Pałuk”

DOCHODY

Przed rozpoczęciem kadencji indywidualna praktyka lekarska przyniosła Tomaszowi Latosowi przychód w wysokości 31.200 zł (wpływy), a dochód (czyli to, co zostaje po odliczeniu  kosztów) w wysokości 11.415 zł.  W roku 2022 przychód z tej działalności wyniósł 31.896 zł, a dochód – 3.513 zł. Z tytułu wynajmu mieszkania otrzymał 2.000 zł.

W roku 2018 zarobił jako poseł 138.937 zł, z tytułu diety parlamentarnej zaś 30.957 zł (w tym opodatkowane było 81 zł).  

W roku 2022 zarobił jako poseł 181.704 zł. Wypłacono mu dietę parlamentarną w wysokości 45.680 zł (w tym opodatkowana:  9.680 zł) i dodatkowo za zwiększenie limitu na zagraniczne podróże służbowe 4.134 zł.

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Oszczędności posła Tomasza Latosa to na początku kadencji 70.000 zł., 600 euro i 200 dolarów oraz ok. 25.000 zgromadzonych na kontach emerytalnych. Pod koniec kadencji – ok 9.600, 830 euro i 400 dolarów oraz ok 34.900 na kontach emerytalnych.

W roku poprzedzającym kadencję parlamentarną miał zaciągnięte dwa kredyty hipoteczne: o wartości ok. 17.400 franków szwajcarskich (ok. 55.000 zł) oraz o wartości ok 158.000 zł.

Na koniec 2022 roku pozostało do spłacenia ok 13.225 franków szwajcarskich (ok. 63.000 zł) oraz dwa kredyty hipoteczne na łączną sumę ok. 280.500 zł.

MAJĄTEK INNY

W obu deklaracjach wykazane jest spółdzielcze własnościowe mieszkanie o powierzchni 148 mkw. o wartości 1.344.491 zł (wg wyceny z 2005 roku) oraz spółdzielcze własnościowe mieszkanie o powierzchni 48 mkw. (wartość ok. 250.000 zł). W deklaracji za 2022 rok do tego doszły jeszcze dwa mieszkania. Jedno spółdzielcze własnościowe o powierzchni 75 mkw. o wartości 250.000 zł i drugie – wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej o wartości 187.500 zł (powierzchnia nie została podana).

Nieruchomości te uzupełnione są dwoma garażami (17,7 mkw., 25.000 zł i 17,7 mkw., 25.000 zł), miejscem w garażu podziemnym (15 mkw., ok. 20.000 zł). Majętności dopełnia działka rekreacyjna z murowanym domkiem letniskowym w ramach POD o wartości ok. 100.000 zł oraz 420 mkw. ziemi rolnej o wartości ok 40.000 zł.

W roku 2019 pojazdu mechanicznego o wartości powyżej 10.000 poseł nie wykazał, pod koniec kadencji posiadał mazdę 6 (rocznik 2014).

 INNE POLA DZIAŁALNOŚCI

W trakcie całej kadencji działał w organizacjach społecznych prowadzących działalność gospodarczą: NSZZ Solidarność, Akcja Katolicka, Polski Związek Brydża Sportowego, Polski Komitet Olimpijski. Od 2005 roku był członkiem zarządu w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej, a od 2012 roku był członkiem zarządu w Polskim Związku Brydża Sportowego. Z tego tytułu nie otrzymywał wynagrodzeń.

Posłanka Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska

Magdalena Łośko, fot. Magdalena Lachowicz

Magdalena Łośko, fot. Magdalena Lachowicz

DOCHODY

Dochody, jakie osiągnęła Magdalena Łośko w 2018 roku to 36.310 zł wynagrodzenia za pracę, 17.469 zł diety radnej (nieopodatkowane) i za wynajem mieszkania 10.800 zł. Dochody, jakie osiągnęła Małgorzata Łośko w 2022 roku to z tytułu uposażenia poselskiego 150.920 zł i z tytułu diety: 46.662 zł

OSZCZĘDNOŚCI

Oszczędności Magdaleny Łośko wyniosły przed rozpoczęciem kadencji parlamentarnej 201.626 zł, na koniec 2022 roku: 102.000 zł.  

MAJĄTEK INNY I ZOBOWIĄZANIA

W roku 2018 Magdalena Łośko posiadała mieszkanie o powierzchni 53,5 mkw. o wartości ok 180.000 zł, zaś w roku 2022 – dom o powierzchni 121,06 mkw. wraz z działką 465 mkw. o wartości 650.000 zł. Wykazany w deklaracji złożonej w 2019 roku chevrolet aveo (rocznik 2012) uzupełniła w trakcie kadencji skoda octavia (rocznik 2017). Na koniec 2022 roku pozostało do spłacenia 4.863 zł kredytu wziętego na tę skodę.

Poseł Paweł Olszewski, Koalicja Obywatelska

Paweł Olszewski fot. Karol Gapiński

Paweł Olszewski  fot. Karol Gapiński

DOCHODY

Dochody, jakie Paweł Olszewski osiągnął przed rozpoczęciem kadencji to 127.065 zł z tytułu uposażenia poselskiego i 29.895 zł z tytułu diety poselskiej (kwota nieopodatkowana).

W roku 2022 uposażenie poselskie posła Pawła Olszewskiego wyniosło 181.276 zł, a dieta parlamentarna:  45.573 zł (w tym opodatkowana: 9.573,04 zł).

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przed rozpoczęciem kadencji parlamentarnej posiadał oszczędności w wysokości 20.000 zł, na koniec roku 2022 – w wysokości 30.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań pieniężnych posła w 2018 roku wynosiła 550.000 zł, a na koniec 2022 roku: 280.000 zł.

MAJĄTEK INNY

Nie zmieniła się sytuacja mieszkaniowa posła: dom o powierzchni 106 mkw. i wartości 192.000 i mieszkanie o powierzchni 94 mkw. o wartości 500.000 zł, a do tego 1/3 mieszkania (powierzchnia 12 mkw., wartość 40.000 zł) i miejsce parkingowe o wartości 30.000 zł.

W deklaracji złożonej w 2023 roku poseł wykazał wynajęty samochód skoda scala.

Poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość

Łukasz Schreiber fot. Karol Gapiński

Łukasz Schreiber  fot. Karol Gapiński

DOCHODY

W 2018 roku uposażenie poselskie posła wyniosło 138.736 zł, z tytułu pracy w KPRM 13.040 zł, dieta nieopodatkowana 30.862. W roku 2022 dochody jako ministra wyniosły 237.719 zł, otrzymał dietę  (nieopodatkowaną) w wysokości 36.000 zł i opodatkowaną w wysokości 9.680 zł.

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na początku kadencji oszczędności posła wynosiły 8.500 zł, a pod koniec – 70.000 zł. Zadłużenie posła w początku kadencji to kredyt konsumpcyjny w wysokości 100.000 zł – spłacone 49 rat ze 120. W roku 2022 z tego kredytu spłaconych zostało 87 rat i doszedł drugi kredyt w 120 ratach na kwotę 125.000 zł, z którego spłacono 18 rat.

 MAJĄTEK INNY

Poseł Łukasz Schreiber nieruchomości nie posiada. Jego mienie ruchome to nie samochody, lecz licząca 1.100 tomów biblioteka o wartości ok. 30.000 zł.

Poseł  Jan Szopiński, Lewica

Jan Szopinski fot. Jacek Mielcarzewicz

Jan Szopiński  fot. Jacek Mielcarzewicz

DOCHODY

Poseł Jan Szopiński w 2018 roku uzyskał z tytułu zatrudnienia 90.000 zł. W 2022 roku jego poselskie wynagrodzenie wyniosło brutto 166.312 zł, dieta poselska – 45.680 zł. Z ZUS jako świadczenie emerytalne otrzymał 44.543 zł, a z pracowniczego systemu emerytalnego 8.775 zł.

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jan Szopiński w 2018 zgromadził oszczędności w wysokości 141.000 zł. i 166 euro, w 2022 roku wyniosły one  100.000 zł. i 166 euro. Nie miał i nie ma do spłaty żadnych zobowiązań pieniężnych (kredyty, pożyczki).

MAJĄTEK INNY

Poseł Jan Szopiński posiada dom o powierzchni 269 mkw. o wartości 600.000 zł, mieszkanie o powierzchni 64 mkw., warte 180.000 zł, mieszkanie o powierzchni 49 mkw., warte 150.000 zł, trzy działki: o powierzchni 1.595 mkw. (wliczona w wartość domu) , o powierzchni 850 mkw. (wartość: 10.000 zł) i o powierzchni 662 mkw. (wartość 8.000 zł)  oraz garaż spółdzielczy o wartości 7.000 zł. Te składniki majątku są takie same w obu omawianych deklaracjach.

Podczas kadencji samochodów: skoda rapid (2018) i renault latitude (2011) poseł nie zmieniał.

Poseł w obydwóch deklaracjach wykazał posiadanie akcji następujących spółek: Octava 1232, Ciech 65, BBDEV 45, KCI 72, Krezus 112, PZU 300, Rubicon 6, Sohodev 313, Tauron 635, Apator 65, Bioton 89, Boryszew 24, Drozapol 198, Gobart 80, Wasko 2780, Lark 600, Skotan 219, JSW 75, Lubawa 4000, ci 2, Imperal 1, Rub 2,4 akcji po 1. Zarówno z 2018 roku, jak i w 2022 z akcji tych nie został osiągnięty dochód (czyli nie zostały sprzedane).

Poseł Jan Szopiński przedstawił następujące posiadane przez niego papiery wartościowe:

Poseł Tadeusz Zwiefka, Koalicja Obywatelska

Tadeusz Zwiefka fot. Grażyna Adamska

Tadeusz Zwiefka  fot. Grażyna Adamska

DOCHODY

Wynagrodzenie uzyskiwane przez Tadeusza Zwiefkę jako posła do europarlamentu wyniosło w 2018 roku 68.266 euro. W roku 2022 otrzymał jako poseł do Sejmu 166.312 zł bruto, tytułem diety – 45.680 zł, tytułem świadczenia emerytalnego z ZUS: 69.134 zł (brutto), a tytułem świadczenia emerytalnego z UE – 59.880 euro (brutto). 

OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Oszczędności Tadeusza Zwiefki w roku 2018 wynosiły 600.000 zł i 80.000 euro, a w 2022 roku  135.000 zł i 189.000 euro.

MAJĄTEK INNY

Jedyne nieruchomości, jakie poseł posiada to grunty. Pierwszy ma powierzchnię 2 ha i 26 arów (podczas kadencji jego wartość zwiększyła się z 800.000 zł do 1.900.000 zł), drugi zaś: 0,272 ha (podczas kadencji jego wartość zwiększyła się z 80.000 zł do 100.000 zł)

Z dwóch samochodów posiadanych na początku kadencji: volvo xc60 (2019) i opel astra (2010) pod koniec kadencji poseł zachował volvo. Zobowiązań finansowych nie miał.

zestawienie przygotował: Dominik Księski, 17 VIII 2023


Deklaracje składane jesienią 2019 roku, przed objęciem mandatu poselskiego, zawierają posiadane zasoby pieniężne, nieruchomości, ruchomości warte ponad 10 tys. zł i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł według stanu na dzień składania podpisu na oświadczeniu o stanie majątkowym (oświadczenia te były składane w listopadzie 2019 roku). Pozostałe informacje (m. in wynagrodzenia) zawierają dane za rok poprzedni, tj. za cały 2018 r. Drugie deklaracje, składane wiosną tego roku, dokumentują stan na 31 grudnia 2022.

Kwoty zaokrągliłem do pełnych złotych. Niekiedy posłowie rozgraniczali, jaka część diety poselskiej jest opodatkowana, a jaka nie, czasem nie podawali. Oświadczenia składane przez posłów obejmują deklaracje majątku wchodzącego „w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny” – nie rozdzielałem więc majątku odrębnego od małżeńskiego (czasem takie wyodrębnienia w deklaracjach występują), gdyż słowo „lub” powoduje dowolność we wpisie.

Oświadczenia są jawne, ich celem jest m.in. przeciwdziałanie korupcji oraz to, aby klasa polityczna nie przekształcała się w finansowo-biznesową oligarchię, a publikacja treści tych oświadczeń w prasie jest częścią infrastruktury demokratycznego państwa.

Dominik Księski

Link do tekstu: Co mają i ile zarabiają nasi posłowie – przegląd deklaracji majątkowych Pałuki

Tagi :

Materiały

Udostępnij