JESTEŚ WYDAWCĄ PRASOWYM?

Kwoty, które zostały naliczone Twoim tytułom prasowym w ramach podziału opłaty reprograficznej za 2022 rok – są już opublikowane na stronie repropol.pl w zakładce aktualności oraz sprawozdania/repartycja.

Stowarzyszenie Repropol przystąpiło do wypłaty tym wydawcom prasowym, którzy nadesłali do nas dane umożliwiające wystawienie dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanie przelewu.

Jeśli nie nadesłałeś do nas Karty Informacyjnej Wydawcy z danymi wydawnictwa i jego tytułów prasowych publikowanych w 2022 roku – zrób to teraz. Umożliwisz nam, Twojej organizacji zbiorowego zarządzania – podział i wypłatę opłaty reprograficznej na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Doskonalimy i poszerzamy system poboru, podziału i wypłaty należności dla wydawców i autorów prasowych. Jest już możliwe zawarcie z SDiW Repropol nowej umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wydawcy. Można ją znaleźć na stronie repropol.pl w zakładce licencje.

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol

Tagi :

Aktualności

Udostępnij