Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło zdanie ws. mediów samorządowych

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ograniczenia wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński, odpowiada, że MKiDN dostrzega konieczność rozwiązania problemów i widzi potrzebę zmian przepisów. Poniżej treść odpowiedzi.

Chciałbym Panu podziękować za Pana pismo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie możliwości ograniczenia wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności za uwagi w zakresie określenia statusu jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów korzystających z wolności działania środków społecznego przekazu. W odpowiedzi na Pana pismo chciałbym przedstawić następujące informacje.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego docierają informacje o negatywnych skutkach wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego dla rynku prasy lokalnej. Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, iż konkurowanie z prasą wydawaną przez lokalne samorządy stało się uciążliwe dla lokalnych wydawców prasy szczególnie w okresie pandemii COVID-19 oraz po mającym miejsce w ostatnim czasie gwałtownym wzroście cen druku. Do MKiDN wpływają również listy wydawców prasy lokalnej z prośbą o wsparcie dla przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie.

W chwili obecnej, w Radzie Unii Europejskiej trwają prace robocze nad projektem rozporządzenia Akt o Wolności Mediów . Wejście w życie rozporządzenia będzie oznaczało konieczność dokonania zmian w polskich ustawach regulujących sektor medialny i będzie oznaczało konieczność nowelizacji ustawy – Prawo Prasowe. Zgodnie z art. 2 projektu rozporządzenia definicja usługi medialnej ma objąć również publikacje prasowe, co przełoży się na konieczność ponownej weryfikacji przepisów Prawa Prasowego, które pomimo licznych nowelizacji, zostało uchwalone w 1984 r. Zasadniczym, deklarowanym celem projektowanego rozporządzenia jest ochrona wolności i pluralizmu mediów. W chwili obecnej trwają intensywne prace na poziomie grupy roboczej w Radzie UE i równolegle w Parlamencie, a zatem nie do końca jeszcze wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt projektowego rozporządzenia. Należy jednak podkreślić, że intencją unijnych projektodawców jest wprowadzenie zmian w zakresie ustawodawstwa prasowego we wszystkich państwach członkowskich UE.

Mając na uwadze powyższe, a także sygnały, które do MKiDN docierają z organizacji branżowych, uprzejmie informuję, iż MKiDN dostrzega konieczność rozwiązania problemów poruszonych w piśmie przez Pana Rzecznika. Jednocześnie MKiDN analizuje możliwość połączenia kwestii wprowadzenia reguł wydawania prasy przez władze lokalne z ewentualnymi zmianami Prawa prasowego, w przypadku wejścia w życie nowych regulacji unijnych. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, przy szerokim udziale organizacji branżowych, pozwoli na wypracowanie najlepszego rozwiązania w tej kwestii, które uwzględni również interes wydawców lokalnych.

Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.

Tagi :

Aktualności

Udostępnij