Zjazd Wydawców SGL w Zielonce

W dniach 17-19 marca br., wydawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych spotkali się na Zjeździe w Zielonce. Podczas spotkania odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków organizacji. Uczestnicy mieli także okazję porozmawiać o przyszłości gazet lokalnych i wymienić się swoimi doświadczeniami.

W czasie Zjazdu wydawcy rozmawiali m.in. o problemie z mediami samorządowymi, które usilnie próbują wyprzeć niezależne media lokalne, została też podjęta dyskusja nad polityką stowarzyszenia związaną z przyjmowaniem do SGL wydawców portali internetowych, w części edukacyjnej Zjazdu odbyło się szkolenie z prawnikiem, Pawłem Czajkowskim, na temat aspektów prawnych pracy dziennikarskiej, szkolenie zostało sfinansowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Tagi :

Aktualności

Udostępnij