Rząd po pół roku odpowiedział na apel wydawców o subsydiowanie mediów lokalnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedziało na apel wydawców prasy lokalnej o subsydiowanie mediów lokalnych, apel został wysłany w maju 2022 r.

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na apel wydawców prasy lokalnej o subsydiowanie mediów lokalnych w Polsce, uprzejmie informuję, iż rząd polski dostrzega konieczność wsparcia wydawców prasy lokalnej. W tym kontekście wskazuję na działania podejmowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w ramach rządowych programów wspiarania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego udziela dotacji organizacjom obywatelskim między innymi na działania związane z prowdzeniem mediów lokalnych.

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, którego celem jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości realizowany jest od roku 2018 Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Jako przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego mam zaszczyt nadzorować pracę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zainicjowałem między innymi ten właśnie program.

Dotacje instytucjonalne mają na celu wzmocnienie organizacji strażniczych i mediów obywatelskich tak, by mogły one realizować właściwe sobie funkcje społeczeństwa obywatelskiego, budować swoją realną pozycję oraz wpływ w obszarach zaangażowania. Równocześnie wsparcie na poziomie krajowym adresowane do organizacji działających lokalnie pozwoli na uniknięcie ewentualnego wpływu na poziom niezależności i obiektywizmu podejmowanych przez te organizacje działań strażniczych.

W poprzednich edycjach konkursu kwota dofinansowania oraz liczba dofinansowanych podmiotów wyglądały w następujący sposób:

Konkurs PROO-3 Edycja 2021: 4 000 000,00 zł, 21 dotacji

Konkurs PROO-3 Edycja 2020: 9 188 000,00 zł, 44 dotacje

Konkurs PROO-3 Edycja 2019: 3 600 000,00 zł, 32 dotacje

Na realizację konkursu w Priorytecie 3 w edycji 2022 zaplanowano 2 mln zł. W dniu 26 maja br. konkurs został rozstrzygnięty, a do dofinansowania przeznaczonych zostało 27 podmiotów.

Tym samym, mając na względzie powyższe, już obecnie prowadzone sa działania, których celem jest wsparcie poprzez dotacje różnorodności mediów lokalnych.

Z wyrazami szacunku

Szymon Giżyński

Tagi :

Aktualności

Udostępnij