Apel wydawców o subsydiowanie mediów lokalnych

„Ta dyskusja musi się w końcu odbyć, więc ją rozpoczynamy” – powiedział Andrzej Andrysiak, nowy prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Wydawcy zrzeszeni w stowarzyszeniu zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie dotacji na rozwój prasy lokalnej w Polsce, ich apel brzmi:

Apel wydawców prasy lokalnej

o subsydiowanie mediów lokalnych w Polsce

Prasa lokalna stanowi fundament demokracji na poziomie samorządów gminnych, czy powiatowych. Jest podstawowym źródłem informacji dla swoich czytelników, sprawuje funkcje strażnicze wobec działań władz i organizacji publicznych, promuje wydarzenia społeczne, sportowe, kulturalne, integruje lokalną społeczność wobec wspólnych przedsięwzięć. Pełni także, co jest szczególnie warte podkreślenia, ogromnie ważną rolę kulturotwórczą. Nie tylko opisując wydarzenia ze świata sztuki, teatru i literatury, czy promując rodzimych twórców. Wielu mieszkańców naszych miast i wsi jedynie poprzez lekturę prasy lokalnej ma kontakt ze słowem drukowanym. Dlatego tak ważny jest jej rozwój.

Różne przyczyny, nawarstwiające się od lat, jak spadek czytelnictwa, w tym prasy papierowej, czy przeniesienie budżetów reklamowych do internetu, sprawia, że wydawanie prasy, zwłaszcza lokalnej, tej o mniejszych nakładach, jest niemałym wyzwaniem dla małych, często rodzinnych firm. Mimo tego z determinacją wypełniają one swą misję, pełnioną z myślą
o swych czytelnikach i o rozwoju lokalnych środowisk. Potrzebna jest w tym pomoc Państwa.

Dlatego my, wydawcy gazet lokalnych, apelujemy do władz państwa o wprowadzenie dotacji na rozwój prasy lokalnej w Polsce. Rozwiązanie takie, jak wsparcie przez władze państwowe dla sektora wydawniczego stosują różne kraje Unii Europejskiej, m.in. Austria, Dania, Francja, Szwecja i Włochy. Czas, by Polska dołączyła do tego grona, w trosce o rozwój ważnego rynku prasy, ale też w staraniu o podtrzymanie czytelnictwa w jego tradycyjnym wydaniu.

Dotacje we wskazanych krajach przybierają różną formę: dopłat do druku, dotacji na wsparcie różnorodności mediów, zwłaszcza lokalnych, dotacji na dystrybucję gazet czy na modernizację wydawnictw. Bez wskazywania na rozwiązanie, które byłoby najlepsze
w polskiej rzeczywistości,  apelujemy do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Ministerstwa Kultury, o podjęcie rozmów z reprezentującym wydawców Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy model wsparcia mediów lokalnych, korzystny zwłaszcza dla ich czytelników.

Rozwój prasy lokalnej leży nie tylko w interesie jej wydawców, dziennikarzy, pracowników mediów, ale w interesie całych lokalnych środowisk. Czas, by polskie państwo wsparło działania i misję prasy lokalnej.

 

Warszawa, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

20 maja 2022 roku­­­­

Tagi :

Aktualności

Udostępnij