O roli mediów lokalnych w budowaniu wspólnoty – Kongres Współpracy Transgranicznej

Podczas X edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej, który odbył się w dniach 5-7 października 2021 r. w Lublinie, rozmawiano między innymi o roli i odpowiedzialności mediów lokalnych w budowaniu wspólnoty, ważny głos w tym temacie zabrało dwoje członków Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Marta Ringart-Orłowska, wydawca tygodnika „Kurier Gmin” oraz Andrzej Andrysiak, wydawca „Gazety Radomszczańskiej”. Dziękujemy.
jkk
kwt media razem
hjhj
media Marta

Tagi :

Aktualności

Udostępnij