Fundacja Gazety Wyborczej przyznaje granty na dziennikarstwo śledcze – zgłoszenia do 31.10.2021 r.

Droga Koleżanko/Drogi Kolego,

byłoby niezręcznością zaczynać ten list od pogłębionej analizy kondycji mediów i sytuacji politycznej w naszym kraju. Jest dla nas wszystkich oczywiste, że funkcja kontrolna wolnych mediów została drastycznie ograniczona, czego syntetycznym dowodem jest spadek Polski w rankingu wolności prasy w ciągu sześciu ostatnich lat z pozycji 20. na 64. Próby zablokowania koncesji dla TVN, przejęcie przez Orlen prasy regionalnej i lokalnej, szykany ekonomiczne, nieustanne napaści propagandowe i prawne na „Gazetę Wyborczą” i inne media to tylko najgłośniejsze i najbardziej spektakularne próby niszczenia wolnego dziennikarstwa. W codziennej pracy każdej i każdego z nas doświadczamy znacznie więcej przykładów ograniczania niezależności mediów. Grozi to zanikiem opinii publicznej w Polsce – grozi tym, że obywatelki i obywatele nie będą w stanie pociągać władzy do odpowiedzialności za nadużycia.

 Usiłowania, aby blokować naszą pracę, uniemożliwiać nam wykonywanie obowiązków zawodowych, podejmują nie tylko centralne władze polityczne, ale także każdy układ interesów, mniej lub bardziej wpływowy, który w imię prawdy opisujemy, a niekiedy demaskujemy. Walka o ujawnianie faktów niewygodnych dla ludzi władzy i pieniądza jest coraz trudniejsza, a ich odkrywanie wymaga coraz większych nakładów finansowych, ogromnej determinacji poszczególnych reporterów i całych redakcji. Wiecie o tym doskonale, przygotowując dowolny materiał śledczy.

 Właśnie dlatego Fundacja Gazety Wyborczej postanowiła stworzyć program grantowy o nazwie „Dziennikarstwo Śledcze”. Program ten przeznaczony jest dla niezależnych dziennikarzy i dziennikarek, dla freelancerów i dla zatrudnionych w niezależnych redakcjach, którzy/-re potrzebują wsparcia w czasochłonnych i kosztownych śledztwach dziennikarskich. W ramach Programu szukamy projektów ważnych dla obywateli i sprzyjających pozytywnej zmianie polskiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej.

Co powinniście wiedzieć, aby złożyć wniosek o grant z Programu Dziennikarstwo Śledcze?

●             Projekty ocenia niezależne jury na podstawie wstępnego pomysłu.

●             Minimalna wysokość grantu to 10 tysięcy złotych.

●             Można otrzymać wsparcie mentorskie w researchu i produkcji oraz wsparcie prawne po publikacji.

●             Gwarantujemy tajność przesłanych projektów.

●             Zgłoszenia są przyjmowane od 20 września do 31 października 2021 r. poprzez formularz na stronie dziennikarstwosledcze.pl.

Grant finansowany jest z wpłat Czytelników. Darczyńcy nie mają żadnego wpływu na wybór grantów oraz Jury.

 Otrzymane z Programu fundusze będzie można przeznaczyć m.in. na koszty podróży, diet, wiz, zakwaterowania, tłumaczeń, pomocników/asystentów, dostęp do płatnych baz danych, kontroli prawnej, a także na koszty wynagrodzeń (w przypadku wynagrodzenia dla składającego wniosek dotyczy to tylko dziennikarzy niezatrudnionych na etacie, chyba że w związku z śledztwem zmuszeni są wziąć bezpłatny urlop w macierzystej redakcji) oraz koszty produkcji i zakupu sprzętu. Liczymy na to, że tak skonstruowane wsparcie zwiększy szanse na zrealizowanie projektów śledczych, które uważacie za szczególnie ważne, a których do dziś nie udało się uruchomić z powodu ograniczeń finansowych.

Jeśli propozycja ta budzi Wasze zainteresowanie, zapraszamy do kontaktu. Wszystkie informacje o wysokości grantów oraz szczegóły dotyczące mechanizmu ich przyznawania znajdziecie na stronie dziennikarstwosledcze.pl. W razie pytań, na które nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy również do bezpośredniej rozmowy. Czekamy na Was pod adresem kontakt@dziennikarstwosledcze.pl.

Serdecznie zapraszamy. Razem możemy więcej.

Joanna Krawczyk
Piotr Stasiński
Daniela Werbeniec

 

Tagi :

Aktualności

Udostępnij