Zjazd Wydawców SGL w Sobieszewie

Siedemnastu wydawców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych spotkało się 22-24 września br. na Zjeździe w Sobieszewie. Podczas spotkania odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków organizacji. Uczestnicy mieli także okazję porozmawiać o przyszłości gazet lokalnych i wymienić się swoimi doświadczeniami.

Podczas Zjazdu odbyło się spotkanie z Marcinem Ryńskim na temat cyfrowego rozwoju mediów lokalnych oraz szkolenie z Pawłem Nowackim, niezależnym konsultantem rynku mediów i e-commerce, byłym wieloletnim dziennikarzem i redaktorem Dziennika Łódzkiego, Gazety Wyborczej, z-cą red. nacz. Dziennika Gazety Prawnej, byłym dyrektor rozwoju serwisów contentowych Polska Press, a obecnie prezesem i właścicielem firmy DigitalFlow.pl sp z o.o. https://digitalflow.pl/.  Nowacki opowiedział wydawcom o najnowszych narzędziach cyfrowego rozwoju mediów.

Tagi :

Aktualności

Udostępnij