Stanowisko Rady Wydawców SGL w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych z niepokojem dostrzega kolejne decyzje organów państwa, w tym inicjatywy poselskie, godzące w niezależne media i wolność słowa w Polsce.
Z przykrością obserwujemy wybiórcze traktowanie podstawowych wartości w państwie prawa: bez wolnych mediów nie ma demokracji, nie ma wolnego społeczeństwa, nie ma wolnego państwa.
Za godzące w podstawy wolności mediów, a więc w istocie w podstawy demokracji, uważamy działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciągające wydanie koncesji dla telewizji TVN24 oraz poselski projekt ustawy, który po uchwaleniu może skutkować odebraniem koncesji stacji TVN. Od państwa i jego instytucji oczekiwać należy przestrzegania zasad, a nie tworzenia prawa pod daną sytuację. Uważamy, że stawianie barier wolnym mediom, to praktyka nie przystająca do standardów demokratycznego państwa, które powinno chronić niezależne gazety, portale, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
Apelujemy do władz naszego państwa i wszystkich jego przedstawicieli o zaniechanie tych praktyk. Wolne media to wolna Polska.
Rada Wydawców
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Tagi :

Aktualności

Udostępnij