Regionalne spotkania informacyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Regionalne spotkania informacyjne
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Między 22 marca a 10 kwietnia odbędzie się cykl dziewięciu spotkań regionalnych (online, na platformie Zoom) dotyczących pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jednym z głównych założeń Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego zorganizowany zostanie cykl dziewięciu spotkań, z których każde jest dedykowane innemu regionowi. Warto wziąć udział w spotkaniu poświęconym Waszemu województwu: będzie to okazja do poznania konsultantek/konsultantów regionalnych oraz innych organizacji z regionu.

Podczas spotkań regionalnych omówione zostaną najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Będzie też przestrzeń do współpracy, wymiany doświadczeń i pomysłów na działania oraz – opcjonalnie – znalezienia partnera do projektu.

Spotkania będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości.

W trakcie spotkań omówione zostaną:

  • ogłoszenie konkursowe: wymagania formalne i procedury,
  • wniosek grantowy w generatorze (specjalnym narzędziu do składania wniosków), budżet i przykłady kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo będziecie można wziąć udział w:

  • konsultacjach dotyczących współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu,
  • krótkich spotkaniach dla organizacji, które planują złożenie wniosku w pierwszym, drugim bądź trzecim obszarze i poszukują partnerów.

Więcej informacji, harmonogram spotkań i linki do rejestracji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

 

aktywni

Tagi :

Aktualności

Udostępnij