Tekst nominowany w konkursie SGL Local Press 2019 w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne

 

„A urzędy dziwnie opieszałe” Milena Denisiuk, Tygodnik Siedlecki

Dopiero po interwencji „Tygodnika Siedleckiego” inspektor nadzoru budowlanego w Łosicach zdecydował się wszcząć kontrolę u lokalnego biznesmena.

Jan Oleksiuk z żoną prowadzą od kilku lat jedną z większych firm transportowych w Łosicach. W 2012 r. biznesmen złożył do gminy wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by na działkach rolnych w Szańkowie dopuścić zabudowę usługową i techniczno-produkcyjną.

Plan zmieniono w grudniu 2014 r., miesiąc po zaprzysiężeniu nowego burmistrza Mariusza Kucewicza. Uchwała w sprawie czterech działek w Szańkowie była jedną z pierwszych, podjętych przez nową radę. W Szańkowie powstała baza transportowa, w której samochody ciężarowe są wynajmowane, sprzedawane i naprawiane. Są tam także: firma leasingowa, garaże i parking dla TIR-ów. Tylko że biznesmen otrzymał pozwolenie na budowę budynków na… działalność rolniczą.

BO BYŁ W BUDOWIE… 

Rok temu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził na działkach kontrolę po informacji od policji o możliwym prowadzeniu działalności gospodarczej przez państwo Oleksiuków w budynkach do tego nieprzeznaczonych. Pozwolenia na budowę wydano na budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu rolniczego oraz na magazyn dla płodów rolnych. Czy istotnie takie wybudowano?

Nadzór budowlany postępowanie umorzył, bo… budynki były wówczas w budowie.

– W budynku na sprzęt rolniczy trwały prace wykończeniowe: montaż drzwi wewnętrznych, malowanie ścian, montaż mebli. Roboty prowadzono zgodnie z projektem budowlanym – mówi Sylwester Chwedczuk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach. – Budowa magazynu do płodów rolnych została wstrzymana przez inwestorów, wykonano blisko połowę konstrukcji stalowej budynku. Podczas kontroli na działce znajdowały się sprzęt i maszyny rolnicze. Budynki podczas prowadzonego postępowania nie były użytkowane w żaden sposób. Od tej kontroli minął rok…

I JEST BAZA

Tymczasem w Szańkowie funkcjonuje baza transportowa. W jakich pomieszczeniach?

Zdjęcia satelitarne z geoportalu przesłaliśmy inspektorowi Chwedczukowi. Poinformowaliśmy go, że budynki są użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, bo nie ma tam magazynów płodów rolnych. Jest za to biuro firmy leasingowej i cała infrastruktura firmy transportowej.

PINB w Łosicach nie podjął jednak żadnych działań, choć informowaliśmy, że budynek „w budowie” od dawna jest użytkowany. Potwierdził nam to właściciel firmy, która wykonywała prace budowlane na zlecenie Jana Oleksiuka.

– Temat był zakończony 5 lat temu. Przekazaliśmy budynki, zostało kilka rzeczy do dokończenia. Dokumenty, dotyczące odbioru budynku, przekazałem mu 2 lata temu, bo były problemy z rozliczeniem, ale dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach – powiedział nam Grzegorz Żuk.

Jak to się stało, że podczas kontroli inspektoratu garaże zamieniły się w magazyn płodów rolnych, nie było na placu TIR-ów, i wciąż trwał remont?

– Tam żadne prace budowlane nie są od dawna prowadzone. Już dawno wszystko było na „tip top” – śmieje się łosicki urzędnik, chcący pozostać anonimowym. – W tym niezalegalizowanym budynku jadali obiady łosiccy samorządowcy, zapraszani przez biznesmena.

Gdy mimo naszych informacji łosicki nadzór budowlany nie podjął interwencji, poprosiliśmy o komentarz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Marcin Dramiński, starszy specjalista w Wydziale Orzeczniczo-Prawniczym WINB zapewnił nas, że wojewódzki inspektorat wystąpi do PINB w Łosicach o przekazanie relacji z podejmowanych działań, dotyczących legalności budynków w Szańkowie.

INSPEKTOR W ŁOSICACH ZMIENIA ZDANIE

Po raz kolejny zwróciliśmy się do PINB w Łosicach, wysyłając zdjęcia z fanpage’u firmy państwa Oleksiuków. Na zdjęciu Jan Oleksiuk stał z kobietami w biurze, znajdującym się na terenie firmy w Szańkowie. Skoro budynki nie zostały zalegalizowane to mogą przebywać w nich ludzie?

– Ze zdjęcia wynika, że było ono zrobione w jedynym budynku, przekazanym do użytkowania – uznał Sylwester Chwedczuk.

A jaki to budynek?

– To budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu rolniczego – wyjaśnił inspektor.

Ten budynek został przekazany do użytkowania we wrześniu 2018 r. Tylko że nie przechowuje się w nim sprzętu rolniczego.

– Nie prowadziliśmy postępowania legalizacyjnego w celu zmiany sposobu użytkowania budynku na usługowy – przyznał inspektor Chwedczuk. – Po nowych informacjach o użytkowaniu budynku niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymanych od redakcji, podjęliśmy decyzję o ponownym wszczęciu postępowania w tej sprawie. Kontrola odbędzie się jeszcze w tym miesiącu – mówił w połowie sierpnia.

Inspektor potwierdził, że budynek gospodarczy można użytkować jedynie do celów gospodarstwa rolnego. Użytkowanie budynku jako bazy firmy transportowej, w której znajdują się biura, księgowość i logistyka – narusza przepisy prawa budowlanego i jest samowolną zmianą sposobu użytkowania.

KONTAKT SIĘ URWAŁ

Jan Oleksiuk sam skontaktował się z nami, zanim do niego dotarliśmy. Skąd wiedział, że powstanie artykuł? Jak stwierdził – trochę od urzędników i trochę od burmistrza. Podkreślił, że wszystkich dobrze zna, a burmistrz to jego kolega. Biznesmen powiedział, że wolałby, aby artykuł nie powstał. Obiecywał, że wszystko zalegalizuje. Podczas spotkania chciał nam wręczyć alkohol z wytwórni wyrobów alkoholowych, w której jest członkiem zarządu. To był ostatni nasz kontakt z biznesmenem. Potem już nie odbierał telefonów, nie odpisał na SMS-a, nie ustosunkował się i nie odpowiedział na wysłane mailowo pytania. A chcieliśmy wiedzieć, czy płaci podatek od działalności gospodarczej i od budynków, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Bo mamy wątpliwości, skoro cała firma transportowa mieści się w budynku, przeznaczonym do przechowywania sprzętu rolniczego.

Dziwi nas także postępowanie urzędników w tej sprawie. Nie tylko z nadzoru budowlanego. Dla każdego samorządu podatki to przecież podstawa budowania budżetu. Czy w tym przypadku nie doszło do pewnych zaniechań i zaniedbań?

Burmistrz Łosic Mariusz Kucewicz nie chciał komentować słów biznesmena o ich znajomości. Burmistrz uznał, że pytania o relacje z biznesmenem nie mają związku z pełnioną przez niego funkcją. Faktem jest, że Jan Oleksiuk w 2014 r. przeznaczył na kampanię KWW Mariusza Kucewicza 1600 zł, co potwierdziło nam Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Siedlcach.

                                                    ********

Do sprawy na pewno powrócimy. Po naszej interwencji coś ruszyło nie tylko w PINB w Łosicach. Państwo Oleksiukowie 28 sierpnia zgłosili w starostwie zmianę użytkowania budynku do przechowywania sprzętu rolniczego na budynek diagnostyki samochodów ciężarowych z częścią magazynową do przechowywania sprzętu rolniczego.

– Do zgłoszenia inwestor dołączył stosowane dokumenty. Sprawa zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni – informuje starosta Katarzyna Klimiuk.

 

Konkurs SGL Local Press 2019 wsparli:

belka z logo2019 1

 

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij