Gminy nie powinny wydawać gazet

Po Rzeczniku Praw Obywatelskich, także posłowie Ruchu Kukiz’15 dostrzegli konieczność ustawowego zakazu wydawania prasy przez samorządy lokalne (gminy, powiaty i województwa). Posłowie Kukiz’15 zawnioskowali w sejmie o stosowne zmiany w ustawie Prawo prasowe. Z wicemarszałkiem Stanisławem Tyszką (Kukiz’15) spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Posłowie zgodzili się z niezależnymi wydawcami, że zakaz należałoby rozciągnąć także na jednostki organizacyjne samorządów i spółki komunalne.

Od 2016 r. za zakazem wydawania gazet przez samorządy optuje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, pisząc m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. RPO chce zmiany prawa w tym zakresie wskazując, że prasa wydawana przez gminy, powiaty i urzędy wojewódzkie nie tylko w praktyce narusza prawo do wolności słowa i kontrolowania poczynań władzy lokalnej, ale też niszczy rynek prasowy i reklamowy. Gazety samorządowe wydawane są w oderwaniu od zasad rynkowych, za pomocą środków publicznych, przy wsparciu zatrudnionych urzędników i kolportowane są bezpłatnie. Jednym słowem stanowią nieuczciwą konkurencję.

Obecnie także posłowie Ruchu Kukiz’15 zawnioskowali w sejmie o modyfikację prawa prasowego. W projekcie zmian, w art. 8 ust.1 czytamy m.in., że „wydawcą [gazety lub czasopisma – przyp red.] nie może być gmina, powiat lub województwo”.

Posłowie Kukiz’15 proponują też wprowadzenie do prawa prasowego zapisu o brzmieniu: „Zakazane jest publikowanie przez gminę (powiat, województwo) lub zamawianie przez gminę (powiat, województwo) publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek prezydenta, burmistrza, wójta lub ich zastępcy, starosty, marszałka województwa, członka zarządu starostwa lub województwa, radnego, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, posła lub senatora, a w okresie od zarejestrowania kandydatów w wyborach do sejmu, senatu, Parlamentu Europejskiego, sejmików województw, rad powiatów i gmin, prezydentów lub burmistrzów miast i wójtów do dnia wyborów – także wizerunków kandydatów w tych wyborach”.

W uzasadnieniu zmian w prawie prasowym posłowie podają konieczność zakończenia praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które pod pozorami biuletynów informacyjnych w istocie stanowią narzędzie propagandy dla lokalnych władz. Temu samemu celowi ma służyć  zakaz finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi tych jednostek, osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób.

Ponadto Ruch Kukiz’15 pisze w uzasadnieniu zmian prawa prasowego: „Samorządy wydają swoje gazety w oderwaniu od rynkowych realiów, za publiczne pieniądze, wykorzystując do redagowania podległy im aparat urzędniczy. Treść lokalnych gazet ma jednostronny, polityczny charakter i przedstawia w samych superlatywach miejscowych włodarzy. Niewygodne dla miejscowego wójta czy starosty opinie po prostu nie są w nich publikowane. Gminne gazety często są kolportowane bezpłatnie, można w nich znaleźć komercyjne reklamy. Tym samym prasa gminna stanowi nieuczciwą konkurencję wobec niezależnych, prywatnych mediów, osłabiając bardzo ważną funkcję kontrolną prasy (co jest szczególnie istotne w małych gminach i powiatach). Wydawanie lokalnych gazet przez samorządy narusza wolność słowa, stanowi nieuczciwą konkurencję, umacnia lokalne grupy interesu i jest marnowaniem pieniędzy obywateli”.

Według posłów, wejście wżycie projektu ustawy będzie miało korzystny wpływ na budżet jednostek samorządu terytorialnego z powodu zaoszczędzenia pieniędzy publicznych, a także będzie miało korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki oraz na rynek pracy ze względu na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku prasy lokalnej. Z tego samego względu wejście w życie projektu ustawy będzie miało korzystny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

22 listopada br. odbyło się spotkanie posłów Ruchu Kukiz’15 (m.in. wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki) z przedstawicielami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, grupującego niezależnych i prywatnych wydawców oraz Markiem Frąckowiakiem, dyrektorem Izby Wydawców Prasy. Spotkanie dotyczyło właśnie poselskiej inicjatywy zmian w prawie prasowym, zakazujących wydawania gazet przez gminy, powiaty i województwa.

– Nasze wrażenia po spotkaniu jest bardzo pozytywne. Wydaje się, że są posłowie Kuki’15 naprawdę przekonani do potrzeby wprowadzenia zmian i nie wynika to z jakichś politycznych gier. Wicemarszałek Tyszka przyjął m.in. naszą propozycję rozszerzenia zakazu wydawania prasy o jednostki organizacyjne samorządu i spółki komunalne – powiedział Ryszard Pajura, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Jarosław Jędrysik, „Nowe Info”, nr 24 (117) 27 listopada 2018 r., Tychy

Tagi :

Aktualności

Udostępnij