Sprostowanie wyborcze na jedynce!

Wydawca „Wspólnoty Lubartowskiej” na mocy orzeczenia sądu był zmuszony opublikować sprostowanie wyborcze, w którym jeden z kandydatów na wójta prostuje informacje o drugim. Redakcja gazety nie była stroną w sprawie.
Sprostowanie zgodnie w wolą sądu zajęło znaczną powierzchnię pierwszej strony gazety, co zmusiło wydawcę do naruszenia zawartych już umów z reklamodawcami i naraziło wydawnictwo na straty. 
 Sprawę opisał portal prawny: link do artykuł 

 

 

 

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij