„Nowe Info” wydaje pismo dla nauczycieli

Wydawnictwo Lokalne Echo Maksmedia z Tychów wydawca dwutygodnika „Nowe Info” zaczęło wydawać w maju br. bezpłatny branżowy kwartalnik „Kurier Nauczycielski” na zlecenie Instytutu Studiów Podyplomowych.

„Kurier Nauczycielski” wychodzi w nakładzie 5 tys. egz. Wydawnictwo Lokalne Echo Maksmedia odpowiedzialne jest za skład pisma, korektę, adiustację oraz za dystrybucję w tyskich szkołach. Część tekstów do kwartalnika piszą dziennikarze dwutygodnika „Nowe Info”. Pierwszy numer edytowany przez wydawnictwo właśnie dotarł do szkół.
– To korzystna umowa dla naszego wydawnictwa i dla dziennikarzy „Nowego Info”, którzy mogą dorobić pisząc teksty do kwartalnika – mówi Jarosław Jędrysik wydawca i redaktor naczelny „Nowego Info”.
„Nowe Info” wychodzi od dwóch lat w nakładzie 4 tys. 100 egz., z czego sprzedaje się połowa (dane wydawcy). Ukazuje się w Tychach oraz w powiatach bieruńsko – lędzińskim, mikołowskim i pszczyńskim.  Kosztuje 1,90 zł.

MW

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij