Ośmiu wydawców z grantami na Politykę Spójności

Ośmiu wydawców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych zostało przyjętych do  Mobilnej Akademii Medialnej w ramach projektu „InForMe – działania informacyjne w zakresie promocji polityki spójności przez media lokalne w Polsce”.  Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

Celem projektu jest przybliżenie Polakom polityki spójności i ułatwianie lepszego zrozumienia jej roli we wspieraniu wszystkich regionów Unii Europejskiej, zwiększanie wiedzy o projektach finansowanych przez UE i oraz zachęcanie do otwartego dialogu na temat  tej polityki.

W ramach Mobilnej Akademii Medialnej  powołanej dla „InForMe” 8  lokalnych wydawców wspólnie z ekspertami opracuje strategię rozwoju, przejdzie wybrane szkolenia i otrzyma granty w wysokości 4 tys. euro na zakup sprzętu, oprogramowania lub specjalistycznych usług szkoleniowo – doradczych. Ubiegający się o granty wydawcy musieli we wnioskach wskazać, w jaki sposób wykorzystają otrzymane wsparcie do promowania  polityki spójności. O wsparcie rywalizowało 15 wydawców.

Do Akademii zakwalifikowali się wydawcy: Imedia, Magraf, Wydawnictwo Lokalne Echo Maksmedia, Kurier Press, Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin, Ryza, Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” oraz Starpress. Dwóch wydawców znalazło się na liście rezerwowej.

Obecnie w ramach projektu „InForMe” prowadzona jest też rekrutacja dla czytelników gazet lokalnych zainteresowanych wyjazdem studyjnym do Brukseli w dniach 5 – 7 września br. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak wygląda praca Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego i  jak  realizowana jest polityka spójności. Będą też mogli porozmawiać z posłami i urzędników instytucji europejskich.  Zainteresowani powinni wysłać kupon wycięty z gazety lokalnej do siedziby redakcji z hasłem promującym Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz podać uzasadnienie, dlaczego chcą uczestniczyć w takim wyjeździe.

W wyjeździe weźmie udział 16 dorosłych czytelników gazet lokalnych z całej Polski, którym towarzyszyć będą dziennikarze z ich lokalnych redakcji w celu wspólnego przygotowania relacji z pobytu w stolicy UE.

Fot. By Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons – cc-by-sa-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33083971

MW

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Loga_Informe_2-new

 

Tagi :

Aktualności

Udostępnij