„Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje, w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.

Intencją organizatorów jest poznanie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń bez względu na to, kiedy i gdzie miały miejsce. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk twórców, redaktorów, wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji informacji.

Przykładowe zagadnienia:

 • Cenzura w okresie zaborów,
 • Ograniczanie wolności słowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości,
 • Podstawy prawne ograniczania wolności słowa w różnych systemach politycznych,
 • Mechanizmy cenzury, jak i jej przejawy w odniesieniu do poszczególnych publikacji,
 • Cenzura instytucjonalna i pozainstytucjonalna,
 • Pozycja pisarzy w PRL, postawa polskich pisarzy emigracyjnych wobec cenzury PRL,
 • Publikacje i teksty propagandowe,
 • Akcje oczyszczania księgozbiorów różnego typu bibliotek, ingerencja w zasoby bibliotek naukowych,
 • Cenzura programów szkolnych i podręczników,
 • Przykłady ograniczania wolności słowa w prasie,
 • Tematy nieobecne, mechanizm przemilczania jako forma cenzury, autocenzura,
 • Poprawność polityczna w mediach, uzależnienie mediów od reklamodawców,
 • Zasady obecności dziennikarzy w mediach społecznościowych, ograniczenia w tym zakresie wprowadzane przez redakcje prasowe i telewizyjne
 • Kontrolowanie treści obecnych w Internecie, mowa nienawiści a wolność słowa,
 • Cenzura i usuwanie treści w mediach społecznościowych,
 • Media społecznościowe jako narzędzie propagandy, Fake news i dezinformacja w Internecie.

Więcej informacji: http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/

 

 

Tagi :

Aktualności

Udostępnij