Ministerstwo Kultury chce dyskusji o gazetach samorządowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dostrzega negatywne skutki działalności samorządów  na rynku prasy lokalnej i analizuje możliwość zmian w prawie prasowym – informuje Centrum Informacyjne MKi DN. Resort zajął stanowisko w tej sprawie po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra kultury Piotra Glińskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście do ministra kultury  dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego wskazał na negatywne skutki wydawania gazet przez samorządy lokalne. Zdaniem RPO niedopuszczalne jest łączenie przez władze samorządu terytorialnego funkcji biuletynu informacyjnego organu administracji z funkcją niezależnej prasy. Jego wątpliwości wzbudza też  kwestia łączenia przez pisma samorządowe funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Jak wyjaśnił Bodnar samorządy mogą wydawać swoje pisma w oderwaniu od zasad rynkowych, z pomocą środków publicznych oraz przy wsparciu zatrudnionych urzędników, którzy redagują ich treść w ramach obowiązków służbowych. Niepokoi go udział prasy samorządowej w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej.

Bodnar zwrócił też uwagę na to, że uzurpowanie sobie  przez biuletyny samorządowe prawa do roli gazet wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej, co jest podważeniem fundamentalnej zasady wolności słowa i prawa dostępu obywateli do informacji publicznej. Rzecznik postuluje wprowadzenie ustawowego zakazu wydawania prasy finansowanej pośrednio lub bezpośrednio przez samorządy.

Wcześniej RPO pisał o tym do ministra Piotra Glińskiego w lipcu i listopadzie 2016 r. oraz w lutym i wrześniu 2017 r.
W odpowiedzi na ostatnie wystąpienie Bodnara Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało, że dostrzega  negatywne skutki działalności samorządów na rynku prasy lokalnej. Centrum Informacyjne MKiDN poinformowało portal Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, że resort prowadzi analizy dotyczące ewentualnych zmian w ustawie – Prawo prasowe.
Zdaniem MKiDN konieczność rozpoczęcia dyskusji o nowelizacji przepisów ustawy wynika z coraz częstszych informacji na temat niedostosowanie tej ustawy do rynku prasowego. „Należy zastanowić się nad nowymi regulacjami prawa prasowego, które wzmocnią pozycję prasy lokalnej, która będzie niezależna od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, a także będą zgodne z wyrażoną w art. 14 Konstytucji RP zasadą wolności prasy i innych środków masowego przekazu” – informuje MKi DN.

Ryszard Pajura prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych  jest zadowolony zarówno z interwencji RPO, jak i ze stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Mam nadzieję, że za odpowiedzią ministerstwa na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich pójdą konkretne rozwiązania prawne, które  uregulują sprawę gazet samorządowych.  Pisma te stanowią  nieuczciwą konkurencję wobec prywatnej prasy lokalnej, niedotowanej z budżetu. Wielu reklamodawców zamieszcza reklamy w gazetach samorządowych licząc na przychylność gminy w dalszej współpracy – mówi Pajura.

MW

Tagi :

Aktualności

Udostępnij