Burmistrz i asystentka

Na zdjęciu: Gala konkursu SGL Local Press 2017. Jarosław Jędrysik, Zdzisław Barszewicz (pierwsi z prawej strony).

Tekst nominowany w konkursie SGL Local Press 2017  w kategorii „dziennikarstwo śledcze i interwencyjne”.

Autorzy: Jarosław Jędrysik, Zdzisław Barszewicz, Nowe Info

W styczniu dotarły do nas informacje, że burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz jego asystentka Aleksandra Cz. utrzymują ze sobą intymne relacje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dotarliśmy do świadka, który widział kilka razy burmistrza Piechulę i jego podwładną, jak około południa wchodzili do jednego z katowickich hosteli i po kilku godzinach stamtąd wychodzili. Poproszony przez nas o komentarz burmistrz Stanisław Piechula stwierdził, że w godzinach pracy intymnych relacji z Aleksandrą Cz. nie utrzymuje, a poza godzinami pracy to są jego prywatne sprawy. Aleksandra Cz. odmówiła komentarza.

Sprawa burmistrza Piechuli oraz jego asystentki zainteresowała nas ze względu na fakt, że pozostają oni w zależności służbowej w Urzędzie Miejskim w Mikołowie, a ich pozasłużbowe relacje mogły odbywać się w godzinach pracy tego urzędu. Jako że Aleksandra Cz. nie jest osobą publiczną, w tekście respektujemy jej prawo do ochrony wizerunku i nazwiska.

Wizyty w Hostelu K3

Burmistrz Stanisław Piechula oraz jego asystentka Aleksandra Cz. byli widziani kilka razy około południa w Hostelu K3 w Katowicach. Powiedziała nam o tym osoba, która zna burmistrza i jego asystentkę i przebywała akurat w tym hotelu.

Pierwszy raz – jak usłyszeliśmy – burmistrz Piechula i jego podwładna widziani byli w Hostelu K3 w październiku 2016 r.

– Byłem akurat na pierwszym piętrze Hostelu K3, wyjrzałem przez okno na podwórko i zauważyłem burmistrza Piechulę oraz jego asystentkę Aleksandrę Cz. – mówi nasz rozmówca (podał swoje imię i nazwisko, pokazał swój dowód osobisty, ale prosił o zachowanie anonimowości). – Znałem ich wcześniej. Mieszkam w Mikołowie, dlatego wiem, jak wygląda burmistrz miasta. Wiem też, że był wcześniej właścicielem znanej apteki na rynku. Z kolei asystentkę burmistrza Aleksandrę Cz. znam osobiście.

–  Zobaczyłem, że burmistrz Stanisław Piechula i  jego asystentka Aleksandra Cz. zmierzali do hostelu, ale nie od strony frontowego wejścia, tylko od tyłu, od podwórka – kontynuuje świadek. – Zdziwiło mnie, co tu robią. Pomyślałem nawet przez chwilę, że czegoś szukają albo zabłądzili. W pierwszym odruchu chciałem nawet podejść do nich, przywitać się, porozmawiać. Wtedy usłyszałem, że wbijają kod otwierający sejf z kluczem do jednego z pokoi (wyraźnie słychać wtedy charakterystyczne pikanie). Przekonało mnie to, że nie znaleźli się tu przypadkowo. W tym miejscu chciałbym wyjaśnić, jak wygląda procedura wynajęcia pokoju w K3. W hostelu tym nie ma klasycznej recepcji. Pokój zamawia się najczęściej telefonicznie. Potem wykonuje się przelew na rachunek hostelu. Klient otrzymuje SMS-em numer sejfu i kod do niego. W sejfie znajduje się klucz lub karta do pokoju. Po wyjściu z pokoju klucz lub kartę zostawia się z powrotem w sejfie. Dlatego jasne było dla mnie, że burmistrz Piechula i asystentka wynajęli pokój – mówi świadek zdarzenia.

Nasz rozmówca pytany o terminy spotkań powtarza, że pierwszy raz zobaczył burmistrza i jego asystentkę w październiku 2016 r. Przyjechali do Hostelu K3, jak słyszymy, około południa, a wyjechali kilka godzin później. Drugi raz widział, jak wchodzili do Hostelu K3 w listopadzie 2016 r. Trzeci raz zauważył burmistrza Piechulę i jego asystentkę Aleksandrę Cz. kilka dni przed Wigilią 2016 r. Wchodzili do hostelu, jak słyszymy, około południa. Wyszli po kilku godzinach.

Intymny związek nie w godzinach pracy

Zapytaliśmy Stanisława Piechulę, burmistrza Mikołowa, czy jest w intymnym związku ze swoją asystentką Aleksandrą Cz.

– Jako burmistrz, jako pracownik Urzędu Miejskiego, w czasie godzin pracy nie mam z panią Aleksandrą Cz. żadnych intymnych kontaktów. Zarówno ja, jak i moja asystentka mamy nienormowany czas pracy. A poza godzinami pracy to jest moje życie prywatne i nie chcę się na ten temat wypowiadać. Co do mojego życia prywatnego nie będę nic komentował – mówi burmistrz Piechula.

Pokazaliśmy burmistrzowi Stanisławowi Piechuli zdjęcie, na którym widać, jak wraz z Aleksandrą Cz. znajdują się przed Hostelem K3 w Katowicach. Burmistrz potwierdził autentyczność fotografii i to, że jest na nim on sam i Aleksandra Cz. Zaznaczył jednak, że nie zostało zrobione w godzinach pracy burmistrza i to jest jego prywatne życie.

Pytaliśmy też asystentkę burmistrza Aleksandrę Cz., czy łączą ją intymne stosunki z jej przełożonym Stanisławem Piechulą.

– Nie chciałabym zabierać głosu – odpowiedziała Aleksandra Cz. – To są prywatne sprawy. Nie chciałabym w żaden sposób ich komentować.

Pokazaliśmy Aleksandrze Cz. to samo zdjęcie, które wcześniej widział burmistrz. – Nie będę tego komentować, choć zdjęcie – jak widać – jest – stwierdziła asystentka burmistrza.

Aleksandra Cz. awansuje

Zapytaliśmy burmistrza Stanisława Piechulę, od kiedy Aleksandra Cz. pracuje w Urzędzie Miejskim w Mikołowie, jaki był przebieg jej kariery w ratuszu oraz kiedy i na jakiej podstawie została asystentką burmistrza.

Jak poinformował nas burmistrz Stanisław Piechula, Aleksandra Cz. rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Mikołowie 1 lutego 2011 r. Wygrała konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta.

1 marca 2016 r., w wyniku awansu wewnętrznego przyznanego przez burmistrza Stanisława Piechulę, Aleksandra Cz. została zastępcą kierownika Biura Burmistrzów (na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Natomiast 9 sierpnia 2016 r. Aleksandra Cz. została zatrudniona przez burmistrza Stanisława Piechulę jako jego asystentka na podstawie art. 4 ust. 1 p. 2 oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wówczas zostało sporządzone porozumienie, na podstawie którego, na wniosek pracownika, został udzielony urlop bezpłatny na stanowisku poprzednio zajmowanym przez Aleksandrę Cz.

Jak poinformował nas burmistrz Stanisław Piechula, to on wprowadził stanowisko asystenta burmistrza w schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mikołowie. Stało się to 16 grudnia 2014 r. Przed Aleksandrą Cz. stanowisko asystenta burmistrza zajmował Adam Giza.

Obowiązki asystentki

Zapytaliśmy burmistrza Piechulę, jakie obowiązki służbowe wiążą się ze stanowiskiem asystenta burmistrza Mikołowa?

Stanisław Piechula odpowiedział, że zakres obowiązków Aleksandry Cz. na stanowisku asystenta burmistrza jest określony w punkcie 6 umowy o pracę i określa on następujące zadania na zajmowanym stanowisku: organizacja pracy burmistrza; organizacja spotkań, narad i konferencji prasowych z udziałem burmistrza, protokołowanie posiedzeń, sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie – obecność na spotkaniach z udziałem burmistrza; przygotowywanie informacji o działalności burmistrza dla potrzeb Rady Miasta; monitorowanie informacji o mieście ukazujących się w środkach publicznego przekazu oraz codzienny przegląd prasy pod kątem pojawiających się informacji o mieście; przygotowywanie wyjazdów służbowych burmistrza; opracowywanie na zlecenie burmistrza projektów pism i innych dokumentów niezbędnych do pracy; współdziałanie z komórkami Urzędu Miasta i podległymi jednostkami; obsługa asystencka burmistrza: zbieranie i opracowywanie materiałów do przemówień, spotkań, raportów, zestawień, konferencji prasowych itp.; reprezentowanie burmistrza/gminy Mikołów na oficjalnych spotkaniach, delegacjach, konferencjach, wizytach delegacji krajowych i zagranicznych w wyznaczonym zakresie wraz z przedkładaniem sprawozdań ze spotkań; współpraca z Biurem Promocji UM w zakresie przygotowania materiałów do Informatora Miejskiego, strony internetowej, innych materiałów informacyjnych Urzędu Miasta; współudział w opracowywaniu folderów i materiałów promujących gminę; udzielanie wsparcia przy organizacji imprez, eventów, konferencji, spotkań (Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne); pomoc w organizacji wizyt delegacji zagranicznych, korpusu dyplomatycznego oraz osobistości życia publicznego, prowadzenie obsługi protokolarnej tych wizyt; opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej burmistrza; kreowanie wizerunku burmistrza na zewnątrz Urzędu Miejskiego; przygotowywanie i realizacja planu działania promującego inicjatywy i przedsięwzięcia burmistrza; opracowywanie i  wdrożenie strategii działań w zakresie public relations; koordynacja polityki informacyjnej burmistrza oraz polityki informacyjnej UM i jednostek organizacyjnych gminy; przygotowywanie do autoryzacji tekstów przewidzianych do publikacji; uczestniczenie w spotkaniach burmistrza z przedstawicielami mediów, środowisk społecznych; współpraca z mediami w zakresie tworzenia pozytywnego wizerunku gminy Mikołów; współudział w tworzeniu prezentacji multimedialnych dotyczących gminy; udział w sesjach Rady Miasta oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta; wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza; ochrona danych osobowych; przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

Do 5000 zł brutto

Interesowało nas też jaki był w 2016 r. średni miesięczny zarobek brutto Aleksandry Cz. na stanowisku asystenta burmistrza. Stanisław Piechula odpowiedział, że informacja o zarobkach Aleksandry Cz. nie podlega oficjalnemu ujawnieniu, ponieważ naruszałoby to prawo do jej prywatności. Poprosiliśmy więc o podanie tzw. widełek (kwot „od – do”), które otrzymuje pracownik UM w grupie zaszeregowania Aleksandry Cz. Jakub Jarząbek, sekretarz miasta Mikołowa, poinformował nas, że zgodnie z regulaminem wynagrodzeń UM Mikołów zarobki na stanowisku asystenta burmistrza (XI-XIV grupa zaszeregowania) kształtują się na poziomie 1450 – 5000 zł brutto podstawy wynagrodzenia. Na tym stanowisku nie przysługuje dodatek funkcyjny.

Aleksandra Cz. nadal zajmuje stanowisko asystenta burmistrza Mikołowa.

Oświadczenie burmistrza na Facebooku

Sprawdzając napływające do nas informacje o spotkaniach burmistrza Stanisława Piechuli ze swoją asystentką w godzinach pracy UM Mikołów, ale poza ratuszem, spotkaliśmy się i z burmistrzem, i z Aleksandrą Cz. 27 stycznia. Prośbę o autoryzację przesłaliśmy burmistrzowi 3 lutego, w tym dniu Stanisław Piechula autoryzacji udzielił. W poniedziałek, 6 lutego, a więc w przeddzień ukazania się artykułu w tygodniku „Nowe Info”, na facebookowej stronie Stanisława Piechuli pojawiło się następujące oświadczenie:

„Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji

Szanowni Państwo.
Będąc burmistrzem, czyli osobą publiczną, trudno oddzielić jednoznacznie życie zawodowe od prywatnego. Staje się to szczególnie trudne wtedy, gdy ma miejsce znacząca oraz szeroko komentowana zmiana. Jeszcze trudniej informować o prywatnym »trzęsieniu ziemi«, ale chcąc wyjaśnić i przerwać wszelkie spekulacje postanowiłem krótko opisać temat.

Związałem swoje życie prywatne z asystentką Aleksandrą Cz. [S. Piechula w »wyjaśnieniu« podaje pełne nazwisko – przyp. NI]. Pociąga to za sobą konieczność dokonania kolejnych i poważnych zmian w naszym dotychczasowym życiu, a także dopracowania wielu szczegółów.

Zapewniam, że swoją pracę zawodową nadal wykonuję najlepiej jak potrafię i służę Państwu z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, co mogą Państwo zauważyć każdego dnia.

Mam nadzieję, że pomimo moich prywatnych perturbacji będą mnie Państwo rzetelnie oceniali za to, jak pracuję na rzecz naszego miasta i mieszkańców oraz jakie efekty przynosi ta praca.

Proszę wybaczyć, ale z uwagi na fakt, że zaistniała sytuacja i temat jest zarówno dla mnie jak i w szczególności dla osób mi bliskich bardzo trudny nie będę podejmował dyskusji ani przyjmował komentarzy. Z uszanowaniem Stanisław Piechula.”

Tagi :

SGL Local Press

Udostępnij