Bezpłatna gazeta „Serwis Jurajski” w rękach nowego wydawcy

Biuro Promocji i Reklamy Fama z  Wolbromia wydawca lokalnych dwutygodników „Wieści Wolbromskie” i „Wieści Miechowskie”  przejęło bezpłatną gazetę „Serwis Jurajski”.

Dwutygodnik „Serwis Jurajski” ukazuje się w powiecie olkuskim w woj. małopolskim  od trzech lat. Biuro Promocji i Reklamy Fama przejęło tytuł od  firmy Promo Michał Turski.
Nowy wydawca wydał  swój pierwszy  ośmiostronicowy numer gazety 11 maja br. w nakładzie 10 tys. egz.  Docelowo nakład ma być zwiększony do 20 tys. egz., a liczba stron do 12 – 16. Gazeta będzie ukazywać się w powiecie olkuskim ale obejmie też swoim zasięgiem część miejscowości  położonych  w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.  Tak jak dotychczas tytuł ma mieć charakter informacyjno – reklamowy. Redaktorem naczelnym pisma będzie Wojciech Szota, właściciel wydawnictwa.
– Do tej pory tytuł cieszył się popularnością. W powiecie olkuskim wychodzi kilka bezpłatnych gazet , my jednak zamierzamy zaoferować reklamodawcom konkurencyjne ceny reklam. Mam nadzieję, że oferta będzie dla nich atrakcyjna – mówi Wojciech Szota.

MW

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij