Szansą jest cyfryzacja

Rada Wydawców SGL. Od lewej: Mateusz Orzechowski, Ryszard Pajura, Marta Ringart-Orłowska, Jurek Jurecki, Maciej Kowalski

Rozmowa z Ryszardem Pajurą nowym prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i wydawcą lokalnego tygodnika „Obserwator Lokalny”

Małgorzata Wyszyńska: Jakie najważniejsze zadania stawia przed sobą nowy prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych?
Ryszard Pajura: Gazety lokalne muszą odnaleźć się w dobie cyfryzacji, tak by stała się ona dla nich szansą a nie zagrożeniem. Uruchomienie platformy do sprzedaży treści gazel lokalnych, którą dofinansuje Google DNI Innovation Fund, będzie pierwszym krokiem w kierunku cyfryzacji. Będzie to program monetyzacji treści tych gazet – całych, pakietów lub pojedynczych tekstów, a także prenumerat.

Ilu członków SGL bierze udział w tym programie?
Na razie 27 członków, ale akcesem do programu jest zainteresowanych więcej osób.  Przeszkadzają im tylko problemy logistyczne i organizacyjne.

Czy program cyfryzacji jest adresowany tylko do członków SGL? Kiedy ruszy?
Członkowie SGL będą mogli korzystać z programu cyfryzacji na preferencyjnych zasadach. Będzie też jednak wersja komercyjna dla wydawców niezrzeszonych w SGL. Pierwsza wersja testowa platformy powinna być gotowa wczesnym latem. Ostateczna wystartuje późnym latem lub wczesna jesienią.

Co jest Pana zdaniem najważniejszym zagrożeniem dla SGL?
Musimy bardzo dbać o finanse stowarzyszenia. Chcemy też włączyć wydawców w jak  największą liczbę projektów SGL, bo wtedy będzie silne.

Pierwsza inicjatywa nowego prezesa?
25 maja br.  wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), co oznacza dla małych wydawców założenie dla swoich pracowników reklamodawców, a także czytelników, którzy brali udział w rozmaitych konkursach dobrze zabezpieczonych przed wyciekiem danych archiwów i konieczność wypełniana nowych dokumentów. Dlatego chcemy stworzyć dla członków SGL procedury postępowania z tym rozporządzeniem do zastosowania w każdej redakcji.

MW

 

 

 

Tagi :

Aktualności

Udostępnij