Jerzy Mianowski ponownie prezesem Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej

Jerzy Mianowski został prezesem Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej, wydawcy lokalnego tygodnika „Głos Wągrowiecki”. Przez ostanie dwa lata  Mianowski był prokurentem tego wydawnictwa.

Jerzy Mianowski jest  od 27 lat redaktorem naczelnym „Głosu Wągrowieckiego” tygodnika wychodzącego w powiecie wągrowieckim w Wielkopolsce.  Na stanowisku prezesa Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej zastąpił syna Jacka Mianowskiego anglisty i językoznawcy, który zamierza poświęcić się karierze naukowej.

Jerzy Mianowski był prezesem spółki do 2005 roku, a przez ostatnie dwa lata jej prokurentem.  Z tej ostatniej funkcji zrezygnował. Stanowisko  prokurenta spółki nadal nie jest obsadzone.
Nowy prezes  uporządkował w wydawnictwie kolportaż. Obecnie rozwożeniem gazet do gmin zajmują się osoby zatrudnione w wydawnictwie – grafik i redaktor prowadzący gazetę. Wcześniej były to trzy osoby spoza wydawnictwa wynajęte do tych zadań. – Redaktor prowadzący pisze o wydarzeniach w gminach, więc doskonale je zna i wie gdzie nasz tygodnik najlepiej się sprzedaje – mówi Jerzy Mianowski.
Prezes zamierza też powrócić do wydawania dodatku telewizyjnego, który został zawieszony w połowie ub. roku z powodu oszczędności. – Nasi czytelnicy, zwłaszcza osoby w starszym wieku zgłaszają zapotrzebowanie na tygodnik telewizyjny – wyjaśnia Mianowski.
Tygodnik „Głos Wągrowiecki”  wychodzi w nakładzie 4,050 tys. egz. Jego sprzedaż wynosi 3 tys. egz (dane wydawcy).

MW

 

 

 

Tagi :

Bez kategorii

Udostępnij