Wspólny apel HFPC i SGL w sprawie gazet samorządowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych zwróciła się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Elżbiety Kruk, z prośbą o objęcie pracami komisji problemu wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego.

„W ocenie inicjatorów apelu praktyka wydawania gazet samorządowych jest niezgodna z obowiązującym prawem, w szczególności z konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami do wolności wypowiedzi, informacji publicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także konstytucyjną zasadą pomocniczości” – podkreśla Adam Ploszka, prawnik HFPC.

HFPC praz SGL na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie sygnalizowały władzom publicznym ten problem. Ostatnio HFPC wystąpiła z petycją do Rzecznika Praw Obywatelskich, w której wnosiła o zakwestionowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym art. 8 prawa prasowego, mającego stanowić podstawę dla wydawania gazet przez samorządy.

Apel dostępny jest online

 

źródło: www.hfhr.pl

Tagi :

Aktualności

Udostępnij