„Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”, które odbyło się 8 grudnia 2016 r. jako czwarte z cyklu pięciu webinariów organizowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”.

Podczas webinarium poruszone zostały 3 tematy:

  • możliwości pozyskania pieniędzy na innowacyjne przedsięwzięcia w obecnej perspektywie finansowej UE (lata 2014-2020),
  • rozwój przedsiębiorczości i innych kierunków rozwojowych,
  • przykłady dobrych praktyk – innowacyjnych projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich

Nagranie trwa 66 minut. Oto informacja, w którym momencie omawiane są poszczególne treści:
00:00 – 12:16 – Powitanie. Informacja o cyklu webinariów i kilka pytań na rozgrzewkę
12:17 – 13:19 – O czym będzie to webinarium?
13:20 – 25:29 – Część I – Programy operacyjne na lata 2014-2020 wspierające innowacje
33:50 –- 43:54- Część II – Obszary Wdrażania Innowacji
43:55 – 50:55 – Cześć III – Działania innowacyjne
50:56 – 52:08 – Cześć IV -Przykłady innowacyjnych projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich
52:09 – 1:06:00 – Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie webinarium

Ekspert:
Zenon Kosiński – trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), koordynator autorskich projektów dofinansowanych ze środków UE, m.in. PO KL, EFS. Prowadzi własną działalność edukacyjno-szkoleniową i doradczą, także w zakresie funduszy UE.

Osoba prowadząca:
Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Obejrzyj nagranie:

Materiały do pobrania: Prezentacja eksperta

Informacje o Funduszach Europejskich i nagrania 5 webinariów wyemitowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”: http://gazetylokalne.pl/webinaria/

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalne” jest realizowany  w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

belka

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij