Masz POWER, by zmienić swoje życie!

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wspiera młodych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jeśli masz mniej niż 30 lat, nie pracujesz, nie uczysz się i nie szkolisz – ten program jest dla Ciebie.

Znalezienie dobrej pracy to często długa i ciężka droga. Problem może wynikać z braku odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia lub kwalifikacji. Sięgając po fundusze europejskie możesz to zmienić. Projekty skierowane do ludzi młodych oferują szerokie wsparcie w zakresie: doradztwa zawodowego, szkoleń, praktyk, płatnych staży, studiów podyplomowych, a nawet dofinansowania kosztów dojazdu do pracy czy przeprowadzki.

Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą i masz pomysł na własną firmę, możesz otrzymać pomoc w postaci dotacji na start biznesu, szkoleń, doradztwa, pomocy finansowej oraz porad na początku działalności.

Dla każdego, kto zdecyduje się na udział w projekcie, zostanie opracowany indywidualny plan działania dostosowany do osobistych predyspozycji i potrzeb. Jego celem jest dobór odpowiedniej formy wsparcia i zaplanowania indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Poszukaj najlepszego dla Ciebie projektu z którego będziesz mógł skorzystać. Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się wyszukiwarka dotacji. Po wybraniu kilku kryteriów, otrzymasz listę projektów, które będą pasować do Twoich potrzeb. Znajdziesz tam też dane kontaktowe do projektodawców. Zadzwoń, napisz lub wybierz się do nich osobiście, aby zapytać o wszystkie szczegóły.

Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. W naszym województwie istnieją trzy takie punkty: w Kielcach, Sandomierzu i Busku-Zdroju. O projekty w których mógłbyś wziąć udział, możesz również zapytać w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy.

NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE

Fundusze Europejskie pomogły już tysiącom młodych osób zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Wśród nich są także uczestnicy pierwszego etapu projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15- 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim w powiatach: skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim i buskim.

Uczestnicy tego projektu otrzymują wsparcie poprzez:
– opracowanie indywidualnego planu działań, którego celem jest zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
– poradnictwo grupowe w formie warsztatów „Jak odnaleźć się na rynku pracy”. Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się jak zwiększyć kompetencje miękkie (np.: asertywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres) oraz jak poruszać się na rynku pracy.
– poradnictwo zawodowe indywidualne, którego celem jest uzupełnienie indywidualnego planu działań i dostosowanie go do indywidualnych oczekiwań.
– szkolenia i kursy zawodowe; efektem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach występujących w branżach: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej. Szkolenia kończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
– płatne staże; zaplanowano średnio 4 miesięczne staże dla 124 uczestników projektu. Stażyści otrzymują miesięczne stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz wsparcie w postaci coachingu.
– zatrudnienie subsydiowane na okres 12 miesięcy. Takie wsparcie przewidziano dla sześciu osób. Jego celem jest zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę, który otrzyma refundację kosztów zatrudnienia.

WIELU SKORZYSTAŁO, SPRÓBUJ I TY
Właśnie rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do II etapu projektu „Nowe szanse na zatrudnienie” w którym wsparcie otrzyma ponad 60 osób. Jeśli zainteresował Cię ten projekt, to warto spróbować! Wejdź na stronę www.ns.pakd.pl. Tam znajdziesz kontakt do projektodawcy, formularz rekrutacyjny i inne przydatne informacje. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Agnieszka Molo, „Tygodnik Starachowickie”, woj. świętokrzyskie

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie dla osób młodych, pozostających bez pracy i  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji to Oś Priorytetowa  I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1, 1.2, 1.3. Więcej informacji o POWER znajdziesz na stronach: www.pois.gov.pl, www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij