Gmina stawia na żywiołową edukację

Po zamiarze budowy nowej biblioteki publicznej w Krobi, przyszedł czas na kolejny duży projekt edukacyjny, który krobski samorząd chciałby zrealizować. Chodzi o powstanie centrum dydaktycznego, które pełniłoby funkcję podobną do tej, jaką spełnia Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – oczywiście na o wiele mniejszą skalę.

Szansa na stworzenie centrum, podobnie jak w przypadku wspomnianej już biblioteki publicznej, zależy w głównej mierze od pozyskania środków zewnętrznych, o które gmina rozpoczęła starania kilka miesięcy temu: – Już w lipcu bieżącego roku gminny samorząd złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest powstanie w Krobi „Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji” – tłumaczy Adam Sarbinowski z Urzędu Miejskiego w Krobi.

Według opracowanej koncepcji centrum pełniłoby rolę instytucji edukacyjnej, popularyzującej naukę, łączącą ją z zabawą. Tworzyłyby je dwa miejsca: budynek gospodarczy na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, wraz z terenem okalającym, którego planowana przebudowa jest związana właśnie z ideą powstania krobskiego „Kopernika”. Drugi obiekt, to mające również podlegać modernizacji pod centrum pomieszczenie gospodarcze, usytuowane przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi (przyłączone obecnie do budynku krobskiej siłowni).

Przygotowana koncepcja przewiduje budowę m.in. urządzeń, pozwalających zmierzyć siłę wiatru, obserwować obieg wody w przyrodzie, skupić wiązkę promieni świetlnych czy też zgłębić zagadnienie procesu biodegradacji w glebie. Zakłada ona również powstanie „wodnej ścieżki”, a zaprojektowane mini urządzenia hydrotechniczne w jej obrębie, pozwolić mają m.in. na zbadanie zagadnienia melioracji czy ochrony wód – opowiada Adam Sarbinowski.

Ponieważ projekt odwołuje się do świata żywiołów, dlatego też wyposażenie budynku na Wyspie Kasztelańskiej – zbiorniki na kółkach z wodą, ziemią oraz instalacja wiatraków i reflektorów, które będą mogły służyć do doświadczeń i pogłębiania wiedzy na temat zjawisk fizycznych i przyrodniczych – jest bezpośrednim nawiązaniem do idei przedsięwzięcia. Dodatkowym wyposażeniem ma być także interaktywny stół, pozwalający zdobywać wiedzę z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych. Ponadto, w skład wodnej ścieżki, której usytuowanie przewiduje się przed budynkiem, wchodzić ma zestaw urządzeń zasilanych wodą, pozwalających na jej grawitacyjny spływ. Życiodajną ciecz będzie można również pompować na w górę, wykorzystując do tego inne naukowe wynalazki: śrubę Archimedesa czy koło wodne.

Z kolei sala zlokalizowana przy ZSPiG w Krobi, będzie przeznaczona głównie na potrzeby zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Jej wyposażenie ma stanowić między innymi bogaty zbiór urządzeń edukacyjnych, pozwalających rozwijać wiedzę z zakresu nauk ścisłych i języków obcych.

Zaprojektowane wnętrze to przestrzeń do interaktywnych doświadczeń dla dzieci w każdym wieku. Eksponaty mają zostać pogrupowane tematycznie, a całość zaprojektowana w taki sposób, by dzieci miały możliwość zrozumienia trudnych zagadnień z takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, czy biologia, wykorzystując do tego zagadki, gry, układanki i proste doświadczenia – podsumowuje urzędnik krobskiego magistratu.

Projekt budowy centrum jest przedsięwzięciem bardzo ambitnym, ale też kosztownym. Nawet w przypadku znalezienia się wniosku gminy Krobia na liście projektów, przewidzianych w ramach konkursu do otrzymania środków finansowych, samorząd czeka spory wydatek. Wiąże się to z faktem, iż przy kwocie wnioskowanego dofinansowania opiewającej na 1 699 682 złotych, całkowita wartość projektu wynosi 1 999 626 złotych. (buj)

Bogdan Bujak, „Życie Gostynia”, woj. wielkopolskie

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia Europejska

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij