Fundusze Europejskie wsparciem dla młodych na rynku pracy

Wejście i utrzymanie się na rynku pracy to obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań młodego człowieka.

Fundusze europejskie – sformułowanie powtarzane w programach informacyjnych, kampaniach społecznych w każdej stacji telewizyjnej czy radiowej tak często, że prawdopodobnie już nie zwracamy na nie uwagi. Tablice informacyjne przy drogach, parkach, szkołach, których już nie dostrzegamy. Ślady wykorzystania środków europejskich na stałe zagościły w otaczającej nas rzeczywistości. Czy zdajemy sobie jednak sprawę jak wiele możemy dzięki nim zyskać również na rynku pracy?

Wejście i utrzymanie się na rynku pracy to obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań młodego człowieka. Niezależnie od poziomu wykształcenia, czy posiadanego doświadczenia nieustannie napotykamy na różnego rodzaju bariery, które czasem mogą nam się wydawać ciężkie do pokonania. Warto pamiętać, że i w takich sytuacjach z pomocą mogą przyjść nam fundusze europejskie.

Świadomość odnośnie możliwości korzystania ze środków unijnych właściwie w każdej dziedzinie życia stale wzrasta. Dlaczego więc uczestnictwo w projektach podnoszących naszą wartość na rynku pracy, wpływających na nasz rozwój osobisty wciąż nie jest tak oczywiste, jak np. korzystanie z wybudowanej dzięki dofinansowaniu z UE obwodnicy miasta w celu uniknięcia korków?

Instytucje działające na terenie powiatu nowosądeckiego wychodzą naprzeciw młodym mieszkańcom oferując możliwość udziału w różnego rodzaju projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych z obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich realizuje liczne projekty skierowane do osób napotykających trudności na rynku pracy. Przykładem może być obecnie trwający już projekt pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru powiatu nowosądeckiego”. Beneficjentami projektu są osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Oferowana pomoc przybiera postać:

 • jednorazowych dotacji w wysokości 23 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych z pracy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych, 8 – miesięcznych staży.

LGD Korona Sądecka z siedzibą w Urzędzie Gminy Chełmiec również oferuje udział w projektach mających ułatwić funkcjonowanie na rynku pracy. Jeden z projektów, do którego nabór jeszcze trwa, skierowany jest właśnie do osób młodych.

„Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”

Jeśli:

 • masz 15-29 lat
 • jesteś osobą bierną zawodowo
 • nie kształcisz się
 • nie szkolisz się
 • mieszkasz w gminie Chełmiec, Kamionka Wielka albo gminie miejskiej lub wiejskiej Grybów

możesz znaleźć się wśród 160 osób, które otrzymają wsparcie na początku kariery zawodowej w postaci:

 • Identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości uczestników (160 os.)
 • Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy (160 os.)
 • Szkoleń (100 os.)
 • Staży (60 os.)
 • Pomocy w podjęciu działalności gospodarczej (20 os.)
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej (20 os.)

Najczęściej spotykaną przez młodych ludzi barierą na rynku pracy jest brak doświadczenia. Z kolei nawet najlepszy pomysł na działalność gospodarczą nie zostanie zrealizowany bez odpowiednich środków pieniężnych. Już na przykładzie dwóch przytoczonych wcześniej projektów widać, że oferty aktywizacji zawodowej skierowane do osób poniżej 30 roku życia, skupiają się właśnie na pokonaniu tych dwóch podstawowych barier. Warto więc z uwagą śledzić strony internetowe instytucji, które wychodzą do młodych ludzi z gotowymi projektami. Wystarczy znaleźć taki, którego warunki spełniamy, wypełnić dokumenty rekrutacyjne i korzystać z szansy jaką dają nam fundusze europejskie.

Paweł Znyk, „Wieści z Gór”, woj. małopolskie

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij