Chciałabym aby mój syn trafił do nowoczesnej szkoły

Powiat starogardzki. Unijne wsparcie dla kształcenia zawodowego

 Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie 23 projektom dotyczącym „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Przedsięwzięcie jest zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Aktywni Pomorzanie. Decyzję ogłoszono 13 października.

 Do 23 wykonawców zadania na poprawę jakości kształcenia zawodowego trafi ponad 294 mln PLN. Zintegrowane projekty obejmują: projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz nieinfrastrukturalny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*. Jednym z beneficjentów jest powiat starogardzki.

Ponad 19 mln wsparcia

Do powiatu starogardzkiego, na realizację projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego” trafi z EFS 4.995.802,07 zł i 14.396.198,43 zł z EFRR na przebudowę, remont i wyposażenie dwóch centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego (całkowita wartość tego projektu to 17.457.463,75 a dofinansowanie wyniesie 85%).

– To dla nas bardzo dobra wiadomość – mówi Patryk Gabriel, członek zarządu powiatu starogardzkiego. – Dzięki unijnemu wsparciu na terenie naszego powiatu powstaną dwa centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w Starogardzie i Bolesławowie, co zdecydowanie wzmocni nasze szkolnictwo zawodowe. Pomysł zrodził się w 2014 w wydziale edukacji, a dobrze napisany projekt jest dziełem dużego zespołu urzędników starostwa powiatowego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Działania koordynował naczelnik Rafał Kosecki, którego wydział polityki gospodarczej i funduszy europejskich, we współpracy z wydziałem edukacji i szkołami odpowiada za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu.

To bardzo dobry kierunek

Projekt będzie realizowany dwa lata (1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018).

– Spożytkowanie tych środków przedyskutowaliśmy z władzami powiatów, regionalnymi organizacjami pracodawców i rzemiosła oraz dyrektorami szkół, których projekt dotyczy. Wybraliśmy branże strategiczne: ITI, przetwórstwo rybne i mięsa, samochodową i budowlaną – wyjaśnia Krzysztof Trawicki, wicemarszałek woj. pomorskiego.

Kompleksowe działanie, z tak znaczącym unijnym wsparciem, ma na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie  wyposażenia i infrastruktury centrów do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki.

– W poprzednim okresie programowania były podobne projekty, ale bez konkretnego ukierunkowania na szkoły zawodowe – dodaje Kinga Dziewiątkowska z referatu realizacji projektów departamentu programów regionalnych urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. – Teraz, w nowej perspektywie, projekty musiały spełniać warunek współpracy z pracodawcami. Może kiedyś mój, dziś siedmioletni, syn trafi do szkoły tak dobrze wyposażonej gdzie będzie się uczył konkretnego zawodu?

W powiecie

Powiat starogardzki utworzy dwa centra nauki zawodu, odpowiednio przygotowane i wyposażone w sprzęt na miarę XXI wieku, spełniające oczekiwania pracodawców. Projekt przewiduje szereg działań w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Józefa Wybickiego w Bolesławowie.

KCKU

Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostanie przebudowane i zmodernizowane na potrzeby pracowni dydaktyczno-zawodowych dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd. i Technikum w Owidzu. Nowoczesne pomoce trafią do pracowni zawodów: teleinformatyk, technik informatyk telekomunikacji, mechatronik, logistyk, spedytor, mechanik drogownictwa, mech. pojazdów samochodowych, stolarz i technik technologii drewna.

W Bolesławowie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Józefa Wybickiego w Bolesławowie jest głównym ośrodkiem kształcenia w zakresie rolnictwa na terenie województwa pomorskiego. Liczba uczniów spoza powiatu starogardzkiego wynosi tu 51%, a w przypadku słuchaczy CKP – 56%. Ośrodek egzaminuje ponad 50% uczniów spoza terenu powiatu starogardzkiego.

Zgodnie z projektem, na potrzeby pracowni dydaktyczno-zawodowej zostanie  przebudowana i zmodernizowana tuczarnia, stajnia, ujeżdżalnia oraz warsztaty. Nowe, specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne trafią do pracowni kształcenia praktycznego w zawodach: technik hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno-spożywczego, rybactwa śródlądowego.

– Inwestycje zdecydowanie podniosą jakość edukacji i prowadzenia egzaminów na kierunkach realizowanych w ramach rolnictwa i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym główny ośrodek kształcenia rolniczego w województwie stanie się jednym z ważniejszych centrów egzaminacyjnych w regionie – podkreśla dyr. ZSR CKP Alfred Porte’e.

 Na potrzeby rynku pracy

W obu centrach będą się odbywały kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych dla dorosłych. Nowe pomieszczenia będą wykorzystywane nie tylko do praktycznej nauki zawodu ale i do prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych (w przyszłości dla wszystkich szkół zawodowych powiatu) dzięki czemu powiat zoptymalizuje koszty funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (do tej pory część egzaminów odbywała się w tczewskim CKU).

– Oba centra wykorzystywane będą do prowadzenia kształcenia ustawicznego dla dorosłych,  zainteresowanych podniesieniem kompetencji i zdobyciem nowych kwalifikacji. Zakres kursów został skonsultowany z pracodawcami, którzy jasno określili jakich umiejętności oczekują od pracowników, zatem poszerzenie oferty kształcenia dostosowane będzie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy – puentuje  starosta starogardzki Leszek Burczyk.

 

Projekt ruszy w grudniu 2016. Efekty ocenimy za dwa lata.

Infografika  Produkty i rezultaty projektów w woj. pomorskim

Janusz Rokiciński, „Rolnik Pomorski”, woj. pomorskie

* Projekt infrastrukturalny współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020)

Projekt nieinfrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16).

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij