Wsparcie unijne dla dorosłych

Projekt „Bądźmy aktywni – DZIAŁAJMY” , skierowany do osób po 29. roku życia, zakłada aktywizację zawodową dla 60 mieszkańców Jaworzna. W ramach działań uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy, a także ze staży czy kursów wyrównujących szanse osób starszych.

Projekt rozpoczął się 1 października 2016 r. I będzie realizowany do 31 marca 2018 roku. Kwota dofinansowania UE wynosi 706 140,90 zł, co pozwoli na aktywizację zawodową 60 osób po 29. roku życia. Liderem projektu jest firma C.M.T. Z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 275 w Jaworznie.

Indywidualne działanie szansą na sukces zawodowy

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu mogą skorzystać osoby bezrobotne po 29. roku życia (33 kobiety i 27 mężczyzn), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, mieszkające na terenie miasta i posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Każda z osób uczestniczących w projekcie skorzysta kolejno z takich form wsparcia, jak identyfikacja potrzeb, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy. Organizator oferuje dodatkowo, w miarę potrzeb, staże zawodowe oraz szkolenia podnoszące i wyrównujące kompetencje osób starszych. – Pośrednictwo zawodowe będzie kompleksowe, dotyczące  wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Pośrednictwo pracy będzie polegało na udzielaniu indywidualnej pomocy uczestnikom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez m.in.: pozyskiwanie ofert pracy z regionu, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach, informowanie uczestników o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, współdziałanie z instytucjami rynku pracy – wylicza Marta Wiśniewska z firmy C.M.T. , odpowiedzialnej za realizację projektu.

Wsparcie skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych pracą w branży biurowej, jak i przyszłych pracowników fizycznych.. Organizatorzy zaproponowali szkolenia zawodowe w dziesięciu grupach, każda po 6 osób. Szeroki wachlarz tematyki zajęć pozwoli każdemu z uczestników zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w interesującym go obszarze.  – Katalog szkoleń jest otwarty z uwagi na fakt, iż każda osoba uczestnicząca w projekcie przejdzie Indywidualny Plan Rozwoju, w którym zostanie nakreślona indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego dlatego też po indywidualnej diagnozie może się okazać, iż tematy szkoleń  zostaną dostosowane do potrzeb osób – mówi Marta Wiśniewska. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach zawodowych otrzyma stypendium szkoleniowe za frekwencję na zajęciach tj. 997,40zł za uczestnictwo w 150 godzinach szkolenia. Osoby mające dzieci do 7 roku życia lub osoby zależne, mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów opieki nad tymi osobami.

Aktywizacja dla seniorów

Jak poinformowała Marta Wiśniewska z firmy C.M.T., osoby po 50. roku życia otrzymają propozycję dodatkowego uczestnictwa w szkoleniach obejmujących podstawy obsługi komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem zewnętrznym. – Uczestnicy nauczą się obsługiwać przeglądarki, ułatwiające wyszukanie takich informacji, jak rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godzin otwarcia przychodni i aptek, rezerwacja wizyty u lekarza, e-prasa,e-zakupy, komunikacja za pomocą skype’a. Ponadto podczas szkoleń uczestnicy poznają aktualnie stosowane metody i techniki poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie -wyjaśnia Marta Wiśniewska.

Staż szansą na zatrudnienie

Staże zawodowe, oferowane uczestnikom, będą trwały 4 miesiące, a preferowani będą pracodawcy deklarujący chęć zatrudnienia osób odbywających u nich staż. Oznacza to, że osoby, nabywające doświadczenie zawodowe u pracodawcy, będą miały szansę na dalszy rozwój w firmie. Ta forma wsparcia jest przewidziana dla 30 uczestników projektu. Zostanie ona zaproponowana osobom, wykazującym największe preferencje i determinację do odbycia stażu. – Wiedza, którą zdobyli podczas szkoleń zostanie wykorzystana w praktyce. A za każdy miesiąc stażu uczestnik otrzyma  997,40zł brutto stypendium stażowego – wyjaśnia Marta Wiśniewska.

Rekrutacja uczestników

Za rekrutację i realizację projektu odpowiada firma C.M.T. Z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 275. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełnić łącznie 3 warunki: mieć ukończone 29 lat, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe, zamieszkiwać na terenie Jaworzna. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą zdobyć osoby po 50. roku życia (10 pkt.), długotrwale bezrobotne (10 pkt.), kobiety (5 pkt.). – Przy selekcji uczestników w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów. Dopiero w przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować kolejność zgłoszeń – wyjaśnia Marta Wiśniewska.

Izabela Miszczyk, „Tydzień w Jaworznie”, woj. śląskie

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij