Postaw na kulturę

Tylko do 16 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działalności kulturalnej. Do zdobycia jest nawet 6.000.000 zł.

O środki unijne mogą starać się gminy MOF (miejskiego obszaru funkcjonalnego) Sanok-Lesko (miasto Sanok, gminy: Sanok, Lesko, Zagórz), ich związki i stowarzyszenia oraz inne jednostki im podległe, które mają siedzibę na ww. terenie. Dopuszczalne jest także tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz ich przedstawicielami, jak również z jednostkami sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną.

Pieniądze można dostać na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia, które przyczynią się do zachowania zabytków. Możliwe są też prace w zakresie np. zabytkowych muzealiów, starodruków, archiwaliów czy księgozbiorów. Inwestycje powinny przyczynić się jednak do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej regionu.

Ponadto dofinansowanie można otrzymać na budowę, rozbudowę i przebudowę oraz zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, infrastruktury np. teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury czy galerii sztuki.

Środki unijne można przeznaczyć również na monitoring i zabezpieczenia budynków przed włamaniem oraz przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca ma szansę otrzymania wsparcia unijnego w wysokości 85% wartości zaplanowanej inwestycji. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/920-4-4-kultura-konkurs-dedykowany-dla-mof

Gmina Sanok nie próżnuje

Gminy na Podkarpaciu wciąż zabiegają o zwiększenie swojej atrakcyjności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Dobrym przykładem jest gmina Sanok, która po środki unijne sięgała już wielokrotnie. Na przykład w 2013 roku, w małej wiosce Pakoszówka, oddała do użytku nowoczesne euroboisko o wymiarach 120 m x 85 m. Obecnie jest ono wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców i młodzież szkolną, ale również przez liczne kluby sportowe, nawet z ościennych powiatów. Na stadionie mają miejsce liczne sparingi, turnieje i rozrywki ligowe. Przeprowadzane są tam także próby miejscowej orkiestry dętej oraz grup tanecznych. Boisko w Pakoszówce wykorzystywane jest też na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem gmina otrzymała 52,65% dofinansowania z Unii Europejskiej, tj. 1.131.261,66 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jednak to jeszcze nie wszystko.

Gmina Sanok złożyła też w 2013 roku wniosek o otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę infrastruktury na euroboisko w Pakoszówce. Wniosek rozpatrzono i tym razem pozytywnie. Dzięki 280.000 zł dofinansowania wybudowano nowoczesny budynek o wysokim standardzie, który stanowi zaplecze socjalno-sanitarne. Obiekt wyposażony został w pomieszczenia szatni dla obydwu drużyn oraz pomieszczenia dla sędziów z węzłami sanitarnymi, lokale biurowe dla obsługi oraz pomieszczenie magazynowe. Dodatkowo budynek wyposażono w ogólnodostępne toalety.

Obok boiska powstał również parking, chodnik oraz wykonano kanalizację sanitarną.

korso2

 Cieszę się bardzo, że dzięki funduszom unijnym powstało w Pakoszówce euroboisko, które służy na co dzień mieszkańcom – mówi Anna Hałas, wójt gminy Sanok. – Rozgrywane są na nim nie tylko sparingi i turnieje, ale również mecze ligowe przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PZPN. Zachęcam inne gminy do sięgania po pieniądze unijne, ponieważ dzięki dużemu dofinansowaniu można przeprowadzić wiele potrzebnych inwestycji. Gmina Sanok tym razem przymierza się do złożenia wniosku na modernizację zabytkowego obiektu – dodaje.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działalności kulturalnej zaplanowano na czerwiec 2017 r.

Sabina Tworek, „Korso Gazeta Sanocka”, woj. podkarpackie, www.gazetasanocka.com.pl

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij