Pieniądze dla Kowalskiego

Od momentu, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, mówi się, że  Fundusze Europejskie stwarzają wiele możliwości młodym osobom. W jaki sposób młodzi ludzie mogą podnieść swoje kompetencje, znaleźć pracę czy założyć własną firmę?                                    

Młodzi ludzie, tuż po szkole czy studiach, mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Wynika to z wielu czynników, m.in.: braku doświadczenia, niewystarczających kwalifikacji czy braku skonkretyzowanego planu na przyszłość.

Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które zagrożone są wykluczeniem społecznym mogą znaleźć wsparcie w Funduszach Europejskich. Dzięki nim, osoby do 29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, mogą skorzystać z działań wspierających
i aktywizujących. Do wskazanych działań należą m.in.: szkolenia, zajęcia aktywizacyjne czy doradztwo zawodowe.

Powyższe zadania realizowane są w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest pomoc osobom młodym w trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia on, po wcześniejszej analizie sytuacji i jednostkowych predyspozycji danej osoby, opracowanie indywidualnego planu działania. Kolejnym etapem jest możliwość skorzystania z wybranych form wsparcia, takich jak: doradztwo zawodowe, pomoc w odnalezieniu pracy, szkoleń czy staży i praktyk zawodowych u pracodawcy.

– Po zakończeniu studiów, miałam duży problem ze znalezieniem pracy, co było demotywujące. Pracodawcy oczekiwali ode mnie kilkuletniego doświadczenia, którego ja nie posiadałam ze względu na tryb moich studiów – mówi Dagmara, absolwentka studiów politologicznych. – O Funduszach Europejskich dowiedziałam się od jednego z moich wykładowców. Skontaktowałam się z  Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, który udzielił mi wyczerpujących informacji na temat możliwych form wsparcia. Po kilku rozmowach otrzymałam propozycję odbycia stażu zawodowego w jednej z sosnowieckich firm. Po 6 miesiącach stażu, zaproponowano mi umowę
o pracę – dodaje.

To nie jedyny pozytywny przykład osoby, która skorzystała z Funduszy Europejskiej. – Już w trakcie studiów podjąłem pracę. Jednak praca dla innych to nie moja bajka. Chciałem pracować według swoich zasad i standardów. Pomyślałem o założeniu swojej firmy, jednak cała ta papierologia mnie odstraszała. Wtedy dowiedziałem się, że jednym z elementów pakietu wsparcia dla młodych są środki na otwarcie swojej firmy – mówi Bartek, właściciel firmy remontowo-budowlanej z Katowic. – Niestety pierwsza próba zakończyła się fiaskiem. Kolejnym razem byłem lepiej przygotowano, dzięki czemu się udało! Oprócz dofinansowania, zaoferowano mi szkolenia i porady na pierwszym etapie działania firmy – dodaje Bartek.

Z programu PO WER, skierowanego do osób do 29 roku życia, skorzystało już ponad 200 tysięcy osób. Szukając właściwego programu dla siebie warto skontaktować się z powiatowym urzędem pracy, odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy czy urzędu marszałkowskiego, lub zgłosić się po pomoc do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Pracownicy pomogą w wyszukiwaniu niezbędnych informacji i sprawnie poprowadzą przez proces poszukiwania finansowania danego projektu.

Monika Cygnarowska, Tygodnik Twoje Zagłębie, woj. śląskie

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij