Ruszył Konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie”

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z przyjemnością ogłosza oficjalne rozpoczęcie Konkursu dziennikarskiego „To się dzieje. Fundusze Europejskie”, celem którego jest utrwalenie zdobytej przez dziennikarzy, w trakcie warsztatów, wiedzy. Konkurs stanowi element promocji o ogólnopolskim zasięgu efektów projektu i możliwości korzystania z funduszy europejskich wśród czytelników w całej Polsce

Przewidujemy wyróżnić 48 artykułów w całej Polsce, które po ocenie przez Kapitułę zostaną zamieszczone na podstronie projektu, stronach wskazanych przez MR, a nagrodzone artykuły – w gazetach/na portalach, z których pochodzą autorzy zwycięskich tekstów. Wysokość 3 nagród w każdym województwie wyniesie średnio 1500 zł.

Zapoznaj się z: Regulaminem Konkursu oraz Oświadczeniem
(Prosimy o przesłanie wypełnionego oryginału Oświadczenia na adres: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, ul. Foksal 3/5 lok.19, 00-366 Warszawa).

Terminy: Ze względu na bardzo intensywny tryb realizacji projektu oraz warsztatów na opracowanie artykułu jest przeznaczony czas nie dłuższy niż 2 tygodnie od momentu ogłoszenia Regulaminu (w tym poprzez mailing) dla uczestników tych województw, w których już zakończyły się szkolenia (małopolskie, podkarpackie, łódzkie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie). Dla potencjalnych uczestników z pozostałych województw – 2 tygodnie od zakończenia udziału w warsztatach dla każdej z poszczególnych grup (dotyczy województw: lubelskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie oraz świętokrzyskie).

Ogłoszenie wyników Konkursu dziennikarskiego „To się dzieje. Fundusze Europejskie lokalnie” zaplanowano na listopad b.r.

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

belka

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij