Ogólnopolskie webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”

Nagranie ogólnopolskiego webinarium informacyjnego „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”, które odbyło się 11 sierpnia 2016 r. w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” realizowanego przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogólnopolskie webinarium przedstawia założenia projektu oraz promuje warsztaty tematyczne skierowane do dziennikarzy i wydawców, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych rozgłośni nt. sposobów i metod informowania oraz promowania wiedzy o Funduszach Europejskich.

Webinarium, w którym udział wzięło ponad 150 uczestników z całej Polski, prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także eksperci ds. Funduszy Europejskich:

 • Alicja Molenda Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych przedstawiła główne założenia projektu.
 • Marcin Giza i Piotr Marzęda – eksperci ds. FE – zaprezentowali zakres programów Funduszy Europejskich, który będzie obowiązywał na wszystkich warsztatach.
 • Anna Kondraciuk i Piotr Tarczyński – dziennikarze SGL – przedstawili zarys praktycznych warsztatów dziennikarskich, podczas których m.in. można będzie dowiedzieć się jak pisać o Funduszach Europejskich w sposób zrozumiały, przydatny dla odbiorców, wpływający na zwiększenie ich wykorzystania.
 • Jacek Gałązka – ekspert ds. wizualizacji – natomiast opowiedział o możliwości rozwijania umiejętności uczestników w zakresie wizualizacji jako skutecznej formy prezentacji treści związanych z funduszami europejskimi.
 • Natalia Gmurkowska – koordynator projektu przedstawiła dodatkowe działania uzupełniające projektu, wśród których odbędzie się 5 webinariów oraz konkurs dla dziennikarzy „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Również została podana informacja o „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju.
 • Podsumowując webinarium, eksperci odpowiedzieli na zadane przez uczestników pytania.

Obejrzyj nagranie ogólnopolskiego webinarium informacyjnego. Czas trwania 41 min.

 

Dla ułatwienia podajemy listę i czas poruszanych tematów:

 • Wstęp oraz przedstawienie ekspertów– Katarzyna Morawska (0:00-1:46)
 • Przedstawienie projektu i jego działań – Alicja Molenda (1:47-10:00)
 • Harmonogram i zakres tematyczny warsztatów, Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne, POWER, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości: grupy NEET i 30+, rodzaje przewidzianego wsparcia – Piotr Marzęda i Marcin Giza (10:01-20:44)
 • Ankieta – kilka pytań o Funduszach Europejskich (20:45-23:50)
 • Wizualizacja a infografika: pro – zapowiedź warsztatów – Jacek Gałązka (23:51-29:19)
 • O warsztatach dziennikarskich; jak przystępnie pisać o FE – Anna Kondraciuk i Piotr Tarczyński (29:20-31:54)
 • Konkurs Ministerstwa Rozwoju na działania informacyjne oraz wewnętrzny konkursu projektu „To się dzieje. Fundusze Europejskie”, bezpłatne źródła informacji o FE, działania uzupełniające – Natalia Gmurkowska, koordynatorka projektu (31:55-35:40)
 • Sesja pytań i odpowiedzi: o Canva i innych programach do tworzenia infografik; podziękowania i dane kontaktowe – Jacek Gałązka i Katarzyna Morawska (35:41-41:06)

MATERIAŁY DODATKOWE

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium  – do pobrania

ZAPRASZAMY NA CYKL WEBINARIÓW, który odbędzie się w miesiącach październik-listopad b.r. Informacje o terminach będą dostępne na podstronie projektu w dziale „Webinaria” i/lub „Harmonogram” w drugiej połowie września b.r. na stronie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, jak również roześlemy zaproszenia mailowo.

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.
belka

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij