Szkoła Edukacji PAFW i UW otwiera rekrutację

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego otwiera rekrutację na stacjonarne (dzienne) roczne studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. 

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć, łączący ściśle teorię z praktyką szkolną w formule studiów podyplomowych, na których zajęcia odbywają się codziennie przez jeden rok akademicki (10 miesięcy nauki), został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).

Studia są adresowane do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku: filologia polska i matematyka.

Studenci spędzą czas zarówno na zajęciach akademickich, jak i na praktyce w szkole. Praktyki to kluczowa i integralna część programu kształcenia, a doświadczenia z nich mają być na bieżąco omawiane. Szkoła Edukacji odpowiada za jakość praktyk, blisko współpracując z siecią starannie wybranych szkół w Warszawie.

Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Dla tegorocznych kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną, obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w stolicy.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca. Pierwsza tura rozmów z kandydatami planowana jest na 20-21 czerwca 2016 w Warszawie.

10 miesięcy nauki w Szkole Edukacji podzielone jest na trzy semestry. Zajęcia rozpoczynają się już 22 sierpnia.

Szkoła Edukacji to studia kwalifikacyjne oraz  zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci będą zatem posiadali uprawnienia do nauczania matematyki lub języka polskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać także Biuro Absolwenta – oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Zasady rekrutacji, regulamin programu stypendialnego oraz wniosek rekrutacyjny dostępne są na stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja

***

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli powstały dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ze strony Teachers College Uniwersytetu Columbia. To pierwszy tego typu program w Polsce – roczne studia podyplomowe prowadzone w formule stacjonarnej (dzienne), łączące ściśle teorię z praktyką.

Więcej informacji: www.szkolaedukacji.pl

Tagi :

Aktualności

Udostępnij